Michal Semín

malek

Existuje mnoho konzervativně smýšlejících katolíků, kteří se zuby nehty brání pomyšlení, že by na současném úpadku v Církvi mohl nést vinu i papež. Jejich obavám rozumím. Připustit si, že Kristův náměstek na zemi může ve skutečnosti jednat ke škodě Církve a svádět svěřené stádce z úrodné půdy pravé víry do smrtících bažin bludu a rozkolu, není nikterak snadné a už vůbec ne příjemné. Takže pokud si někdo z čtenářů myslí, že mám zálibu ve vyhledávání a komentování Františkových přehmatů, hluboce se mýlí. Každý z těchto Františkových výroků či činů, jež jsou následně zneužívány liberálními kruhy k podrývání katolické nauky a tradiční praxe, mne velice bolí, ale právě proto k nim nemohu mlčet.

Výše zmínění konzervativní katolíci, usilující o nalezení modu vivendi, umožňujícího jim působit v oficiálních katolických strukturách, se během předešlých pontifikátů mohli opírat o více méně pevné postoje papežů v oblasti učení o manželství a rodině, zahrnujícího i jednoznačně odmítavý postoj nejen k potratům, ale i homosexualitě či antikoncepci. V tuto chvíli se zdá, že s novým papežem přichází změny i na tomto poli. Papežem vychválený kardinál Kasper to ostatně otevřeně hlásá, když ve své přednášce v úvodu nedávné konzistoře navrhl i v otázkách morálních postupovat tak, jak tomu bylo v případě ekumenismu a náboženské svobody. Tedy neměnit samotné učení, úplně stačí, když bude „aktualizováno“ novotami na úrovni pastorační praxe. Připravovaným povolením přístupu ke svátostem pro „rozvedené a znovu sezdané“, tedy, po katolicku, pro cizoložníky, je ve své podstatě útokem nejen na nerozlučitelnost manželství, ale i na pojetí hříchu, milosti, svátostí a tedy i samotné Církve. A jak se z posledního rozhovoru papeže Františka pro italský deník Corriere della Sera zdá, něco podobného se chystá i v otázce užívání antikoncepce. Ale o tom až někdy příště.

Dnes chci jen ukázat, jakým životem žije Františkův loňský výrok na adresu „gayů“,„kdo jsem já, abych je soudil“. Nemám ani tak na mysli kvetoucí „queer obchod“ s tričky s tímto sloganem, jako spíše ohlas mezi některými kněžími. Třeba takový P. Vladimír Málek – bývalý osobní sekretář kardinála Vlka, bývalý ředitel Pastoračního střediska, dnes kaplan Jeho svatosti a zaměstnanec ČBK a vatikánského velvyslanectví. Tedy žádné církevní béčko. Toho si pozval Daniel Takáč do pořadu České televize Hyde Park, aby jej vyzpovídal ohledně prvního roku působení papeže Františka v papežském úřadu. K tomu, abychom si uvědomili, že vysoké církevní postavení může získat osoba, která je svým smýšlením daleko za hranicemi katolické církve, si stačí poslechnout několikaminutovou pasáž na téma výše uvedeného výroku. P. Málek uznává, že „se jedná o veliký průlom“, že František i v této otázce „říká věci, které jsou naprosto nové, překvapivé“. Takáč zcela správně reaguje dotazem, „jak je to možné, když se učení Církve nemůže měnit?“ P. Málek si to prý také myslí, to ale neznamená, „že nemůže jít kousek dopředu“. V této souvislosti připomíná, že již nový Katechismus katolické církve říká“ že být gayem není špatné. Ale také říká, že to, že jsi takový, je jeden fakt, ale nemůžeš jakoby praktikovat svoji přirozenost“. Takáč kontruje: „Není to nefair, někdo se může chovat přirozeně a někdo ne?“ Ale P. Málek nehází flintu do žita a přechází do protiútoku: „Papežův výrok je pro tuto skupinu velmi povzbudivý… Jsi-li gay, jsi-li lesba, poděkuj za to Bohu, pokud jsi věřící, protože Bůh nedělá věci zkažené… Já myslím, že to je určité obdarování, se kterým se ten dotyčný musí vypořádat, musí se chovat odpovědně v tomto obdarování, ale nevidím v tom nic špatného“. Už jen výrok „obdarování, se kterým se ten dotyčný musí vypořádat“ by si zasloužil zvláštní cenu. Třeba Templetonovu.

