Radomír Malý

Díval jsem se ve čtvrtek 16.1. na pořad M. Jílkové „Máte slovo“. Tentokrát byl o církevních restitucích. O nich ale teď nechci hovořit, i když jsem samozřejmě pro. Co považuji v této diskusi za závažnější, je něco jiného.

Zcela mne šokovala ta míra fanatické, přímo satanské nenávisti proti Katolické církvi – a to zdaleka ne pouze ve věci restitucí. S hrůzou jsem zjistil, že publikum tam shromážděné na podporu odpůrců restitucí považuje Církev za zločineckou organizaci, jež nikdy nic jiného nedělala než loupila, kradla, vraždila a upalovala. Nějaká dáma tam dokonce prohlásila svaté Cyrila a Metoděje za zločince, kteří zaplavili naši zemi krvavým násilím a terorem. Pak už jen stačilo, aby jistý pan Antonín Vaněk, předseda tzv. Humanistického (!) sdružení ČR, čítajícího 17 lidí, požadoval úřední likvidaci Katolické církve, neboť hlasatelé katolických pravd jsou prý podvodníci a na podvodu je založeno veškeré institucionální náboženství. Mám téměř jistotu, že kdyby této zde přítomné klace dal v onom momentě někdo do rukou samopaly, tak se okamžitě vydá na nejbližší faru nebo do nejbližšího kostela a začne střílet. Jako rána elektrickým proudem mi projela myšlenka na Sýrii, kde jsou křesťané z pouhé nenávisti fyzicky napadáni a vražděni. Tam to ale dělají muslimové. Směřují však liberální radikálové a staro- i neomarxisté k něčemu jinému?

inspiraceInspirace českého humanisty?

Jenže kriticky do vlastních řad. Když někdo před kompetentními orgány přizná, že je zloděj, tak nesmí být překvapen, že na něho bude veřejností pohlíženo jako na zloděje, a to bez ohledu na to, jestli to je či není pravda. Jestliže se po II. vatikánském koncilu vedení Církve neustále omlouvalo za inkvizici, křížové výpravy, protižidovské pogromy, čarodějnické procesy a rekatolizaci, potom se nelze divit, když řadový občan dá za pravdu proticírkevní propagandě, která Církev líčí jako dva tisíce let přežívající bandu zlodějů a vrahů, i když realita je absolutně odlišná.

Samozřejmě nehájíme nehajitelné, objektivní zlo a násilí, kterého se dopustili někteří představitelé Církve, nutno kategoricky odsoudit, jenže je třeba se také energicky bránit a říct, že inkvizice nebyla antihumánní organizací, ale naopak spravedlivou a ve své době nejmírnější soudní institucí, která zabránila krvavému účtování s katary, ačkoliv jejich zločiny volaly k Bohu o pomstu. Křížové výpravy byly obrannými válkami proti agresi krutých tureckých mohamedánů. Protižidovské pogromy neorganizovala Církev, šlo o neospravedlnitelné činy rozhořčeného davu, které církevní autority vždy odsuzovaly, papežové např. vydali celkem 300 úředních dokumentů proti tomu. Čarodějnické procesy nebyly dílem Církve, ale pozůstatkem pohanství a církevní autorita proti nim vystupovala.  Rekatolizace 16. a 17. století pak byla vedena podstatně mírnější formou než protestantizace katolického obyvatelstva po vystoupení Luthera, Zwingliho a Kalvína. Proč se jako katolíci bojíme předložit tato fakta? Proč tak málo hovoříme o charitativním, civilizačním a kulturním přínosu Katolické církve pro lidstvo? Proč až na výjimky mlčíme ke krvavým zločinům a genocidám odpůrců Církve na katolících, ať už šlo o osvícenskou a zednářskou Francouzskou revoluci, italské „risorgimento“ v čele s Mazzinim a Garibaldim, bolševickou hrůzovládu v Rusku, Mexiku, Španělsku, Číně a dodnes v Severní Koreji atd., kteří mají na svědomí během pouhých dvou staletí tisícinásobně více nevinně zabitých lidí než excesy inkvizice a křížových výprav? Pokud toto opomíjíme a jenom se omlouváme, tak se nemůžeme divit, když nynější prezident Světového svazu ateistů Richard Dawkins po velkých omluvách Církve r. 2000 prohlásil, že když se katolíci sami přiznávají k těmto „zločinům“, tak proč se nerozpustí, proč setrvávají v této „zločinecké“ organizaci a udržují její existenci?

