Akce

V neděli 1. července 2012 – na slavnost Nejdražší Krve Páně – proběhla v kněžském semináři Bratrstva svatého Pia X. v bavorském Zaitzkofenu kněžská svěcení.  Dva novosvěcence – P. Franze Ambergera z Německa a P. Luďka Čekavého z Čech – světila J. E. biskup Alfonso de Galarreta FSSPX. K této významné události se sjelo přes 41 kněží a asi 1600 […]

Otevřít článek Kněžská svěcení v Zaitzkofenu

Michal Semín Na svátek Božího Těla se v brněnské kapli Královny posvátného růžence konala mše svatá za účasti více jak 200 věřících, při níž přistoupilo 10 dětí k prvnímu svatému přijímání. Po mši svaté se konalo procesí po Faměrově náměstí a přilehlém okolí, kde byly rozmístěny další čtyři oltáře k uctěni svátostného Krista. V průběhu […]

Otevřít článek Slavnost Božího Těla 2012

Nea Marie Brkičová Mezi 1. a 3. červnem proběhlo druhé setkání duší spřízněných s katolickou tradicí organizované Institutem svatého Josefa a časopisem Te Deum (reportáž z minulé akce). Bylo lokalizováno do Bělče nad Orlicí ve východních Čechách, obklopeného krásnou přírodou – lesy, poli a rybníky – podobně, jako tomu bylo v případě setkání minulého. Navzdory nepříliš […]

Otevřít článek Setkání duší spřízněných v Bělči nad Orlicí 2012

K. I. Šimek  V Minsku, hlavním městě Běloruské republiky, se za naprosto minimální pozornosti domácích i zahraničních médií v neděli 27. května uskutečnilo velkolepé procesí katolických věřících. V čele průvodu šel arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz (arcidiecéze Minsk – Mogilev). Průvod vyšel od kostela svatého Rocha na Zlatém návrší a končil u katedrály na třídě Nezávislosti. Podobné […]

Otevřít článek Deset tisíc katolíků prošlo v neděli centrem běloruské metropole

Karel Ivan Šimek Autorem fotografií je Pavel Richtar, není-li uvedeno jinak. V sobotu 19. května léta Páně 2012 navštívil brněnskou Kapli Královny posvátného růžence biskup, jenž v současné době spoluutváří dějiny bouřemi zmítané Římskokatolické církve: Msgre. Bernard Fellay, generální představený Kněžského bratrstva sv. Pia X. Primárním účelem návštěvy bylo udílení svátosti biřmování, které se zde […]

Otevřít článek Svátost biřmování 2012

Počasí, které panovalo v den, kdy se konal čtyřiatřicátý výlet by přesvědčilo i největšího skeptika o přízni a náklonnosti svatého Josefa našemu podniku. Za podmanivé jarní atmosféry jsme 14. dubna 2012 prošli přírodním unikátem, kam je za běžných okolností vstup zakázán: Císařskou roklí. Poté jsme příjemnou procházkou přes Kodské polesí dospěli zpět do vísky Srbsko. […]

Otevřít článek 34. výlet – Jeskyně v okolí Srbska

Je už příslovečným nošením dříví do lesa zmiňovat se o tom, že i pro výlet do rozsáhlých křivoklátských lesů nám sv. Josef vyprosil přívětivé počasí. Z dosavadních 33 výletů nám pršelo toliko jedno dopoledne. Vystoupali jsme na nejvyšší vrchol pohoří Džbán Louštín, odkud je krásný výhled do kraje. Hledali jsme poklad v okolí Babinského kamene […]

Otevřít článek 33. výlet – Putování na Louštín

Jak při našich výletech bývá zvykem, také na svátek sv. Silvestra se vyjasnila obloha a utišil vítr, abychom se mohli důstojně rozloučit se starým rokem a přivítat rok nový. Po výstupu na památný Říp byla přinesena oběť mše svaté na poděkování za obdržené milosti a Boží požehnání v roce 2011. Výlet končil v Ctiněvsi, místě […]

Otevřít článek 32. výlet – Sv. Silvestr na Řípu

Po týdnech provázených doslova otravnou teplotní inverzí nám svatý Josef opět na 26. listopadu 2011 vyprosil příjemné výletní počasí. Větší část 31. výletu se odehrála na ploše Veltruského parku, jehož památky na sobě nesou motivy romantické, svobodozednářské, pohanské i jiné. Děti i dospělí zde navíc urputně soutěžili v hledání jakéhosi mytického strašidla. Fotografie z výletu […]

Otevřít článek 31. výlet – Veltrusy

Nea Marie Brkičová 22. října se uskutečnilo každoroční setkání “Ve škole sv. Josefa”, jehož přednášejícími hosty byli P. Karl Stehlin FSSPX a Markéta Bahníková. V průběhu programu pro dospělé besedovaly starší děti s příslušníkem městské policie o tom, jak se chovat při mimořádných událostech. Poté si zvolily buď výtvarný program pod vedením paní Víravské, nebo […]

Otevřít článek Ve škole svatého Josefa 2011