Radomír Malý

Hloupá otázka, že ano. Jenže dvě nejnovější zprávy k ní přímo navádějí. Jedna z nich je z Velké Británie. Primas anglikánské církve Welby se totiž vyjádřil, že křesťané by se měli stydět za svůj minulý mnohasetletý odmítavý postoj k homosexuálům a lesbám a prosit je za odpuštění. Pak ovšem opravdu nezbývá, než se radikálně distancovat od bible, neboť právě odtud, přímo z Božího zjevení člověku, toto zásadové stanovisko pochází.

Leckdo snad řekne: To jsou schizmatici a heretikové, Katolická církev se k této problematice staví stejně jako biblická starozákonní kniha Genesis nebo novozákonní list sv. Pavla Římanům. Nauka opravdu zůstává naštěstí i v pokoncilních katechismech tatáž, neomodernisté v čelných funkcích ji dosud nestačili změnit, ale i kdyby tak učinili, pro věrné katolíky nadále platí to, co Církev vždycky učila od dob Kristových až po dnešek: Praktikovaná homosexualita je těžkým hříchem, svolávajícím na pachatele (i na svět, viz Sodoma) Boží tresty.

Image1Tradiční katolík nemůže bez znepokojení přihlížet, jak v Církvi narůstají nejrůznější quasikatolická nemravná hnutí pro „práva homosexuálů“ a „katolické gejkluby“, jak jim někteří biskupové udílejí svá požehnání, jak vídeňský kardinál Schoenborn místo aby zakročil proti aktivnímu gejovi, jehož zvolili věřící jedné farnosti jeho arcidiecéze do farní rady naopak vyhodil faráře, jenž se proti tomu postavil.

Ve Švýcarsku v basilejské diecézi jsou už ale zase o kousek dál – a to je ta druhá zpráva. Početně tam vzrůstá nedávno založená organizace Adamim, sdružující kněze, kteří v rozporu s kanonickým právem a katolickou morálkou jsou ochotni sezdávat a také sezdávají homosexuální páry. V jejich čele stojí jistý „katolický kněz Mario“ (tak se představuje na internetu), chlubící se tím, že navštěvuje gejkluby a čte bibli „gejovskýma očima“. Jenže čtení Písma sv. „gejovskýma očima“ znamená zavrhnout ho, protože právě ono nenachází pro praktikovanou homosexualitu jinou řeč než slova odsouzení. Odtud už je pouze krůček k pálení bible, alespoň určitě těch jejich knih, které mluví o sodomském hříchu.

A to nejhorší na konec: Basilejský biskup Felix Gmuer na dotaz médií odmítl celou záležitost komentovat. Podle něj je tedy asi vše v nejlepším pořádku. Bylo by naivní domnívat se, že neví, kdo tento „kněz Mario“ je a kteří duchovní jeho diecéze náleží ke jmenované organizaci, jinak by už dávno celou kauzu nechal vyšetřit. Jenže lze to očekávat právě od biskupa Gmuera? Připomeňme, že tento hodnostář měl v únoru r. 2011 na sobě štólu s duhovými barvami, symbolem hnutí gejů a lesbiček.

Co na to říká papež František, který na tiskovce v letadle při návratu z Brazílie ujišťoval, jak si váží lidí s homosexuální orientací, kteří hledají Boží vůli, ale považuje za nebezpečí homosexuální lobby? Proč neřekl nic o tom, že tato lobby se zahnízdila přímo v Církvi a představuje vážnou hrozbu pro katolické věřící? A co je podstatné: Proč už dávno proti ochráncům této lobby v Církvi, jimiž se ukázali být biskupové Gmuer, Schoenborn a řada dalších, svojí autoritou nejvyššího rozhodčího ve věcech víry a mravů nezakročil? Věřící katolík, vystavený pro své zásadové postoje v této věci tlakům a perzekucím, má plné právo chtít tady od něho vysvětlení.

K článku bylo použito zpravodajství internetových webů Kathnet a Fronda.