Nevím, zda je P. Málek také „obdarovaný“, ale zcela jistě vím, že za tyto své výroky by byl za normálních časů zbaven nejen svých církevních postů, ale i samotné kněžské služby. Což mu v éře, kdy je papež jedním z nejrozšířenějších homočasopisů jmenován osobností roku, beze sporu nehrozí.

Komentáře: 39 - k článku Bývalý sekretář kardinála Vlka tvrdí, že být „gayem“ je dar od Boha

 1. renda napsal:

  To je síla a velká troufalost! Zde vidíme, kam vedou nejasné výroky.

 2. + b. Jan napsal:

  To je skutečně otřesné. Právě jsem si to poslechl v archyvu ČT (42. minuta).
  Bůh skutečně nedělá nic špatně a protipřirozeně. Proto Homosexualita (sodomie), nemůže být nikdy obdarováním od Boha. Je to zvrácenost! Tohle si O. Málku přehnal!
  Nikdy jsem si nemyslel, že je tohoto Vladimír schopen, modlím se: ať ti Pán dá milost to napravit… + J

 3. Michal Kretschmer napsal:

  Pokud něčí homosexualita není zaviněná, ale vrozená, jedná se o podobný případ, jako když se někdo narodí slepý, hluchý či jinak postižený. Považoval by to P. Málek také za dar od Boha, zejména kdyby se to týkalo jeho?

 4. Pan Contras napsal:

  Vydávat dílo ďáblovo za dílo Boží je hříchem proti Duchu sv. Je to samozřejmě hnus, který Bůh dopouští pro ty, kteří dosud neprohlédli pravou povahu KHS.

 5. Dr. Radomír Malý napsal:

  Snad by stálo za to intervenovat dotazem nadřízené P. Málka. Nejsem tak naivní, že bych si dělal iluze, ale aspoň by museli s barvou ven. Nebo také ne, možná by neodpověděli nebo – jak je často jejich zvykem – by pouze sdělili, že děkují za dopis a podnět blablabla. Koneckonců i toto je odpověď, to by stačilo.

 6. Armin Cordianus napsal:

  „Papežův výrok je pro tuto skupinu velmi povzbudivý… Jsi-li gay, jsi-li lesba, poděkuj za to Bohu, pokud jsi věřící, protože Bůh nedělá věci zkažené… Já myslím, že to je určité obdarování, se kterým se ten dotyčný musí vypořádat, musí se chovat odpovědně v tomto obdarování, ale nevidím v tom nic špatného“.

  !!! Bůh, od Něhož přímo pochází hřích, není Bohem, ale ďáblem. !!!

 7. Timor Mortis napsal:

  MSGRe. Málek, pokud vím, tak je jedním z „obdarovaných“, i když na to žádné důkazy nemám, ale zato je tato informace z důvěryhodného zdroje.

  Organizovat kvůli tomu sledovací akci je jednak nezákonné a jednak nákladné, takže pokud se vysoce důstojný pán sám neprokecne, tak asi smolík pacholík.

  Nicméně pokud „obdarování“ přijmeme jako postulát, tak u jinak velmi inteligentního člověka chápu, proč se pokouší o takovéto kotmrelce a obhajovat zcela zhovadilý výrok papežův. Dává mi to takhle smysl.

