Zveme

Michal Semín Přestože jsou některé dosavadní činnosti Institutu sv. Josefa utlumeny, tak na jiném poli, zvláště pak publicistickém, je živěji než kdykoli předtím. A pevně doufám, že se oživení projeví i na poli turisticko-vlastivědném, a to díky „svatojosefským výletům“, jejichž frekvence v poslední době poněkud poklesla. Proto mám upřímnou radost, že se jeden z nich, v pořadí již […]

Otevřít článek Výlety minulé i budoucí

Právě vychází nové číslo Te Deum. Doporučujeme.  Jsme časopis katolický, proto si uvědomujeme, že revoluce a války, jež v novověké éře až do současnosti proběhly a probíhají, se odehrávají nejen na poli hmotném, ale i duchovním. Také proto věnujeme první číslo letošního ročníku z velké části problematice působení svobodného zednářství a dalších tajných společností, P. […]

Otevřít článek Te Deum 1/14

Otevřít článek Hovory na pravici XII

První adventní nedělí vstupujeme nejen do doby, kdy vyhlížíme oslavu narození Našeho Pána Ježíše Krista, ale i do nového církevního roku. Přejeme všem čtenářům tohoto portálu, aby jim přinesl hojné duchovní dary a těm z nás, jež rok právě končící prožili, slovy Jana Zahradníčka, pod bičem milostným, vyprošujeme věrnost Církvi v plnosti víry a odevzdanost […]

Otevřít článek Požehnaný nový rok!

Toto číslo se věnuje dvěma podstatným tématům: víře a umírání. Víra je základem křesťanského života a hodina smrti jeho nejdůležitějším okamžikem. Třebaže umírání není ničím veselým, neměla by ani v této chvíli opouštět vnitřní radost, která čerpá právě z víry a naděje. Že to ale není lehké, o tom píší mistři duchovního života, kteří poukazují na řadu pokušení, jimž musí umírající […]

Otevřít článek Vychází čtvrté letošní Te Deum

Tento týden vychází druhé letošní číslo časopisu Te Deum. Bude nejlépe, když necháme jeho obsah nastínit samotného šéfredaktora Martina R. Čejku: V aktuálních článcích se v mírně revisionistickém textu vracíme k P. Emilu J. Kapaunovi, kterému se nedávno dostalo posmrtně nejvyššího vojenského vyznamenání Spojených států amerických. Ve svém příspěvku se pak věnuji výrokům některých předních […]

Otevřít článek Vychází další skvělé číslo Te Deum

Přednáška Michala Semína, ředitele Institutu sv. Josefa, z cyklu Malý kurs apologetiky.   Přímý odkaz ke stažení: MP3 (68 MB).  Přednáškový cyklus spolu s ISJ pořádá monarchistické občanské sdružení MONOS. Další přednáška v rámci tohoto cyklu (na téma „Jóga jako filosofie smrti“) se uskuteční 21. 5. 2013 (viz kalendář).

Otevřít článek Proč nebýt buddhistou či hinduistou

Požehnané svátky velikonoční přejí spolupracovníci ISJ!

Otevřít článek Požehnané Velikonoce!

Vychází další číslo Te Deum, které se z velké části věnuje tématu mučednictví, jež s různou intenzitou provází Kristovu církev od jejích začátků a budu tomu tak až do konce věků. Pavel Zahradník ve svém článku uvádí mnoho podrobností o ukrutnostech husitů, nejen mužů, ale i žen, zejména vůči kněžím a řeholníkům. Je smutné, že dodnes nebyl […]

Otevřít článek Vychází nové číslo Te Deum

Sobota, 6. dubna 2013.  Po delší odmlce se můžete těšit na v pořadí 35. svatojosefský výlet. Tentokrát zamíříme za sv. Ivanem do Svatého Jana pod Skalou. Okolí této vísky skýtá mnoho malebných míst, jež navštívíme pod vůdcovským dohledem našeho místního příznivce. Délka výletu (Vráž, Svatý Jan pod Skalou a okolní svahy, Hostim, Srbsko) by neměla […]

Otevřít článek Putování za svatým Ivanem