Komentáře: 22 - k článku Budou křesťané pálit bible?

 1. Pavla H. napsal:

  Máme odsuzovat hřích, ale milovat hříšníka a toto je biblické, nemyslíte? Proto nenávist a špatné jednání s hříšníkem je proti učení našeho Pána Ježíše, netřeba Bible pálit, ale konečně je začít číst s modlitbou, aby Duch svatý mám zjevoval pravdy Písma. Milovat někoho (jako Jonatán Davida, Jan Ježíše – který ležel v Jeho (tedy v mužské) náručí) je rozdílné od skutečného praktikování homosexuality (což činí i mnozí heterosexuálové dokonce nejen na stejném pohlaví, ale i s opačným – anální sex a pod…). Je potřeba se oddělit od hříchu, ale přijímat hříšníka a láskou ho získat pro Ježíše.

 2. Ivka napsal:

  Pavlo,
  hříšníka „získáte pro Ježíše“ když mu ukážete, že praktikovaná homosexualita je těžkým hříchem, který Bůh nenávidí /viz Písmo sv./
  Řeči o lásce a toleranci jsou zde k ničemu.

 3. David napsal:

  Milá paní Pavlo H. nemáte pravdu, chybí vám tam ta podstatná část a to je, když hříšník činí pokání a nebo má touhu se napravit. Jinak milovat zatvrzelého hříšníka je i to, že mu dám co proto, třeba mu to otevře oči. Viz pán Ježíš a kupci v chrámě a pokud vím, tak velkými hříšníky byli i farizejové a jak s nimi Pán mluvil.

 4. Dr. Radomír Malý napsal:

  Pravděpodobně se domníváte (dikce Vašeho příspěvku to naznačuje), že můj článek odporuje onomu „nenávidět hřích, ale milovat hříšníka“. Vážně si myslíte, že láskou k hříšníkovi (homosexuálnímu) je podpora propagace homosexualismu a genderové ideologie nebo mlčení o tom? Není snad projevem lásky k tomuto hříšníkovi naopak důsledné varování před těmito zly a jejich jasné pojmenování slovy „perverzita“ a „zločin“?

 5. Pavla H. napsal:

  Ježíš miloval hříšníky ne až opustili svůj hřích, ale když zrovna v hříchu žili, a právě svoji láskou je získal. Proto ten kdo je homosexuál a pozná Boží lásku, může přestat hřešit, kvůli Ježíši – nebude praktikovat homosexualitu. Není projevem lásky odsuzování a nenávist vůči lidem, kteří žijí v hříchu, nesmíme soudit, abychom nebyli souzeni, ale usvědčovat je láskou, chovat se a žít jako Ježíš (1 Jan 2,6) řekněme si na rovinu, jak by se choval Ježíš a jak se chovají často „křesťané“ s tvrdosti v srdci (kupce rozehnal, protože zneuctili chrám – kupčení, ne že hřešili). Odsouzení je jednoduché, ale milovat, pochopit a přivést na správnou cestu tím, že se jich skrze nás dotkne samotný Ježíš, to je pro mnohé nesnadné. Každý hřích vede ke smrti, není rozdíl, zda chtivě pohlédnu na opačné pohlaví, nebo nenávidím příšerného souseda, nebo někdo praktikuje homosexualitu, před Bohem jsme odsouzeni všichni stejně, jen lidé dělají rozdíly…. Přemáhejme zlo dobrem, ne odsuzováním a tvrdostí.