 8. David napsal:

  Ryba smrdí od hlavy. Myslím, že by bylo vhodné se otázat na arcibiskupství, zdali se náhodou někdo nedíval na televizi a odeslat jim i odkaz, protože určitě v tuto noční hodinu, kdy se pořad vysílal, všichni dleli na modlitbách a nikdo to tedy nemohl sledovat. Nevím, jak to chodí na arcibiskupství, ale jednou jsem chtěl psát na jiné biskupství a bylo mi řečeno, že podobných dopisů chodí celé tucty a biskup je většinou ani nečte. Je ale divné, že vyslyšel udání na jistého mladého kněze z jistého města, že pronáší konsekrační slova latinsky a přeložil jej. Tak nevím, zkuste tam možná někdo napsat a počkejte na odpověď. Třeba alespoň poděkují za vaši snahu o zlepšení úrovně kněží a co víc, možná, že P. Málka i povýší.
  A teď poslyšte, kterak se sv. Pavel loučil se staršími církevní obce z Efezu: „…vniknou mezi vás draví vlci a stádce šetřit nebudou. Z vašeho vlastního středu povstanou lidé, kteří se budou snažit převrácenými řečmi strhnout za sebou učedníky.“ (Sk20,29-30)
  Jak aktuální a přiléhavé pro celou dnešní dobu!

 9. Nemo napsal:

  Nejenom u nás jde vysoká církevní hierarchie proti duchu evangelia a přikázání. Řeckokatolický biskup Patrik Sojka o dění na Ukrajině a jeho očité svědectví.
  http://www.outsidermedia.cz/Bi.....ine-1.aspx

 10. Ivan.František. Stejskal napsal:

  Neuvěřitelné!
  Nechtějí naše církevní autority opravovat i apoštola Pavla, který v listě Římanům 1-2 Scestí bezbožnosti, barvitě líčí onu hanebnost? Sv. Pavel tam vůbec nemluví o obdarování těmito neřestmi, ale o chlípném podlehnutí těmto vášním a definuje to jako zaslouženou odplatu a ne obdarování.

 11. Radomír-1 napsal:

  Tento dar od Boha si už začínajú uvedomovať aj slovenskí kresťanskí demokrati z KDH, ktorí včera pochopili, že sa dá podporiť aj pochod za život v Košiciach, aj gay propaganda. Kandidát Kiska, ktorý samozrejme akože podporuje rodinu, nemôže súčasne nepovedať aj B, teda “Som za takú legislatívnu úpravu, ktorá nepostaví reg. partnerstvá na rovnakú úroveň ako manželstvo, ale zabezpečí homosexuálnym partnerom rovnaké práva pri zastupovaní sa v bežných veciach na úradoch.” Veď nejako musíme začať s kresťanskou láskou aj na Slovensku. Láska sa rozdáva a nezávidí, takže snáď ani slovenkí gejovia a lesby nebudú časom o nič ukrátení v porovnaní so západom. Skrátka, KDH včera namiesto mlčania vyslovilo podporu Kiskovi, pretože to nie je Fico, s ktorým KDH práve začalo spolupracovať na ústavnom zákone na ochranu manželstva muža a ženy. Nie že by som volil Fica, ale tento bývalý súdruh sa nechal dávnejšie počuť, že ak KDH chce jeho podporu pri ochrane rodiny, je zvedavý, či KDH podporí kandidáta podporujúceho registrované partnerstvá. Takže mám teraz zpocit, že KDH môže pochovať dve prolife témy jednou ranou, a pri miere absurdnosti tejto situácie to vyzerá ako zámer.

 12. Libor Rösner napsal:

  My se zase musíme vypořádat s takto smýšlejícími preláty.
  „a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují“ (Řím 1,32)

 13. honzah napsal:

  OK, takže mám-li uvažovat v souladu s Duchem sv., mám slepcům, hluchým a homosexuálním říkat, že byly během prenatálního vývoje znetvořeni Ďáblem?

 14. Jan Ježek napsal:

  Naše smrtelnost, nemoce a defekty jsou následkem dědičného hříchu. Nevím, odkud čerpáte pro takto položenou otázku.

