Texty

P. Konrád M. Kubeš T. J. »Pomni, člověče, že prach jsi…« Pieter Bruegel st.: Zápas masopustu s postem (klikněte pro plnou velikost) A) Zeje jako kostlivec v pozadí masopustních zábav, jako v ráji zela smrt za stromem zapověděným. Kdyby na ni byli naši prarodiče v pokušení pamatovali, nebylo by to s nimi ani s námi […]

Otevřít článek Popeleční středa

Otevřít článek Denní obnova rodinného zasvěcení

Opatrnost sv. Josefa. Giovanni Sandigliano Je jedna ctnost potřebná tak jako každá jiná, ba potřebnější než všechny ostatní, poněvadž působí, že jiné ctnosti jsou ctnostmi a nikoliv chybami. Na př. horlivost je důležitá a nezbytná ctnost, zvláště má-li za účel slávu Boží a spásu duší. Horlivost nevčasná, horlivost nemírná je však chybou. Neboť často by […]

Otevřít článek Josefe nejmoudřejší, oroduj za nás!

»Člověk jeden učinil hostinu velikou…« P. Konrád M. Kubeš T. J. Jan Davidsz. de Heem: Eucharistie ve věnci ovoce (1648) Oslava velkých tajemství sv. víry se nevyčerpá jediným svátkem. Vánoční tajemství vtělení Syna Božího jsme oslavovali ještě v neděli po hlavním svátku, tajemství utrpení Páně bylo předmětem našich rozjímání po celý pašijový týden, o zmrtvýchvstání […]

Otevřít článek Druhá neděle po Sv. Duchu

»Velebena budiž bez ustání nejsv. Svátost oltářní.« Triumfální průvod eucharistického Krále.  P. Konrád M. Kubeš T. J. A) K nevídané slavnosti se sešli v neděli po Božím těle, 27. června 1886, do anglického města Ditton Hall zdaleka široka katolíci i protestanté. Vlaky přivážely účastníky až z Liverpoolu a Manchestru, jiní přijeli povozem nebo přišli pěšky, […]

Otevřít článek Slavnost Božího Těla

Neporušená čistota. Giovanni Sandigliano V den, kdy se člověk vzbouřil proti Bohu, rozpoutaly se vášně v hlubinách jeho srdce. Nade vše zachvátila je jako prudký, ničivý požár ta vášeň, která podle sv. Pavla by neměla býti ani jmenována mezi křesťany. Co se stalo ze světa? Stačí vzpomenouti, že Bůh jednoho dne, rozhořčen zločiny lidí, litoval, […]

Otevřít článek Josefe nejčistotnější, oroduj za nás!

Radomír Malý Pan slovenský exministr Vladimír Palko mi jistě odpustí, že jsem si dovolil takto parafrázovat titul jeho skvělé knihy „Levy prichádzajú“. Těžko se ale dá situace v současné Katolické církvi charakterizovat jiným způsobem. Katolické svatyně byly v minulosti častokrát cílem zničující rouhačské devastace. Připomeňme si Francouzskou revoluci, kdy r. 1793 byla totálně vypleněna pařížská […]

Otevřít článek Lvi přicházejí zevnitř

Radomír Malý To, jak Řím „zatočil“ s Františkány Neposkvrněné, je známo. Zdá se, že tento postup se stal nyní standardním. V USA končí svou činnost tradiční katolická škola ve Forth Worth (stát Texas). Jmenuje se Fischer More College a již léta působí pod patronací zdejšího biskupství. Celebruje pouze tradiční liturgii, rovněž tak výuka je ryze […]

Otevřít článek Přiostřuje

Bože, chválíme tebe… Svatý, svatý, svatý, Hospodin Bůh zástupů! P. Konrád M. Kubeš T. J. Sousoší na Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci (1716 – 1754) Závěr, koruna a pečeť první části, portál druhé části liturgického roku, mohutné a vznešené Te Deum na poděkování za všecka tajemství, o kterých jsme dotud rozjímali a kterými vykonáno dílo […]

Otevřít článek Svátek svatosvaté a nerozdílné Trojice Boží

Michal Kretschmer Morálka není jen učení o hříších, o tom, co je samo o obě zakázáno, nebo naopak o dobru a ctnostech. Existují věci, které samy o sobě jsou dobré nebo nelišné (neboli indiferentní), ale s ohledem na úmysl nebo okolnosti se mohou stát dobrými nebo naopak špatnými. Dokonce i dlouhé modlitby mohou být hříšné, když […]

Otevřít článek Dva útěky: k aktivitám a ke zbožnosti