AV

Legendy Karla Schulze na CD Martin R. Čejka Studio Vox vydalo další pozoruhodnou (tj. hodnou pozornosti) nahrávku. Po čtyřech dílech Dětským duším P. Čeňka Tomíška a osmi (!) dílech Šťastných dětí, tedy vyprávění o osobnostech malé postavy, ale velké svatosti, přichází nyní s Legendami Karla Schulze. Přenést literaturu do světa mluveného slova není nikterak lehké. Při […]

Otevřít článek Více než slova

Přednáška proběhla na Setkání duší spřízněných v Bělči nad Orlicí 2. 6. 2012 (reportáž).

Otevřít článek Petr Bahník: Boje českého politického katolicismu první a druhé republiky

Dne 7. července byla v kapli Královny posvátného růžence sloužena primiční mše novokněze patera Luďka Čekavého FSSPX. Zúčastnila se jí řada nejen místních, ale také zahraničních (převážně německy mluvících) kněží, seminaristů a věřících. Kromě samotné primice, která byla sama o sobě velkým zážitkem, si věřící mohli poslechnout působivé kázání otce Tomáše Stritzka, který mluvil o […]

Otevřít článek Primice P. Luďka Čekavého

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX ze slavnosti Nejsvětější Trojice 2012. Běleč nad Orlicí, 3. 6. 2012. Pořízení záznamu: Studio Vox. Fotografický doprovod: P. Richtar. Kompilace: ISJ.

Otevřít článek Skutečné zjevení Trojjediného Boha a povinnost poznávat Pravdu

Přednáška proběhla na Setkání duší spřízněných v Bělči nad Orlicí 2. 6. 2012 (reportáž).

Otevřít článek P. T. Stritzko FSSPX: Spravedlivá válka

Michal Semín Na svátek Božího Těla se v brněnské kapli Královny posvátného růžence konala mše svatá za účasti více jak 200 věřících, při níž přistoupilo 10 dětí k prvnímu svatému přijímání. Po mši svaté se konalo procesí po Faměrově náměstí a přilehlém okolí, kde byly rozmístěny další čtyři oltáře k uctěni svátostného Krista. V průběhu […]

Otevřít článek Slavnost Božího Těla 2012

Monarchistické občanské sdružení MONOS shromáždilo zvukové záznamy přednášek Michala Semína, ředitele Institutu sv. Josefa, na témata související se sociální naukou Církve. Přednášky jsou distribuovány na dvou CD ve formátu MP3. Délka přednášek je obvykle okolo dvou hodin. Seznam přednášek: Společnost Manželství a rodina I Manželství a rodina II Manželství a rodina IIII Stát I Stát […]

Otevřít článek Průvodce sociální naukou ve světle víry

The Sacrificial Nature of the Fatima Message and How it is Undermined Videozáznam přednášky Michala Semína na konferenci Fatima – tvá poslední možnost (více o konferenci zde). Přednáška proběhla v úterý 15. května 2012 od 9:00, na úvod druhého dne konference ji uvedl John Vennari (CFN). Záznamy z ostatních přednášek zde.

Otevřít článek Obětní povaha fatimského poselství a její podrývání (anglicky)

Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX při mši svaté v Pardubicích 29. dubna 2012. Převzato ze stránek FSSPX. Formát MP3, vel. 12 MB. Stahujte zde >>>.

Otevřít článek Dobří a špatní pastýři

Zvukový záznam přednášky Markéty Bahníkové ze setkání rodin Ve škole sv. Josefa, 22. 10. 2010. [stáhnout MP3]

Otevřít článek Životní cyklus ve zvycích a obyčejích katolických Čech