  Pokud by všichni kritici Církve znali základy katolické věrouky, bylo by na světě mnohem hezčeji…

 15. honzah napsal:

  Moje otázka vychází z diskusních příspěvků 3. a 4. Osobně bych homosexualitu, slepotu či hluchotu definoval jako Bohem uloženou zkoušku jednotlivci. ,,Vezmi svůj kříž a následuj mne.´´ Otázka dědičného hříchu by pro televizní publikum byla příliš nesrozumitelná.

 16. + b. Jan napsal:

  Chvála Kristu a Panně Marii
  Ad 3. Přestože si velice vážím pana Michala Kretschmera, nemohu souhlasit s předpokladem, že je homosexualita dědičná. Srovnání s narozením slepého či jinak postiženého dítěte je výmluvné a má svou logiku, přesto nemohu připustit, že by Dobrý Bůh mohl takovouto proti přirozenost a zvrácenost dopustit.
  Nikde v Písmu Svatém ani v Tradici (např. u Církevních Otců), nenajdeme jediný náznak, že je homosexualita dědičná. Pokud někdo něco objeví, rád se poučím.
  Zkrátka nevěřím, že se dítě může narodit jako homosexuál. Jak se tedy může tato hrůza stát? Bylo zde správně naznačeno, že naše lidská přirozenost je narušena dědičným hříchem (pekate originalis) a proto je zde také hříšná žádostivost (concupiscencia), s kterou je třeba celý život bojovat, jakmile se plně probudí… Toto je naše nejslabší a nejzranitelnější místo, kterého, (jak bylo správně výše naznačeno) ďábel, zvláště dnes, nejvíce využívá…, a snadno se může rozvinout až do takových zvráceností, jako je homosexualita, (sodomie), pedofilie, zoofilie atd.
  Stačí si přečíst v Písmu, jak to bylo před zkázou Sodomy a Gomory.
  Necítím se být, až tak kompetentní, abych zde vědecky a podrobně, uváděl všechna dostupná fakta, nemám na to ani dost času a zatím zde přispívám velmi krátce..
  Moje pastorační zkušenost, (nebo spíše moje srdce) mi to tak, ale navíc potvrzuje…
  Velmi, na toto téma doporučuji článek na Europortálu: „Homosexualita je léčitelná..“ kde jsou uvedeny velmi závažné argumenty, že se jedná o získanou „nemoc“…, od několika erudovaných psychologů a psychiatrů. Stojí za to, si přečíst.
  Odkaz:
  http://euportal.parlamentnilis.....ofilu.aspx
  + J

 17. Nemo napsal:

  to honzah: vámi poukazované body 3,4 nejsou v rozporu s bodem 14. Dědičný hřích je výsledkem pokoušení svůdce, kterému podlehla první žena i první muž (měli svobodnou vůli, mohli odmítnout). Jinak souhlas s tím, že to může být Bohem, dopuštěná zkouška, která pokud je vítězně zvládnutá oslaví Boha a těžce pokoří satana. Nakonec v Církvi se už v ranných dobách spekulovalo, co byl ten pověstný osten Satanův svatého Pavla, kvůli kterému třikrát volal k Pánu, a který mu na to odpověděl, že mu musí stačit jeho milost 2 Kor. 12,7-9. Někteří novozákonní exegeti se domnívali, že právě u sv. Pavla se jednalo o osten homosexuality. Sklon k homosexualitě je satanův osten, ale ten se do člověka dostal dědičným hříchem. Je proto nehorázné rouhání tvrdit, že homosexualita je dar Boží. Asi před dvaceti lety jsem se v diskuzi s jedním protestantem dozvěděl podobný terminus technikus při otázce smilstva. Onen protestant použil pro smilstvo eufemismus ze stejné líhně jako V. Málek – „Chvíle darovaná Kristem“

 18. + b. Jan napsal:

  Prosím za prominutí, ale rád bych reagoval na poslední článek ISJ „Dopis který by neměl skončit v koši“.
  Chci takto poděkovat XY za odvahu takto svědčit a povzbudit ho v jeho trápení. Takového svědectví je velkým povzbuzením pro všechny trpící, tímto křížem a v tomto duchu i zásluhou a jistě i zdrojem posvěcení.
  Dosud jsem se nikdy s takovýmto krásným postojem nesetkal. Díky.