To, co platí obecně, platí i o českých dějinách. Proč se bojíme říct, že Hus byl sice upálen, ale on sám má na svědomí výzvy k upalování jemu nepohodlných duchovních, husité potom povraždili desetitisíce katolíků, jejichž jedinou „vinou“ byla věrnost katolické víře? Proč se hrdě nepřiznáme k dědictví pobělohorské rekatolizace (násilí, k němuž ojediněle docházelo, nutno samozřejmě odsoudit), která znamenala po všech stránkách mohutný kulturní a civilizační rozkvět?

Nejsem tak naivní, abych si myslel, že tento obranný postoj v souladu s pravdou je schopen nás uchránit před pronásledováním. Jenže naši nepřátelé nás budou přece jen více brát vážně. I ten největší zločinec má jakousi podvědomou úctu k člověku, který se hrdě hlásí ke svému a má odvahu to obhájit. To může mít alespoň ten efekt, že někteří z těch, kteří trpí předsudky proti Církvi, změní svůj postoj.

A ještě něco. Neomodernističtí katolíci, kteří se pořád jen omlouvají, se pronásledování bát nemusí. To čeká nejspíš nás, pravověrné katolíky, ochotné bránit autentickou katolickou nauku a také církevní minulost. Pokud dnes neomarxisté, zednáři a další podobná verbež připravují k tomu svojí prolhanou a podvodnou agitací půdu, tak katolíci se nesmějí chovat jako tajtrlíci, kteří se omlouvají za všechno, snad dokonce i za to, že vůbec ještě existují, ale jako opravdoví „chlapi“ a opravdové „ženské á la Jana z Arku“, co dokážou nekompromisně stát za pravdou a hájit ji podle slov sv. Pavla „vhod i nevhod“.

Komentáře: 19 - k článku Bude Česko novou Sýrií?

 1. Libor Rösner napsal:

  Řekl bych, že profiomlouvači z řad Církve měli za to, že omluvou se otevřou světu a že ten je s odpuštěním obejme. Místo toho ale v očích světa jen potvrdili jeho zášť a argumenty proti Církvi i Bohu. Je stejně zvláštní omlouvat se za něco, co se událo pře staletími. Komu se omlouvá? Lidem, co s událostmi té doby mají společnou jen averzi vůči Církvi?

 2. Karel napsal:

  Nastává doba, kdy bude třeba se radikalizovat, skončit s obhajováním a využívat „demokracie“ k tomu, že se zločiny a lži pohanů a ateistů budou v podstatně vyšší míře medializovat – nejen na těchto stránkách. Nedávno byl ve veřejnoprávní televizi uveden urážlivý film Poslední pokušení Ježíše Krista. Kdyby po uvedení tohoto filmu všichni biskupové pastýřským listem čteným ve všech kostelích tento film jednoznačně odsoudili a vyzvali věřící, pokud česká televize se veřejně neomluví, tak důrazně doporučují ukončení placení koncesionářských poplatků, to byl byl krok správným radikálním směrem. Viděl jsem pořad V. Moravce, kde nějaký kardinál z Vatikánu čelil V. Moravcovi, jednomu pirátovi a jedné bioložce. Kdyby tak podlézavě diplomaticky (jako ten kardinál) konal sv. J. Křtitel nebo sv. Pavel, tak nevím, jak by dnešní církev vypadala. Pak ale věřím, že by se Duch Svatý na Jana Křtitele a Pavla neobrátil s žádostí rozšiřovat Boží království. Prvním krokem je obnovit pevné vědomí, že církev katolická je jediná pravá, že byla jako jediná založena Ježíšem Kristem na Petrovi, že jednou definitivně zvítězí (třeba po vlastním ukřižování, aby byla podobná svému zakladateli), všechny ostatní tzv. církve jsou buď dílem lidským, nebo přímo satanské sekty. Za návrat do jediné katolické Církve všech ostatních bloudících se máme modlit, aby jednou byl jeden ovčinec a jeden Pastýř. Aby tak bylo, musíme jít podstatně zvýšeným příkladem.