 6. David napsal:

  Paní Pavlo, jste katolička ? Co hierarchie hodnot ? Víte, že jsou různé stupně těžkosti provinění hříchu a to především těžkých ? Například vůbec nerozlišujete, které přikázaní se poruší. Rozhodně hůře hřeší ten kdo praktikuje sodomii, než ten kdo chtivě zírá na ženy.
  Navíc mícháte jabka s hruškami a to, že pokání činí člověk za svoje hříchy až po opuštění hříchu. Jistě jsou lidé, kteří opětovně a opětovně padají do svých těžkých hříchů a přitom činí i pokání a mrzí je to. Rozdíl je v tom, že vy budete prokazovat „lásku“ i těm co se se svým hříšným způsobem nechtějí rozejít. Pravdu nelze zamlčovat na úkor falešné lásky.
  A také nemáte pravdu s těmi kupci, oni právě zhřešili a to proti 1. přikázání, mamom byl jejich bohem.
  Navíc nechápu, jak jste dospěla k tomu, že pokud někdo napíše a správně, že sodomie je velmi těžký hřích a chudák kdo ho provozuje, protože mu reálně hrozí peklo, dotyčného nenávidí a nebo odsuzuje, odsuzuje se špatné jednání ne jedinec.

 7. Dr. Radomír Malý napsal:

  Paní Pavlo, nezlobte se, ale vůbec jste nepochopila, co jsem v článku napsal. Já neadresuji ostrá slova na adresu homosexuálů, ale na adresu homosexuální ideologie a jejich šiřitelů, která je dnes mocensky prosazována a je hrozbou všem lidem. Samozřejmě, že vůči konkrétním homosexuálním jedincům jako katolický křesťan musím vystupovat s láskou a snažit se je odradit od jejich hříchu vlídností (přiznám se, že je mi těchto lidí upřímně líto), ale tu ideologii, která se tady vnucuje a ty, kdo ji šíří, musím odsoudit – a to tvrdými a jasnými slovy, která nazývají věci pravými jmény. Prosím Vás proto, rozlišujte tyto dvě věci a nepodsouvejte mi nelásku vůči sodomitským hříšníkům. Má ostrost je opravdu zaměřena ne vůči nim, těch je mi líto, ale vůči propagátorům této zhoubné a zločinné ideologie.

 8. martin napsal:

  Re Pavla H.
  Chvála Kristu,
  paní Pavlo, když nemůžete slyšet(zatím) Pravdu a tradiční učení Církve svaté, pak pohleďte na příběh, ve kterém Pán Ježíš nechtěl pomoci nežidovské ženě, která měla posedlou dceru? V něm najdete odpověď na to, proč ji nechtěl pomoci a také proč ji nakonec pomohl. Snad vás samotný Bůh přesvědčí.
  Nyní se za vás pomodlím, aby jste neměla zalíbení ani v lehkém hříchu. Snad, dá-li Pán, správně rozeznáte nepřátelství mezi obcí lidskou a obcí Boží stran obce lidské. Snad rozeznáte jak právě zlo obce lidské prorostlo až do nejvyšších pater Církve a jak se maskuje za krásná slovíčka o lásce a jak jim na to naivní katolíci skáčou.
  Nepozapomeňte prosím na příběh!
  v modlitbě za vás,
  martin

 9. Pavla H napsal:

  Milý Davide,

  pro mne je nejdůležitější Ježíš a co je napsáno v Písmu svatém a tam stojí, že „Mzdou hříchu je smrt“ Řím 6,23 a není to rozděleno na těžké a lehké hříchy, každý hřích je potrestán smrtí, to píše Bible.

  Proto nepraktikování homosexuality, ale uvědomnění si své odlišnosti, na základě lásky k Ježíši přináší milost a „… život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Řím 6,23 to znamená, že ten kdo chtivě pohlédne na ženu, či nenávidí svého bližního, je odsouzen k smrti (nečiní-li pokání s tím, že to je nejen úpřimné, ale již nebude chtivě zírat; bude milovat atd.).

  Proto je důležité neodsuzovat tyto lidi (ani žádné jiné), ale poukázat na hřích, který budeme nenávidět, ale budeme milovat hříšníka a ukážeme jim jaká je skutečná „neodsuzující“ láska Ježíše.

  On sám řekl nádhernou věc: „Kdo je bez hříchu, hoď první kamenem“ kdo tedy hodí na homosexuály (alkoholiky, zloděje, prostitutky …) první kámen? Proto nesmíme soudit, abychom nebyli souzeni!

