AV

Přednáška Michala Semína, ředitele Institutu sv. Josefa, z cyklu Malý kurs apologetiky.   Přímý odkaz ke stažení: MP3 (90 MB).  Přednáškový cyklus spolu s ISJ pořádá monarchistické občanské sdružení MONOS. Další přednáška se uskuteční 11. 12. 2012 (viz kalendář).

Otevřít článek Lze dokázat Boží existenci?

Zvukový záznam přednášky P. Jaromíra Kučírka FSSPX z letošní Školy svatého Josefa.   Reportáž a nástin obsahu přednášky zde >. Přímý odkaz ke stažení: MP3 >. První část přednášky zde >.

Otevřít článek Písmo svaté v katolické rodině – II. část

Záznam kázání P. Aleše Hakla FSSPX ze Slavnosti Ježíše Krista Krále. Pardubice, 28. října 2012 (fsspx.cz).  

Otevřít článek Kralování našeho Pána Ježíše Krista

  Zvukový záznam přednášky P. Jaromíra Kučírka FSSPX z letošní Školy svatého Josefa.   Reportáž a nástin obsahu přednášky zde >. Přímý odkaz ke stažení: MP3 >.

Otevřít článek Písmo svaté v katolické rodině – I. část

Karel I. Šimek 20. října l. P. 2012 proběhl v Praze další ročník společensko-vzdělávacího cyklu Institutu svatého Josefa nazvaného Škola svatého Josefa. Tak, jako ročníky předchozí, i tento se velice vydařil, přestože se časově překrýval s některými dalšími akcemi (například jednou slavnou jihočeskou svatbou), což některým pravidelným účastníkům mnohdy přivodilo větší či menší dilema. Na […]

Otevřít článek Ve Škole sv. Josefa 2012

V argentinském městě Posadas se 11. října uskutečnila takřka orgiastická demonstrace feministek a propotratových aktivistek. Účastnice demonstrace křičely, plivaly a stříkaly barevnými spreji na katolíky, kteří vlastním tělem bránili místní katedrálu. Incident byl zachycen přítomnými novináři na videozáznam. Každoroční „Národní setkání žen“ je nechvalně proslulé pro notorické projevy vandalismu a další útoky na katolickou církev. […]

Otevřít článek Katolíci napadeni feministkami při obraně katedrály

Do třetice vám přinášíme přednášku ze Setkání duší spřízněných v Bělči nad Orlicí 2. 6. 2012 (reportáž). Tato přednáška pojednává o velmi zajímavé, u nás však téměř neznámé, historické epizodě: o boji mexických katolíků proti kruté ateistické diktatuře ve 20. letech 20. století. Do záznamu jsou doplněny audiovizuální materiály promítané během přednášky (obrázky, trailer k […]

Otevřít článek Michal Semín: CRISTEROS

Uplynulou sobotu a neděli proběhla v Brně tradiční (každoroční) růžencová slavnost. Jako vždy tuto mimořádnou příležitost k modlitbě, adoraci, ale i rozšíření obzorů, debatám a zábavě, využilo mnoho desítek katolických věřících z Čech, Moravy a Slezska (nechyběli ani zahraniční hosté). Někteří účastníci se sešli již na mši svaté k mariánské sobotě (první sobota v měsíci […]

Otevřít článek Panna Maria, Přemožitelka herezí – i těch současných.

V pátek slavíme  svátek svatého Václava, patrona české země. P. Tomáš Stritzko FSSPX: Kázání, svátek sv. Václava, 28. 9. 2010  Dnes slavíme svátek českého patrona svatého Václava, knížete a mučedníka. Svatý Václav představuje vzor dvou vlastností, které navíc dokázal skloubit dohromady: byl současně věrným a svatým křesťanem a schopným a statečným panovníkem. V dějinách nebylo […]

Otevřít článek Svatý Václav, kníže a mučedník

Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX ze 14. neděle po sv. Duchu. Kázání P. Tomáše Stritzka obsahuje důležitá vodítka pro šíření katolické víry prostřednictvím internetu. V jejich duchu jsem se rozhodl omezit prostor pro diskusi, která bude nyní probíhat jen pod těmi články, jež se primárně nevěnují otázkám věroučným či teologickým. I nadále se […]

Otevřít článek K vnějšímu vyznávání Krista