Latina

Evžen Kindler Ke konci minulé lekce jsme si všimli protikladných tvarů orámus-orémus a agimus-agámus, kde první člen páru vychází jako správný dle gramatických pravidel, zatím co druhý člen se nám vtírá do vzpomínek jako běžně užívaný. A přidejme ještě dva takové páry: benedicimus-benedicámus a adorámus-adorémus; první tvary z dvojic známe z Gloria; u druhých tvarů si vzpomeneme, že benedicámus […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 29 – Orámus–orémus (indikativ–konjunktiv)

Evžen Kindler Když chybí podmět, což nastává zejména v první a druhé osobě, pak – podobně jako v češtině – ani v latině nemusí být použita osobní zájmena (v češtině nemusíme říkat my slyšíme ale stačí slyšíme a tak je tomu i v latině). Právě tento tvar – první osobu plurálu (množného čísla) indikativu (oznamovacího způsobu) présentu (přítomného času) […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 28 – Laudámus, benedicimus

Evžen Kindler Dosud jsme pro jednoduchost psali o imperativu, ale on to byl jen jeden z imperativů, totiž druhé osoby singuláru (jednotného čísla). V češtině máme ještě další dva, a to pro první a druhou osobu plurálu (množného čísla). Latina imperativ první osoby nemá (ten se nahrazuje konjunktivem, tj. přacím způsobem – k němu se dostaneme v 29. […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 27 – Imperativ: plurál

Evžen Kindler Od této lekce budeme respektovat následující grafické značení, které jsme použili už v předcházející lekci: dlouhou a současně přízvučnou samohlásku slovesné koncovky budeme uvádět s čárkou, o které ovšem už víme, že v tištěných latinských liturgických textech značí přízvuk. Nebudeme však touto čárkou značit dlouhé avšak nepřízvučné samohlásky nebo naopak krátké samohlásky nesoucí přízvuk: je to […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 26 – Více o infinitivu

Evžen Kindler Už jsme probrali dost o podstatných a přídavných jménech v singuláru (i když ne zcela všecko), a tak si od nich nyní odpočineme a budeme se věnovat slovesům. Ta přinášejí některé komplikace, které v češtině žádnou analogii nemají. Komplikací je více, a my se s nimi budeme postupně seznamovat, protože pro porozumění latinským textům je nutné […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 25 – slovesa: imperativ

Evžen Kindler  V situaci, kdy latinská slova jsou často i katolíky kladena na stejnou společenskou úroveň jako slova neslušná či vulgární, využívá kdejaký čtenář našeho časopisu příležitosti poslechnout si latinu z internetu, kompaktních disků a jiných nosičů přicházejících ze zahraničí. A tak musíme doplnit náš výklad několika poznámkami resp. varováními před specifickými rysy některých nahrávek. V češtině […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 6: Lokální a chybné výslovnosti

Evžen Kindler V liturgických textech (a nejen v nich) se vyskytuje řada nelatinských slov, zejména vlastních jmen, a to v první řadě řeckých a hebrejských. V novějších textech, jmenovitě v oracích liturgických formulářů ke cti svatých kanonizovaných zhruba po roce 1000, se pak vyskytují i jiná jména, např. germánská, slovanská, japonská atd. A tak vyvstávají otázky, jak příslušná slova číst. […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 5: Výslovnost nelatinských slov

Evžen Kindler V prvních třech exkursech jsme popsali tři hlavní druhy výslovnosti latiny. Je to množství informací, ty se mohou plést, a tak v tomto exkursu nabízíme čtenáři jejich porovnání ve formě tabulek. Každý řádek tabulky má 5 míst. Na prvním místě je písmeno resp. skupina písmen, kterou budeme dále nazývat reprezentantem. Ten porovnáváme obecně s nějakým úsekem […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 4: porovnání výslovností

Evžen Kindler Klasická výslovnost je ta, která existovala v době vrcholné tvorby římských autorů, tedy v době kolem Kristova narození, s rozptylem přibližně století před ním a po něm. Jde tedy o epochu, která má ke křesťanskému liturgickému jazyku velmi daleko, přesto se však o této výslovnosti podrobně rozepisujeme, a to zejména proto, abychom ukázali propastný rozdíl […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 3: klasická výslovnost

Evžen Kindler Během druhé světové války sloužil v chrámu sv. Ludmily v Praze na Vinohradech každý den u postranního oltáře mši svatou františkánský kněz a při tom důstojník duchovní služby dřívější československé armády, za protektorátu penzionovaný. My, malí ministranti, v jejichž výhledu ležela oblbovačka vojenské služby ještě za horizontem poznání, jsme rádi přijímali v týdenním rozpise funkci ministrovat […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 2: římská výslovnost