  XY zahrnuji Vás do svých modliteb a chci Vás ujistit, že „u
  Boha není nic nemožného…“ + Váš bratr Jan

 19. Josef napsal:

  k 16. +b.Jan: Homosexualita není dědičná, ale myslím, že může na dítě přejít z hříchu rodičů. Sv.Pavel ji přece zmiňuje, jako důsledek hříchu. Jinak ta studie o stejnopohlavních sklonech v genech se jeví jako vědecky nedoložená, asi hypotéza vyhlášená na objednávku. Jak oprostit vědecké informace od politiky? Synovec paní Ester Janečkové je oběť homopropagandy. Je nějaký novější výrok církve od spisu kard.Racingera „ÚVAHA OHLEDNĚ NÁVRHU PRÁVNÍHO UZNÁNÍ SVAZKŮ MEZI HOMOSEXUÁLY“?

 20. J napsal:

  ad 16.
  Pan Kretschmer neříká dědičná, ale vrozená. Když je něco vrozené, ještě to nemusí být dědičné.

 21. Michal Kretschmer napsal:

  Ad 16 a 20 – Nenapsal jsem, že homosexualita je dědičná nebo vrozená. Napsal jsem v bodě 3: „Pokud něčí homosexualita není zaviněná, ale vrozená, …“. Pak následuje moje argumentace za tohoto předpokladu. Zda tomu tak někdy je, nevím; další možností pro její nezaviněnost mohou být psychické následky špatného rodinného prostředí v dětství a mládí. Nejsem ani biolog, ani lékař, ani psycholog. Každopádně ty, kdo bojují proti takovému sklonu je třeba přijímat a modlit se na ně, aby vytrvali.

  Michal Semín to dobře napsal v „Dopis, který by neměl skončit v koši“. Na http://cirkev.wordpress.com/20.....orientaci/ jsem já napsal:

  „V postoji k druhým lidem je třeba rozlišovat, tj. diskriminovat, podle jejich skutků v sexuální oblasti. Těm, kdo nepodléhají svým pokušením, byť sebeohavnější by byla, přísluší úcta a podpora ze strany těch, kdo ji mohou poskytnout. Tak je třeba chápat i bod 2358 KKC z roku 1997 o jejich „přijímání s úctou, soucitem a jemnocitem“. Týká se to těch, pro které je boj proti takovým sklonům zkouškou a křížem; přitom je třeba současně mít na paměti, že homosexuální skutky (ne tedy samotné sklony) jsou do nebe volajícím těžkým hříchem a že samotný takový sklon, byť není hříšný, se „objektivně vymyká řádu“, jak Katechismus uvádí. Odvolávání se na bod 2358 KKC nelze tedy zneužívat k argumentaci pro toleranci homosexuálních skutků nebo dokonce k jejich schvalování.“

 22. Jiří Stodola napsal:

  P. Málek by měl poděkovat Bohu, že je hovado, pokud je věřící.

 23. Martin R. Čejka napsal:

  Díky za „Dopis, který by neměl skončit v koši“!

  Podle příspěvků některých katolíků to bohužel vypadá, že si myslí, že v případě homosexuality (případně jiných vážných poruch) se stačí pomodlit otčenáš, vzít si „třikrát denně prášek cukru“, dát si studenou aprchu a „bude chlapík jako rys“.

  Nevím, zda v případě tělesných chorob (např. leukémie) uvažují stejně osvíceně.