 3. Markus napsal:

  Ospravedlnovanie sa cirkevných predstavitelov a pápezov za krízové výpravy, inkvizíciu, rekatolizáciu…..
  nie je nic iné ako zbabelost!
  Kedy sa ospravedlnili moslimovia za zlociny, ktoré páchal Mohamed a jeho banditi a moslimovia v mene islamu alaha a Mohameda do dnesných dní? Islamské dejiny- krvavé dejiny!
  Mark A. Gabriel
  Bývalý profesor islamských dejín na Al-Azharovej univerzite v Káhire:
  Čo učí korán v skutočnosti o kresťanstve, násilí a cieľoch džihádu

  Mark A. Gabriel vedel už v 12 rokoch citovať naspamäť celý korán. V rozhodujúcich rokoch tvorby vlastnej mienky bol v Egypte vystavený silnému moslimskému vplyvu. Okolie, v ktorom vyrastal, bolo semenište islamských teroristov. Keď sa stal kresťanom, jeho vlastná rodina ho spomedzi seba vylúčila. Fanatickí moslimovia sa ho niekoľkokrát pokúsili zavraždiť. Utiekol zo svojej rodnej krajiny a teraz žije v USA. Keďže ako kresťan vedie nový život, zmenil si svoje moslimské meno na kresťanské.
  Všetky tieto protirečenia v koráne predstavovali pre moju vieru skutočný problém. Štyri roky som pracoval na tom, aby som dosiahol titul bakalára a skončil som zo 6000 študentov ako druhý najlepší študent v ročníku. Potom prišli ďalšie štyri roky magisterského štúdia a ešte tri pred promóciou – celé tie roky som študoval islam. Veľmi dobre som poznal celé jeho učenie. Na jednom mieste bol alkohol zakázaný, na inom zas povolený (porovnaj Súra 5,90-91 a Súra 47,15). Na jednom mieste korán hovorí, že kresťania sú veľmi dobrí ľudia, ktorí milujú a uctievajú jediného Boha, takže sa môže s nimi nadviazať priateľstvo (Súra 2,62; 3,113-114). Potom sú však iné verše, ktoré hovoria, že kresťania sa musia buď obrátiť, platiť dane, alebo zomrieť mečom (Súra 9,29).

  ale ja som sa sám seba pýtal, ako si môže Alah, ten všemocný, tak často protirečiť, alebo meniť názor. Sám Mohamed, prorok islamu, praktizoval svoju vieru spôsobom, ktorý odporoval islamu. V koráne je napísané, že Mohamed bol poslaný, aby ukázal ľuďom Božie milosrdenstvo. No bol z neho vojenský diktátor, ktorý napádal, zabíjal a plienil, aby tak financoval svoje impérium. Ukazuje toto nejaké milosrdenstvo?

  Alah, boh, ktorý je zjavený v koráne, nie je milujúci otec. Píše sa tam, že chce ľudí zviesť (Súra 6,39). Nepomôže tým, ktorých poslal do záhuby (Súra 30,29) a chce nimi zaplniť peklo (Súra 32,13).

  Islam je plný diskriminácie žien, nemoslimov, kresťanov a obzvlášť židov. Do tohto náboženstva je vbudovaná nenávisť.

  Islamské dejiny, ktoré boli mojou špecializáciou, sa dali charakterizovať ako neustávajúci krvavý prúd.
  http://www.ethos.sk/index.php?.....;Itemid=32

  Islam sa bojí kritiky
  http://www.postoy.sk/comment/17051

  Prečo je v islame zabudovaná toľká opozícia voči poznaniu Mohameda a náboženstva, ktoré vytvoril? Ex-moslimka Nonie Darwish odpovedá v knihe Diabol, ktorého nepoznáme:

  Čoho sa islam bojí? Dokumentov o svojich krvavých dejinách? Hanby za to, že ich prorok masakroval Arabov aj Židov? Masakrov, ktoré potom pokračovali až do dnešného dňa? Lží a tutlania? Odpoveď je, že všetkého tohto, plus ešte skrytejších škandálov, ktoré majú ešte len prísť a ktoré zasiahnu srdce aj dušu islamu.