  Ti co prodávali v chrámě, jen dělali svoji práci, aniž si uvědomili, že tak zneuctívají chrám, nemyslím si že 1. přikázání porušili, oni svého Boha milovali a neměli jiného, vždyť to co činili, bylo přece pro dobro a chrám – prodej obětí (ovcí, holubů atd), směnit peníze cizincům, aby mohli dát chrámovou daň atd…. jen zapomněli, že se to nemá dělat v chrámě. Pokud to co jste napsal by byla pravda, tak každý kdo něco prodá v kostele, je stejný jako oni, ať se jedná o prodej knih, zaplacení křtu, mše, pohřbu, prodej odpustků apod….

  Davide víte přesně o jaký hřích v Sodomii skutečně šlo? Homosexualita byla jen důsledkem života v Sodomě a to hlavně heterosexuálů, kteří „roupama“ už nevěděli co dělat. Podívejte se na Jeremáše 16,49-50
  „Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. Povyšovaly se, páchaly přede mnou ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak jsem uznal za vhodné.“

  Já se nezastávám těch, kdo praktikují homosexualitu (jak jsem již psala jsou to i ti co mají rádi anální styk – takto se také praktikuje homosexualita a je jedno, že jde o ženu s mužem, Bůh nezamýšlel anál k sexu-to činí jen homosexuálové a Ti co takto chtějí praktikovat homosexualitu na ženách) ale jsem zásadně proti odsuzování těchto lidí s tvrdostí a bez lásky, když nám dal Ježíš jasný příkaz, milovat svého bližního.

  Máme nenávidět hřích, milovat hříšníka, láska je skutek – Juda 1,20-23

  Pokání činí člověk jakmile si uvědomí, že učinil hřích, ne až se rozhodne, že tak nebude činit, pokud naše pokání je úpřimné a skutečně stojíme o změnu svého myšlení, ať do toho samého hříchu nepadáme, tak nám dá Bůh sílu to zvládnou, když zůstaneme v Něm, v Ježíši, protože ten kdo v Něm zůstává nehřeší viz 1 Jan 3,9-10
  Proto ten kdo padá opětovně do svých hříchů a nezmění svůj postoj, nemůže čekat odpuštění, protože takový člověk žije ve tmě a Bůh v něm není 1 Jan 1,6. Bůh vidí skutečný postoj našeho srdce!

  Ale o co mi šlo? Abychom dokázali s lidmi, kteří jsou orientováni na stejné pohlaví, mluvit, neodsuzovat je, vysvětlit jim, jak moc je Bůh miluje a jáký má postoj k nim samotným Jan 3,16 a jak je možné s Jeho pomocí zvítězit nad tímto hříchem. Jsou 3 druhy homosexuálů
  1) heterosexuálové, kteří se hlási k bisexuálům jedná se o lidi, co „roupama neví co by“ – ti budou úpně osovobozeni, pokud přijmou Ježíše
  2) získáne traumatem – znásilnění, zneužití v dětství a podobně, ti mohou být osvobození s „těchto démonů“
  3) vrozené, již mají tuto orientaci a nejsou schopni s tím nic dělat, buď se snaží žít jako ostatní, nebo se k tomu přiznají a žijí buď sami nebo v harmonických vztazích – tito když poznají Ježíše a pozvou Ho do svého života se nezbaví své přirozenosti, ale pochopí, že praktikování je hřích a nebudou tak činit, budou žít před Bohem v čistotě.

  Zkusme se zajímat o tyto lidi, ať pochopíme do jaké skupiny patří, a veďmě je k Ježíši, který jediný dává vysvobození a nový život. Bez lásky je však nezískáme, ale doradíme, aby poznali skutečného Boha lásky.

  Mé jasné stanovisko zní, jsem zásaddně protu praktikování homosexuality, a jako hřích ji odsuzuji, ale zároveň miluji hříšníka a proto v Boží lásce jim budu ukazovat cestu k Bohu, našemu Ježíši v Němž je věčný život a dokonalé odpuštění všech hříchů.

