Svatí

Před 559 lety, 18. února 1455, odešel na věčnost fenomenální Fra Angelico. Libor Rösner „Nikdy jsem nedosáhl toho, co Beatus Angelicus, protože jsem neměl v sobě takovou čistotu jako on,“ prohlásil veliký Michelangelo. Možná by k povídání o dnešním světci stačila jediná věta tohoto velikána světového umění. Řekne-li to totiž tento gigant zanechavší za sebou tak mimořádné, […]

Otevřít článek Fra Angelico

Dnes slavíme svátek sv. Scholastiky. Libor Rösner „Byla čistá jak anděl; v nebi ji vidím bílou jak padlý sníh. Mimo Marii a Magdalenu neznám zjevu líbeznějšího,“ uvedla blah. Kateřina Emmerichová v jednom svém vidění života světců. Tento nad jiné líbezný zjev mohly lidské oči spatřit poprvé někdy kolem roku 480, když v Nursii přišel na svět. Ale nepřišel […]

Otevřít článek Scholastika

Libor Rösner Alžběta si při narození uměla vybrat rodinu. Její otec Richard Bayley byl prvotřídním newyorským lékařem, blízkým přítelem zakladatelů USA Washingtona, Franklina a dalších z této party. A tak když se 28. 8. 1774 narodila, bylo jasné, že se jí dostane dobrého vychování, bude se účastnit společenských akcí, pak se vdá za zajištěného mladého muže […]

Otevřít článek Alžběta Anna Bayley-Setonová

Libor Rösner Jsou světci, kteří zůstanou pro věřící lid neznámí navždy. Nemám teď na mysli ty, kteří nebyli na oltář vyvýšeni oficiální cestou, nýbrž ty, kteří jsou oproti svým známějším spoluobyvatelům Nebeského království jaksi upozaděni co do věhlasu. Jednou takovou je rodačka z lombardského městečka Soncina, ležícího na východ od Milána. To, že zemřela ve Štědrý den […]

Otevřít článek Pavla Alžběta Cerioliová

13. prosince si připomínáme sv. Otýlii (Odilie) Libor Rösner Narodila se někdy v polovině 7. století v Alsasku mocnému hraběti Aldarichovi a jeho choti Beresintě. Pyšný hrabě se těšil na syna, a když se dozvěděl, že má dceru, skřípal zlostí zuby. Když se k této pro něj Jobově zvěsti přidružila navíc druhá – že dcerka je slepá –, […]

Otevřít článek Svatá Otýlie

Libor Rösner V  Roszkowe Woli žil zemanský pár Adama a Cecilie Marianny Siedliských. Když se jim narodila 12. 11. 1842 dcera Františka, měli jasno: dcerka bude slavná umělkyně ve velkém světě, nezůstane přece dřepět někde tu mezi Mazurskými jezery. A tak zatímco sousedovic děti neměly co do žaludku, ona dostávala hodiny hudby či tance. S náboženskou […]

Otevřít článek Františka Siedliská

Libor Rösner Na svět přišel v červnu r. 1853 v italské vesničce Cappadocia.  Rodiče nechali na něm, jakou životní dráhu zvolí. A tak nebyli vůbec překvapeni, když jim jednoho dne L. P. 1870 oznámil, že chce být řeholníkem. Nebyli překvapeni proto, že jednu dceru  již Bohu odevzdali, a také proto, že to nebylo první povolání […]

Otevřít článek Salvatore Lilli

David Hibsch (1. část, 2. část, 3. část) Jan Pavel II. prohlásil 29. listopadu 1979 sv. Františka z Assisi patronem ekologů. Toto lze chápat jako výraz naprostého nepochopení, redukování a „přiohnutí“ sv. Františka podle ducha současného světa. Je třeba si uvědomit, že sv. František nikdy do žádných konstitutivních spisů řádu nezakomponoval jakýsi požadavek, aby budoucí bratr řádu měl tzv. „zelené […]

Otevřít článek Svatý František (4) – stvoření, závěr

David Hibsch (1. část, 2. část) Svatý František byl člověkem úcty k řádu věcí. Nikdy nezpochybňoval politické a hierarchické uspořádání světa. Nikdy nezpochybňoval ani úřady světské, natož pak duchovní. Jeho ideál chudoby nikdy nebyl výrazem civilizační revolty ve stylu hippies, přestože je dnes takto mnohdy chápán v moderních františkánských kruzích. To se pak projevuje určitou socializací ideálu […]

Otevřít článek Svatý František (3) – chudoba

David Hibsch (1. část) Nyní se zaměřme, na to kým byl sv. František z hlediska katolické víry, chudoby a vztahu ke stvoření a jak je dnes v těchto rovinách prezentován. Dnes je totiž sv. František interpretován ve všech těchto rovinách poněkud groteskně, přičemž v katolickém prostředí jde o důsledek odkatoličtění víry po II. vatikánském koncilu (viz filmy o […]

Otevřít článek Svatý František (2) – víra, apoštolát, ekumenismus