František

Katecheze papeže Františka na generální audienci, 21. 5. 2014 „V Božích očích jsme tím nejkrásnějším, největším a nejlepším z celého stvoření. I andělé jsou pod námi, jsme více než andělé, jak jsme dnes slyšeli v Žalmu. Pán nás má rád!“  *** Žalm 8 „Co je člověk, že si ho všímáš, nebo smrtelník, že o něj […]

Otevřít článek Pověz mi, zrcadlo, kdo je tu z nás nejskvělejší!

Michal Semín Jsem čtenáři těchto stránek průběžně vyzýván, abych se vyjádřil k tomu či onomu výroku či činu papeže Františka. Jak jsem již dříve napsal, kdykoli se v tomto smyslu vyjadřuji, nečiní mi to sebemenší potěšení. O co raději zde dávám prostor pro pozitivní prezentaci katolické nauky a „návody“, jak si v současné církevní krizi, jež se nepřestává […]

Otevřít článek Teologie falešného milosrdenství

Michal Semín Víme, že papež František má nejen svým temperamentem, ale i teologickým směřováním blízko k charismatismu. Ještě jako kardinál Bergoglio klečel před letničním pastorem, vkládajícím na něj ruce. Svatý stolec nedávno oznámil, že se jako první papež v dějinách Církve hodlá František zúčastnit charismatické konference. Vzhledem k protestantským kořenům tohoto duchovního proudu, vykazujícího i jisté démonické aspekty, […]

Otevřít článek Františkovo mluvení v nekatolických jazycích

Michal Semín Jednání českých a moravských biskupů s papežem Františkem má i pro tradičně smýšlející katolíky zajímavý rozměr. Zatímco světská média obsesivně referují o sporech o ukradený církevní majetek, Rádio Vatikán zprostředkovalo tento výrok arcibiskupa Jana Graubnera: „Zaujala mne ještě jiná věc. Například, když byla řeč o těch, kteří mají rádi starou liturgii a vrací se […]

Otevřít článek K čertu, proč ta tradice tolik frčí?

Michal Kretschmer > První část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ > Druhá část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ > Třetí část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ (1. část tohoto článku) Ekumenický dialog „Odloučení bratři“ jsou objektivně vzato buď bludaři nebo schizmatici, jakkoli se z jejich strany nemusí jednat o […]

Otevřít článek Dialog v pojetí papeže Františka – 2. část

Michal Kretschmer > První část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ > Druhá část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ V tomto článku budu komentovat některá vyjádření papeže, obsažená v bodech 238 až 258 jeho apoštolské exhortace Evangelii gaudium [1]. Nepůjde však o nějaké vyčerpávající posouzení jeho textu, spíš jen o vybrané poznámky […]

Otevřít článek Dialog v pojetí papeže Františka – 1. část

Michal Semín Je všeobecně známo, že Jan Pavel II. políbil v přítomnosti islámské delegace Korán a při jedné ze svých cest prohlásil „Ať sv. Jan Křtitel ochraňuje islám“. Bohužel se zdá, že hříchy proti 1. Božímu přikázání jsou v pokoncilním Římě stále považovány za legitimní. V neděli 20. ledna navštívil papež František římskou farnost Nejsvětějšího Srdce […]

Otevřít článek Františkův „polibek“ Koránu

Michal Kretschmer > První část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium papeže Františka jsou jednou z problémových částí její body 234 až 237 nacházející se pod nadpisem „Celek je nadřazen části“ [1]. V bodě 234 píše papež: „Mezi globalizací a lokalizací vzniká tenze.“ Není jasné, v jakém významu ta slova používá. Zdá […]

Otevřít článek Zamyšlení nad dalšími spornými myšlenkami papežské exhortace

Brian McCall Bratři františkáni Neposkvrněné Panny Marie nebyli a nejsou tradicionalisty. Nezaložil je arcibiskup Lefebvre, nikdy dokonce ani neměli formální či neformální styky s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. (dále jen FSSPX). Od svého založení přijali a používali nový mešní ritus. Františkáni Neposkvrněné se ale hlásí k duchovnímu odkazu sv. Maxmiliána Kolbeho. Věrnost skutečnému duchu sv. Maxmiliána […]

Otevřít článek Pronásledování dětí Neposkvrněné

Michal Semín Doufal jsem, že si alespoň ve vánočním čase odpočineme od výroků a kroků papeže Františka, jimiž nám připomíná hloubku krize, do níž se Církev o „nových letnicích“, jak pokoncilní éru označil Jan Pavel II., dostala. Má touha zůstala bohužel nenaplněna. Údajný mariánský ctitel pronesl v pátek 20. prosince kázání, z něhož jasně vyplývá, že ukřižování […]

Otevřít článek Takhle smýšlí mariánský ctitel?