 24. Pavel Horáček napsal:

  Milí Bratři v Kristu!
  Taky mně v první chvíli zarazilo, že to P. Málek tak řekl, ale pokud někdo nese ten „dar a kříž – tohoto druhu“ po celý život, tak se spíš za něj i za sebe navzájem modleme.

 25. David napsal:

  Ad M.R.Čejka – já znám versi „třikrát denně žejdlík rumu,“ tak nevím, třeba to víc pomáhá.

 26. Martin R. Čejka napsal:

  Ad 25: Z vlastní zkušenosti vám, Davide, mohu říct, že člověk, který vypije tři žejdlíky rumu (1 žejdlík = cca 0,48 l), přpomíná zcela jiné zvíře nežli rysa.

  Jinak považuji za, mírně řečeno, velmi nešťastné, že církevní představitelé vůbec používají slovo „gay“. Už to je přistoupením na hru kulturních revolucionářů.

 27. Libor Rösner napsal:

  Mimochodem není bez zajímavosti ta vlajka – převzatá z italské duhové „mírové“ vlajky, jen je obrácená naruby – http://cs.wikipedia.org/wiki/Duhov%C3%A1_vlajka
  Ať měla ta původní jakékoli podhoubí, je to symbolické vyjádření stavění všeho vzhůru nohama…

 28. Janek napsal:

  Tak já jsem asi jediný z toho dopisu poněkud na rozpacích. :-)
  Četl jsem ho asi 3x, ale nějak jsem nepochopil, o kterých komentářích a homobijcích ten člověk mluví a co pana Semína tak moc oslovilo.
  Několikrát jsem vzal vítr z plachet těm, co mě tloukli pseudoargumenty, jak jsme my katolíci nenávistní vůči homosexuálům, známou citací sv. Augustina – Hřích nenávidět a hříšníka milovat. O to primárně jde, o kritiku chování a jednání objektivně hříšného a špatného, nikoliv osoby a jejich motivů. I když při vzrušené argumentaci to, pravda, občas může být zastřeno.
  Ale co je jádrem a nějak jsem to v tomto dopise nepostřehl, je ten obrovský tlak a destrukce hodnot a řádu, kterou homoloby a celá ta lgbti agenda vyvolala. Kdyby toho nebylo, asi by se tím nikdo moc nezabýval. Tahle anomálie tu byla vždycky. Akorát ji ještě nikdo neprosazoval s takovou razancí jako normu a bůžka, kterému je třeba se pod hrozbou sankcí klanět. V tom je pes zakopaný! A toto, přirozeně, vyvolává protitlak. To, že ten protitlak občas nějakou dírkou ufoukne jinam, než bylo zamýšleno je, vzhledem k hříšnosti každého z nás, pochopitelné.

  citace: „Nepřál bych nikomu z homobijců, aby musel dvacet let bojovat sám se sebou.“
  To mě taky přivádí do rozpaků. Znám lidi ze svého okolí, sám sebe nevyjímaje, kteří bojují sami se sebou spoustu let. A nejsou to zrovna lehké bitvy. Ať už zdravotní, závislostní, rodinné a mnozí bojují každý den i přes prohry a osobní selhání, ale s milostí Boží jdou dál a zrovna moc se tím selháním nechlubí.
  Proto nějak nechápu tento výlev. Resp. – chápu, ale pak bych si dovolil říct, že je na osobní rovině a s takovým člověkem mohu diskutovat a povzbudit ho, pochopit. Jen jsem nějak nepobral, proč to muselo ven (na web).
  Jsou lidé, ať už věřící nebo nevěřící, stižení homosexualitou (a mnozí tiše žijící ve vzájemných svazcích a sodomii praktikující) a jsou znechucení nad celým tím humbukem kolem tzv. registrovaného partnerství a tzv. diskriminace. Cítí se tím zneužiti k politickým hrám a začali být „víc vidět“, což jim není zrovna příjemné. Žádný zákon si nepřáli a nechtěli a na žádné sodomitské demonstrace a pochody nechodili. Ale toto mi, poněkud, v dopise chybí. Jakoby to celé dění kolem pisatel implicitně schvaloval a vezl se na populární vlně a jen se ohrazoval proti kritice. Snad proto tomu zveřejnění a některým ódám v komentářích nerozumím.
  Jen dodávám – modlitba za tyto lidi je samozřejmostí.

