František

Michal Kretschmer Nemám chuť, čas ani sílu zabývat se podrobně celou apoštolskou exhortací Evangelii gaudium papeže Františka. Exhortace je nepřiměřeně dlouhá. Lze v něm nalézt jak výroky opravdu katolické, tak nejasná i nepřijatelná tvrzení, na něž se mohou konservativci i liberálové odvolávat při obhajobě svých postojů.  V tomto příspěvku se zaměřím na body 231 až 233 [1] […]

Otevřít článek Chybné pojetí reality papeže Františka

Michal Semín „Každý má svou vizi dobra a zla a je povinen dobro následovat a bojovat se zlem podle toho, jak si je představuje. Již to by stačilo k tomu, aby se stal svět lepším“. Těmito slovy tlumočil postoj papeže Františka Eugenio Scalfari v deníku La Repubblica. Ať už se jedná o doslovnou citaci papežových slov […]

Otevřít článek Hořící František

Michal Semín Při letmém pohledu do konzervativně katolické blogosféry ve světě si nemohu nevšimnout autorských hlav, lehce posypaných popelem. Důvod? Unáhlená kritika dosavadních postojů a činů papeže Františka, snadno interpretovatelných v duchu „hermeneutiky zlomu“. Události posledních dvou týdnů prý tento jeho obraz zásadním způsobem zpochybnily a od této chvíle má být zřejmé, že naděje, jež do […]

Otevřít článek Papež ve středu aneb Tanec mezi pravdou a omylem

Michal Semín Ve svém prvním příspěvku o ohlášeném zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie papežem Františkem jsem se zmínil o možném setkání papeže s P. Nicholasem Grunerem, stojícím v čele apoštolátu, šířícího fatimské poselství v jeho úplné a necenzurované podobě. Vše nakonec proběhlo úplně jinak, v duchu vysílání Rádia Jerevan – nejednalo se o úkon zasvěcení a […]

Otevřít článek Šikanování P. Grunera pravdu o fatimském poselství neumlčí

„Chci se vám svěřit se dvěma starostmi. Jednou je pelagiánský směr, který se dnes v Církvi vyskytuje. Existují určité skupiny, říkám jim restaurátorské. Některé znám, zástupce jedné z nich jsem v Buenos Aires i přijal. Připadáte si, jako byste se vrátil o plných 60 let do minulosti! Před koncil… do roku 1940… Povím vám příběh, kterým bych to […]

Otevřít článek Františkův protipelagiánský růženec

Michal Semín V posledním příspěvku jsem zmínil fakt rostoucího počtu široké veřejnosti známých katolíků v USA a Evropě, jež rozhodně nelze zařadit mezi tzv. tradicionalisty, odhazujících růžové brýle, jimiž až dosud nahlíželi na netradiční kroky a postoje papeže Františka. Bohužel mezi ně – zatím? – nepatří vedoucí české sekce Vatikánského rozhlasu P. Milan Glaser, jenž ve svém […]

Otevřít článek Františkova „pokorná ambice“ změnit Církev dostává zlověstné obrysy

Michal Semín Kritické zamyšlení Dr. Malého o dnes již proslulém rozhovoru papeže Františka pro La Civilta Cattolica (česky zde) je zcela na místě. Bylo by ovšem nesprávné omezit se v analýze rozhovoru pouze na tu část, v níž se papež vyjadřuje o otázkách mravoučných, konkrétně o potratech, antikoncepci a „homosexuálním manželství“ (v textu rozhovoru uvozovky chybí), jakkoli […]

Otevřít článek Je na Petrově stolci modernista?

Radomír Malý „Nemůžeme klást důraz jenom na otázky interrupce, homosexuálních manželství a antikoncepci. To nelze. Já jsem nemluvil o těchto věcech mnoho a bylo mi to vyčítáno. Avšak, mluví-li se o nich, je třeba to činit v určitém kontextu. Názor Církve je ostatně znám a já jsem synem Církve, ale není nezbytné mluvit o tom […]

Otevřít článek Katolická nauka nebo rána pod pás?

Michal Semín Jak víme z Ria, římský biskup František nesoudí gaye. Stejně tak nesoudí heretiky či vyznavače falešných náboženství, jejichž odlišná přesvědčení nejen respektuje, ale i vítá („Mnozí z vás jsou muslimové, či příslušníci jiných náboženství, pocházíte z různých zemí a různých situací. Nesmíme mít strach z odlišností! Bratrství nám odhaluje, že tyto rozdíly jsou bohatstvím […]

Otevřít článek Kdo jsem já, abych soudil pelagiány a triumfalisty?

Nástupci apoštolů nacvičují pokleslé hudebně-taneční číslo, s nímž vystoupili na pláži Copacabana před závěrečnou mší svatou papeže Františka. Akce měla „do tradiční mše hodně daleko“, jak rozeznali dokonce i žurnalisté z iDNES, kteří jinak nerozeznají kardinály od biskupů.

Otevřít článek Biskupové tančí, jak laici pískají