 10. Libor Rösner napsal:

  Ad – Ano, Ježíš miloval hříšníky, ale co se jejich hříchu týče, tam byl nekompromisní. Jdi a už nehřeš, řekl oné cizoložnici poté, co jí řekl, že ji neodsuzuje. Jdi, a už nehřeš…
  Problém skupiny lidí, o nichž je řeč v tomto článku, spočívá v tom, že své zvrácené jednání považují za ctnost a tento postoj vyžadují i po všech ostatních. A velká část společnosti jim dává za pravdu, přinejmenším slovy, že je to čistě jejich věc. Což též není pravda, jelikož zde máme co do činění s provázanosti všech se všemi v rámci jednoho těla Kristova, kde hříchy jedněch vykupují druzí svým utrpením.
  Obávám se, že v komentářích podobných mému či kolegů výše zbytečně hledáte nevraživost a zášť vůči osobám, že ji hledáte tam, kde není. Jde čistě jen o odsouzení něčího jednání či postojů.

 11. Stanislava napsal:

  dobrý den, děkuji panu Malému za článek. Na rozdíl od paní Pavly jsem ho pochopila přesně. Homosexualita neboli sodomie je pojem právě převzatý z bible, protože ten hřích lidstva byl z velké rozmařilosti a pýchy páchán v městě Sodoma a byl příčinou zničení měst Božím zásahem. Pro nás je jasným znamením, že hřích sodomie ( do tohoto pojmu jdou zahrnuty ohavnosti jako pedofílie, efebofílie, zoofílie atd) je ohavností v očích Boha a je těžkým hříchem a bude tvrdě potrestán. A ty tanečky paní Pavly okolo milosrdenství a lásky k bližnímu jsou jaksi mimo mísu. Trest vždy přijde, jen je otázka v jaké formě. Odsouzení do věčného zatracení, do pekla? V případě že člověk nebude litovat a kát se za své hříchy, tak propadne peklu, v případě že bude litovat svých hříchů tak ho čeká Boží milosrdenství v podobě očistce, a to má naději, že nepropadne peklu, ale že jednou vejde do království nebeského. Jednou z možností, jak pomáhat těmto ubohým duším je modlitba. A také nesmíme k veřejně propagované sodomii mlčet a pro samou falešnou lásku k bližnímu nechat homoloby dál infikovat naši společnost. Proto dík všem, kteří mají odvahu vyjít do ulic a postavit se satanovi tváří v tvář.

 12. Jan Patterson napsal:

  Na závěrečnou otázku autorovi mohu odpovědět velmi jednoduše – papež neodpoví a ani nechce odpovídat. Celá Evropa mu je totiž asi zjevně ukradená (víc ho za půl roku jeho pontifikátu zajímá Asie, Afrika a jižní Amerika) a není schopen napsat ani řádku, říci alespoň jednu větu povzbuzení nebo příkazu, protože na to nejspíš jednoduše nemá. Kardinál Schönborn a jeho přátelé jistě dobře věděli, proč v konkláve orodovat za zvolení právě tohoto papeže.

 13. Pavla H napsal:

  Panu Martinovi
  – znám ten příběh o nežídovské ženě, jen nechápu, co jste mi tímto příběhem chtěl říci? Jednalo se o to, že ona byla pohanka a Ježíš přišel jen kvůli židům, proto ji nechtěl pomoci, ale její víra Ho oblomila a hlavně moudrá odpověď :o)

  Jsem zásadně proti praktikované homosexualitě, je to hřích a kdo tak činí nevejde do Božího království!

  Ale nedat lidem stejnou příležitost (tzn. odsoudit hřích, ale milovat toho člověka) jako dal Ježíš té prostitutce, když měla být za svůj hřích právem ukamenována. Co řekl těm, kteří hájili zákon? Těm co měli pravdu? Těm, kde se spravedlivě rozhořčili?

  „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ Jan 8,7

  Nemám zalíbení v žádném hříchu, protože „mzdou hříchu je smrt“ ať si ho pojmenuji lehkým či těžkým …. Nemusíte se o mne bát pane Martine.