 29. + b. Jan napsal:

  ad 23 „třikrát denně prášek cukru…“
  Milý pane Martine Čejka, opravdu nechápu, proč zde takto triviálně znevažujete modlitbu. Ona je skutečný rozhovor z Bohem a má obrovskou sílu… Jestliže nám dnes něco opravdu chybí, pak je to právě modlitba. Celou diskuzi takto posouváte o třídu níže.
  Jako byste chtěl říci: Můj duchovní život je na nule, modlitba mi nic neříká.
  Jako duchovní věnuji modlitbě alespoň 2 hodiny denně a neumím si svůj život bez ní už vůbec představit…
  Nemyslím si, že by zdejší čtenáři ztotožňovali modlitbu s „třikrát denně prášek cukru…“ ve smyslu pověry.
  Na druhou stránku, mě na těchto velmi přínosných stránkách ISJ, (bohužel někdy až příliš militantních), skutečně chybí téma modlitby. Velmi bych to přivítal, zvláště křesťanskou mystiku.
  Postižení homosexualitou je záležitostí především duše a ducha člověka, proto, jak správně říkáte, se jedná o „velmi vážnou poruchu“, kdy nutně potřebujeme zásah Boží moci.
  Ať Vám i Vaší rodině, Pán žehná, a přeji všechno dobré + J

 30. Martin R. Čejka napsal:

  Ad 29: Zůstal jsem opět nepochopen! Nehaněl jsem modlitbu nýbrž přístup některých lidí (převážně v různých letničních kruzích, ale setkáte se s nimi i mezi katolíky), kteří vážnou duševní chorobu bagatelizují tím, že se dotyčný dostatečně nemodlí nebo se modlí špatně atp.

  Moc modlitby nepopírám, ba je dosti možné, že v některých případech může vést i k uzdravení. Proto, jak už se tady několikrát psalo, je třeba se za sebe a i za tyto lidi modlit, byť dvě hodiny je na mne moc. Jsem pro kratší údernější akce, ale to je věc naturelu případně povolání.

 31. Karel napsal:

  Homosexualita je nemoc a proti tomu nezmůže nic ani hlasování o vyřazení ze seznamu nemocí. Její praktikování je těžkým hříchem. Je ale léčitelná velmi obtížně a zdlouhavě a to případ od případu. A vyžaduje to především ochotu se léčit bez předsudků. Až jednou homoloby „laskavě připustí“ výzkum této nemoci, jistě se najde tzv. spouštěcí mechanizmus. Určitě se najdou souvislosti mj. v odpovědích na následující otázky. Proč dnes je tolik případů? Kdy v historii byly děti v tak velké míře vychovávány jen jedním z rodičů? Kdy v historii byla tak masívním způsobem napadána rodina? Kdy v historii jsou v tak velké míře napadány Bohem dané rozdílné úkoly pro muže a ženu? Trest na sebe nenechává čekat. Papež František svým výrokem neřekl nic proti církevnímu učení, ale mohl podat vysvětlení.(Možná, kdyby je podal, tak by bylo záměrně opomenuto) Rádoby vykladači jeho věty by si to rádi vysvětlili tak, že papež schvaluje propagaci těchto zvěrstev. Ale on jenom říká ve shodě a po vzoru s Jan 8,11, že je neodsuzuje. Víc nic ! Toto bychom měli respektovat a obhajovat.
  Při tom všem bychom měli mít také na mysli, že když Bůh uvalil na zemi potopu, slíbil lidem, že už tak neučiní. To ovšem neslíbil po zkáze Sodomy.