  Robert Spencer vo svojej knihe Existoval Mohamed? poznamenáva, že kým kresťanstvo a židovstvo prežilo masívnu historickú kritiku, ktorá sa začala v devätnástom storočí, islam by nikdy nemohol prežiť takéto preverovanie, a preto bráni každému pokusu oň a trestá ho.

 4. Markus napsal:

  Co malo znamenat to „gesto“ Montiniho – Pavla VI, ked vrátil do Turecka vojenské prapory porazených islamských vojsk pri Lepante?
  Ved tým pospinil cest vsetkých obrancov, ktorí sa postavili mohamedánskej presile pri Lepante.
  Bol z cesty blízkého východu velmi ocarený islamom a „zboznými“ moslimami….

  Ku krízovým výpravám:
  http://eurabia.parlamentnilist.....resi-.aspx
  Byly křížové výpravy jen křesťanskou agresí?

  Muslimové a jejich sympatizanti často odpůrcům islámu předhazují křížové výpravy jako akt agrese křesťanství vůči hodné islámské civilizaci. Jak je to však ve skutečnosti? Vážně papeže jen tak napadlo vyhlásit dobyvačnou výpravu?

  ***
  První křížová výprava (1095) byla vyhlášena 460 let PO dobytí prvního křesťanského města, 457 PO dobytí Jeruzaléma, 453 PO dobytí Egypta, 443 let PO prvních muslimských nájezdech na Itálii. 427 let PO prvním obléhání Konstantinopole, 380 let PO začátku okupace Španělska. 363 let PO plenění Francie, 249 po vyplenění města Řím (!). PO staletích vraždění, zotročování a nuncených konverzích křesťanů na dobytých územích. Než křesťané přešli do ofenzívy byly islámem dobyty 2/3 tehdejšího křesťanského světa!
  Některé události, které předcházely první křížovou výpravu, časová linie:

  630: Mohamed, dva roky před smrtí, útočí se 30 000 džihádisty na křesťanskou Byzantskou říši.

  632-634: Kalifát (islámská říše) dobývá polyteistické části Arabského poloostrova. Polyteisté jsou bráni za horší než křesťané či židé a musí konvertovat k islámu nebo jsou zavražděni. Nemají tedy oproti křesťanům či židům možnost platit výpalné (status dhimmi) a zůstat u svého náboženství.

  633: Džihádisté pod vedením Kalida al Walida (krutý vojevůdce pojmenovaný Mohamedem Aláhův meč) dobýjá město Ullays u řeky Eufrat v dnešním Iráku. Na břekhu nedalekého kanálu je setnutím zavražděno tolik lidí, že se voda zbarví doruda a kanál získá jméno Krvavý kanál.

  634: Bitva na řece Jarmúk na území dnešní Sýrie, součást džihádu proti Byzantské říši. Usáma bin Ládin z této doby používá citát, že „džihádisté milují smrt více než západní svět život“.

  Od časů proroka Mohammeda bylo nejsvětější povinností každého islámského vládce rozšiřovat „Dům islámu“ (Dár al-Islám), tedy území islámské říše, na úkor „domu války“ (Dár al-Dharb), tedy na úkor území všech pomýlených nevěřících, kteří dosud nepřijali Prorokovo učení. Metody, které k tomu islámští panovníci používali, vysvětluje s pozoruhodným cynismem (anebo s neméně pozoruhodnou intelektuální nedostatečností) Dr. Hammudah Abdalati, již zesnulý ředitel Islámského centra v kanadském Edmontonu a profesor
  http://www.valka.cz/clanek_14204.html

