Latina

Evžen Kindler Každý čtenář zná jméno Maria, ví, že je ženského rodu (femininum) a snad ho i docela těší, že ta latinská koncovka –a je i „naše“ česká, totiž podobná koncovce mnoha feminin českých (žena, sestra, matka, květina,…) a že – právě když chceme vyjádřit, že jde o Matku Boží – tuto latinskou koncovku použijeme: […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 5 – Ženský rod

Evžen Kindler Česky mluvíme od narození, takže na gramatiku našeho jazyka pohlížíme více méně jako na nauku o něm a nad vztahy moc nepřemýšlíme. Proto si ani nevšímáme toho, jak moc se podobá skloňování podle vzorů pán (resp. hrad) a město. Liší se v jednotném i množném číslu v prvním, čtvrtém a pátém pádu a pak ještě […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 4 – Střední rod – verbum

Evžen Kindler Když čtenář v první lekci procházel Vyznáním víry, jistě ho zaujalo spojení Deum de Deo nebo ještě markantnější Deum verum de Deo vero. Co tedy zde reprezentují ty tvary končící na -o? V českém překladu jde o „z Boha“, resp. „z Boha pravého“. Tedy v češtině 2. pád. Avšak hned musíme vyslovit důležité upozornění. V češtině se […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 3 – Ablativ

Evžen Kindler Když oznámíme, že v této lekci probereme vokativ (pátý pád) pro všechny typy skloňování, může to svým rozsahem naše čtenáře vyděsit. Hned je však uklidníme sdělením, že latina má tento pád (tedy vokativ) jen pro jména skloňovaná jako dominus, a to jen v jednotném čísle, a i tam je mnoho výjimek, kde se pátý pád […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 2 – Pátým pádem oslovujeme

Evžen Kindler Nový cyklus na stránkách Institutu sv. Josefa. Další díly budou vycházet vždy jednou za dva týdny v pondělí. Kurs bude též vycházet v tištěné podobě na stránkách časopisu Te Deum.  Mnoho čtenářů našeho časopisu se nejméně jednou týdně setkává s latinou při liturgii, přičemž latinské texty, které se téměř nemění, jednak slyší z úst celebranta, […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – Úvod; 1 – Deus – Deum