 32. + b. Jan napsal:

  Ad 30. Srdečně Vás zdravím pane Martine Č. a děkuji za odpověď.
  Opravdu jsem Vás nepochopil.
  Zcela s Vámi, v tom, co teď píšete, souhlasím.
  Příjemně mě to překvapilo. Ani jsem nečekal, že bychom si mohli až takto porozumět.
  Když teď bydlíte v našem Svitavském regionu, rád bych se za Vámi někdy zastavil…, budete-li souhlasit.
  Ať se Vám daří…
  Srdečně v Kristu a Panně Marii + b. Jan

 33. Martin R. Čejka napsal:

  Ad 32: Stavte se, budu rád. Jen je lepší nejprve zavolat nebo poslat e-mail.

 34. Hamish napsal:

  Inu, svatý Alfons ve své mravouce vyjmenovává praktika sodomitů, jichž se kliďánko mohou dopouštět i manželé. Nebudu zabíhat do nechutných podrobností, ostatně, chytrému napověz, hloupého kopni. Takže rozšířenost homosexuálních praktik je i mezi heterosexuály značná.

 35. Jan G. napsal:

  Jedna věc je homosexualitu odmítat a racionálně o ní diskutovat a jiná věc je ji sice odmítat, ale pod záminkou rozhořčení se v ní babrat a rozmazávat ji. Ono je to tak: někdo něčemu propadne, protože to dělá, tedy, dá se říci, dostalo ho to. No a někdo to rozhodně nedělá a stále to odmítá a myslí na to a nakonec tomu taky propadá, protože lpí na tom svém hněvu a odporu a pro nic jiného už v sobě ani nemá místo. Takže, pane Hamischi, pozor na ty nechutné podrobnosti, takové ty tajenky chytrému napověz…. my asi víme, co máte na mysli, ale to si nechte někam jinam. Říkáte více, než se sluší.

 36. honzah napsal:

  V příspěvku 16 je patrně volně zaměněn pojem dědičná a vrozená, není to jedno a to samé.
  Líbí se mi poznámka 26 – 2. odstavec, to je přesně trefené jádro problému.

 37. Božena Krivonaková napsal:

  Zdravim Vas vsechny. Katolicka Božena Krivonaková.
  Dnes jsem nahodou? asi ne :) objevila tento clanek s Vasi diskuzi.
  Muj nazor: Bozi tajemstvi a zamer je nam prevelikym,neprobadatelnym tajemstvim,ktery nikdy nemuzeme pochopit lidskym rozumem. Nevime,proc se deti rodi postizene… nevime proc Bůh toto dopustil skrz svuj zamer. Jedno ale vim zcela urcite,clovek,ktery vnima svoji naklonnost ke stejnemu pohlavi,vi,ze je to zvracene a nenormalni a mel by se bez ostyhu kontaktovat s lekarem a snazit se s timto bojovat .Domnivam se,ze hodne mladych muzu kvuli penezum provozuje homosex.praktiky a jeste se tim vychlouba,kolik si za to vydela,proc by mel pracovat ve skladu atp… takovy clovek nema svedomi,nevi kdo je to BŮH,proto pacha tezky hrich.V Bibli je jasne napsano,ze je tezky hrich zit jako partneri stejneho pohlavi… Kazdy odpovida za sve ciny,jedyne tezce psychicky nemocny clovek nebude za sve hrichy potrestan. Modleme se za nas za vsechy i za vsechny kneze.Mam krasne zkusenosti s modlitbou,ktere Buh vyslysel,dokonce uzdravil meho syna,kdy lekari i Ateiste rekli: To neni mozne,ze zyje,vymodlila jste to…. Bohu za to chvala bud na veky. Amen.
  + B.K.

 38. + b. Jan napsal:

  Moc diky pí. Boženo za hezké svědectví člověka, který má Víru… + J

 39. Bozena Krivonakova napsal:

  Bratre Jane,
  i ja dekuji Vam za reakci na muj prispevek a za Vase krasne prispevky v teto debate…
  + B.K.