  Odpovědí křesťanského světa byly křížové výpravy, vnímané dodnes muslimy jako odporná a nespravedlivá agrese. Inu, západní křesťané, uznávající římského papeže, na to tehdy hleděli jinak. Pro ně to byla pomoc, o kterou je jménem společného Boha požádali křesťané východní, považující za svoji hlavu řeckého patriarchu v Konstantinopoli. Je pravdou, že kulturně vyspělejší křesťané východní si v mnoha věcech (mimo jiné i v otázkách osobní hygieny) už tehdy rozuměli spíše s muslimy než se svými západními bratry, nicméně pořád se jim nějak nedařilo překousnout skutečnost, že ti Mohamedovi šibalové budují svůj Dár al-Islam na území, které bylo ještě nedávno křesťanské. Tedy vlastně jejich…

  By ma zaujímalo, co má znamenat „gesto“ pápeza s zidovskými rabínmi:
  http://radiocristiandad.wordpr.....lto-final/

 5. renda napsal:

  Co neomodernisté zaseli, to sklízí. Čím víc se snaží zalibit světu, tím vice ztrácí.

 6. Markus napsal:

  Pozrite, je to to katolícký pápez? To to má byt ohlasovanie evanjelia, tak ako to Jezis Kristus apostolom kázal?
  http://www.romereports.com/pg1.....-move-o-en

 7. Ivan. František.Stejskal napsal:

  6)
  Trefa!

 8. Stanislava napsal:

  Naprosto se ztotožňuji se článkem pana Malého. Vadí mi, že mlčí naši biskupové. Ted zasedají v Praze a pak pojedou na ad limina do Říma. Tak to jsem zvědavá, co přinese tato cesta.

 9. MichalD napsal:

  ad 6: s dovolením bych Vás trochu poopravil: „Co neomodernisté zaseli, to katolíci sklízí …“. Bohužel ti, co zasévali a zasévají, si ve svém závětří dál v klidu dialogují, ti, pokud něco sklízí, tak jen plácání po ramenou (vzájemné a od vládců tohoto světa).

  Nadějí snad je, že stále se zvětšující rozpor mezi realitou a pokračujícím plácáním neomodernistů více lidem otevře oči. Jestliže určitý druh „revolučního“ optimismu mohl být snad ještě pochopitelný (čest všem, kdo mu nepodlehli) v 60. letech, dnes už je daleko za hranicí zdravého rozumu. Nepodceňujme však fakt, že každá ideologie je schopna uhranout řadu lidí i ve své závěrečné, tragikomické, fázi.

  Co se týká toho populárního omlouvání se za druhé, jsem názoru, že omlouvat se má člověk za své vlastní viny, omlouvat se za druhého vždy nese pachuť pokrytectví a pýchy (podívejte se všichni na to, o kolik jsem Já lepší než ten, za koho se omlouvám).

 10. Karel napsal:

  Pán Ježíš se nikdy za svého života neomlouval krutým a pohanským národům, se kterými na Boží pokyn Izraelité bojovali a zvítězili.
  Bible sice popisuje na dnešní dobu velké krutosti bojů, ale musíme věřit, že podstatně větší, pro nás nepředstavitelné násilnosti a nelidskosti se praktikovaly v pohanských národech před tím, než byli poraženi, protože se Bůh už na to nemohl dívat. Ani tenkrát neexistoval kouzelný proutek k nastolení míru, ale jen meč.

 11. Pavel napsal:

  ad 3:
  Tento film Poslední pokušení Krista http://www.csfd.cz/film/8251-p.....ni-krista/
  jsem část měl možnost vidět i velmi mě překvapilo, že něco takového vůbec někdo kdy natočil. Plně to koresponduje s dnešní myšlenkovou schizofrenií, kdy se hlásá, že „Bůh vzal na sebe lidskou slabost, aby ji přetvořil v sílu, kvůli nám slabým lidem“.
  Takovými způsoby dnes rafinovaně popírají církevní představitelé Božství Ježíše Krista.

 12. Petr napsal:

  Vzpomínám si na Církvi odmítnuté názory P. Petra Koláře SJ ohledně navracení církevního majetku. Měl Bohužel pravdu!