  Ale snažím se plnit, co nás učí Bible, milovat svého bližního a přitom nenávidět hřích Juda 1,20-23

 14. Pavla H napsal:

  Dobrý den pane Rösner

  Jestliže ovšem lidé podléhající homosexuální zvrácenosti opravdu hledají spasení skrze JEŽÍŠE, křesťané by se měli snažit udělat vše pro to, aby jim pomohli. Tak jako srdce věřícího přetéká Boží láskou, měla by tato láska být zjevná všem bez rozdílu. Stejně jako Bůh, i věřící může milovat hříšníka a zároveň nenávidět hřích.

  Jinými slovy, věřící mají být věrni Bohu a Jeho slovu tím, že budou homosexuálním jedincům pomáhat rozpoznat hříšnost v jejich způsobu života. Měli by svědčit o všeproměňující moci Boží a o možnosti žít plný život, pokud se člověk rozhodne mít s Bohem spořádaný vztah. Měli by se za ně modlit a všemožně se snažit pomáhat těm, kdo touží po požehnání z Boží milosti a slitování.

  Takoví věřící pak mohou cítit uspokojení, neboť vědí, „že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů“ (Jk 5:20).

  Nelze hříšníka nenávidět pro jeho hřích

 15. Pavla H napsal:

  Dobrý den paní Stanislavo,

  Sodomie podle Bible znamená:
  Jeremáš 16,49-50
  „Hle, toto byla nepravost tvé sestry Sodomy; pýcha, sytost chleba a sebejistý klid, který měla i se svými dcerami. Ale ruku utištěného ubožáka neposilovala. Povyšovaly se, páchaly přede mnou ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak jsem uznal za vhodné.“
  Hřích, který skutečně Sodoma páchala byla PÝCHA, SYTOST CHLEBA A SEBEJISTÝ KLID, NESTARÁNÍ SE O CHUDÉ, POVYŠOVAT SE toto vše vedlo ke zvrácenosti, kdy heterosexuálové prováděli homosexuální praktiky a to byl důsledek Sodomského hříchu a pokud takto lidé žijí i dnes, a to i „křesťané“, tak se dostanou do svázanosti tohoto důsledku a to praktikování homosexuality.

  2 nejdůležitzější zákon je „milovat svého bližního jako sebe sama“ takže pokud takto dokážete být tvrdá na svého bližního, aniž projevíte Boží lásku, jste tak i na sebe tvrdá a nenávídite se, odsuzujete se, když provedete jakýkoliv hřích? Máme měřit stejnou měrou všem i sobě.

  Máme trpělivost těmto lidem ukázat, že jsou mimo, že láska Boží je veliká, hřích je ten kdo odděluje člověka od Boha a že jediné odpuštění je v krvi Pána Ježíše a odřeknutí se svého hříchu, a žít v čistotě je pokání? Činíme tak i my k sami sobě? Jsme schopni opusti hřích a již do něj nepadat, nebo žádáme o odpuštění jednoho a toho samého selhání léta? Sebe omlouváme, ale druhé odsoudíme, když se nezmění ihned? Kde se pak ztratila láska?

  Protože když neumíme či ani nechceme zvítezit nad svým vlastním hříchem, tak pro nás již není odpuštění.

  Židům 10,26-27 „Jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a ‚žárem ohně, který stráví Boží odpůrce‘.“

 16. David napsal:

  Myslím, že rozhovor s paní Pavlou H nemá smysl. Když někdo nerozlišuje mezi lehkým nebo těžkým hříchem a tím pádem neposlouchá Církev, která to tak učí a tím pádem neposlouchá Toho, kdo Církev ustanovil, je těžké se domluvit. Katolická nauka je nahrazena pocity a vlastním výkladem bible a používáním jen těch pasáží, které se hodí. Jen pro jasnost, za lehký hřích člověk do pekla nejde, ano máme se bránit i lehkým hříchům, ale mezi těžkým a lehkým hříchem je velmi velký rozdíl, který vy jediným špatným výkladem pasáže bible shodíte ze stolu a tím i 2000 let nauky Církve.
  Paní Pavlo žijete svoje „křesťanství“, ne to které nám dal Pán.
  Neustále zaměňujete, oprávněnou kritiku a nutnou kritiku s neláskou či nenávistí.
  Sice ve vašich slovech nenajdeme odsouzení nás tradičních katolíků, ale i tak tam je, jak se s tím vyrovnánáte, když nemámě soudit a jakou měrou měříme, takovou nám bude naměřeno ?

  Mojí poslední řečnickou otázkou končím jakoukoliv debatu, nemá smysl ani pro jednu stranu a správce diskuze by měl zvážit zda další příspěvky, přispějí k plnější a lepší katolické víře.

 17. Libor Rösner napsal:

  Ad 14 – Víceméně souhlasím, jistěže je třeba mít rád každého člověka, jenže právě v četných církevních kruzích panuje přesvědčení, že naše láska se končí u toho přijetí, které se koná se zavřenýma očima vzhledem k jejich praktikující hříšnosti, a to zejména co do menšin různého druhu. Mám za to, že to je podstata tohoto článku. Pak Vám vystoupí P. Czendlik, který prohlásí, že v otázce homosvazků jej nikdy nenapadlo uvažovat jinak než že jako ano, potažmo „katolický publicista“ M. C. Putna označí věřící odmítající tyto zvrácenosti za skupinu, kterou nikdo nebere vážně.

 18. Stana napsal:

  Paní Pavlo, máte to všechno tak trocho pomotané. Nemám na vaši odpověď co říct, než že hájíte nesmysly. Je mi Vás líto, protože nerozumíte písmu a snažíte se o výklad něčeho, co je jasně dané uz od starého zakona. Prosím Vás zkuste si pohovořit s knězem o vašich podivných názorech, jinak skutečně diskuze s vámi je naprosto irelevantní.

 19. Benjamin napsal:

  Lze být současně praktikujícím katolíkem a homosexuálem praktikujícím svůj nemravný sexuální život? Nelze, stejně jako nelze být katolíkem a svobodným zednářem. Kromě toho, že se homosexuál doupouští „ohavnosti“, jak nám paní Pavla hezky připomíná, doupouští se ještě dalšího těžkého hříchu a to je cizoložství. Protože svazek mezi lidmi stejného pohlaví není z církevního (ani přirozeného Božího) řádu možný, akt styku je kromě ohavnosti donebevolajícím cizoložstvím.

 20. Pavla H napsal:

  Pane Rösner,

  souhlasím svazky homosexuálních párů jsou proti Bohu, církve by je neměla podporovat, ale měla by lidem (věřícím) kteří tatko smýšlejí vysvětlovat v lásce, ať hledají Ježíše a nechají se jím proměnit. To, že se někdo cítí být homosexuálem ve své přirozenosti není hřích (musí se s tím naučit žít v Ježíši, žít v sexuálním celibátu a žít jen pro Ježíše), ale praktikování je hřích a vede do věčného zatracení.

 21. Pavla H napsal:

  Milá Stano,

  zkuste mi prosím tedy přesně popsat, jak by se v totmo případě zachoval Ježíš na našem místě k homosexuálům …. přesně podle toho jak se choval Bibli (odsuzoval by je, choval by se k nim tvrdě, zatracoval a strašil peklem?)

  Když se máme chovat jako On, tak ať vím.

  Děkuji za Vaše vysvětlení

 22. Libor Rösner napsal:

  Ad 21 – On ale i Ježíš poznamenal, že „tam bude pláč a skřípění zubů“ ohledně těch nepolepšených hříšníků. Problém je, že nevěřící chápu přečasto Boha jako někoho, kdo je chce omezit v jejich svobodě, na peklo nevěří, tím je strašit nemá smysl, pak zbývá jen odvolání se na přirozenost, jenže jsme učeni stále více, že přirozenost spočívá v uspokojení všech potřeb, a to i kněžími, viz P. Czendlik.