 13. Radegast napsal:

  Pane doktore díky za pevný a pravdivý článek, sleduji poslední dobou Vaše příspěvky a přednášky a moc si Vás za to vážím. Dnešní doba je přímo sterilní na přítomnost pravdy, takže Vaše odvážné dílo je povzbuzením a ujištěním člověku, že se z té špíny ještě nezbláznil..Sleduji a studuji celý ten vývoj v global. ekonomice a politice, a z mnoha věcí je jisté že podstatou tohoto dění je destruktivní plán. Nejsou to věci a děje různorodé a nahodilé, ikdyž se tak zprvu zdají. Na víc to co se děje v naší Církvi, to už vyvolává bolest, opravdu. Když se z hlediska pravé víry dívám na názory a postoje nových katolíků“, je mi špatně. Mám to v rodině, rozumné diskuse nad Biblí nepomohou, přitom jsme z katolických rodů a mnozí s teolog. vzděláním a byl zde i můj strýc, který byl podzemním“ katolickým knězem!! Sedám si z toho, kam klesly katolické řády..Moje teta, teolog a fokularin…zuřivě zahleděná do ekumenických diskusí, má pocit že řídí Církev…Připadám si uprostřed toho jako blázen a fantasta“. Vždycky jsem bagatelizoval lež, jako slabé zlo“. Dnes vidím že to je počátek všeho prokletí, vím proč Ježíš musel tvrdě odsunout židy v 8kap J. ( kvůli lži). Tak podstatná je ta věc! Celé lidstvo je zkrouceno a stojí na lži – na ničem“. „Když slepý vede slepého….“
  Pro věrné a odvážné lidi kteří jsou si toho vědomi, je to reálná škola, žijeme velmi důležitý čas, je to o tom kam se teď postavíme!! Pohádky a romány prostě skončily. Je to tak zlé, že nevím kam jít na exerciie, možností je hodně, ale jakých? Když to celé postoupí ještě dále a nakonec ztratí platnost i Novus Ordo a svátosti, kam pak máme jít? Klade si dnes vůbec někdo tu otázku? Víme kdo je náš nepřítel, jak to dělá, ale vydržíme sami jednotlivci ve sklepě“ s Katechismem a NZ v ruce? Kam půjdeme pro podporu, pro svátosti? Situace může být horší než v Rusku, kde kdysi v dalekých oblastech po desetiletí nebyl kněz…Ale obyvatele tam neničila média, globální sledování a téměř všichni lidé v děrevni“ byli věřící! Takže myslím že tyto roky které ještě máme, jsou taky o poctivé přípravě a postoji, o Pravdě- bez které není ani láska, ani víra! Pokud tohle bude vědět a žít aspoň 1% lidí ze všech zapsaných“ u katolíků, bude Církev Ježíšova dále žít, a Ona bude, Pán to slíbil !! Ještě jednou děkuji.

 14. josef napsal:

  Pane doktore, nechápu proč by mělo být Česko novou Sýrií? Na základě čeho takové poznání?
  Jinak souhlasím s Rendou, katolíků a katolického smýšlení v ČR jako šafránu a těm restituce KHS ani v patě neleží,podělili se z heretiky o majetek katolíků tak ať je hájí.

 15. Pan Contras napsal:

  Zatímco Slovenští biskupové vystupují proti genderfašismu, ČBK je známá tím, že mluví pořád jen o „restitucích“.

  Definitivní ekonomický bankrot KHS bude jen završením jejích zločinů proti duším.

  Pastýř, který žije pro duše, má peněz dostatek – vzpomeňme jen na dona Bosca a jeho projekty -, ten, kdo žije pro prachy, toho zvoneček zeje prázdnotou.

  Je třeba se rozhodnout: Dej mi duše, ostatní si nech, nebo dej mi prachy, ostatní si nech.

 16. Jan R. napsal:

  Nenamietam voči vašim slovám na obranu cirkvi katolíckej. Vadí mi váš radikalizmus. Treba sa pozrieť do vlasných radov. Je tam čo naprávať. Treba sa snažiť byť dokonalým tak, ako Kristus bol dokonalým. „Nebude sa škriepiť, ani kričať nebude a nikto nepočuje jeho hlasu po uliciach. Trstiny nalomenej nedolomí a knotu dymiaceho neuhasí, kým neprivedie právo k víťazstvu a v jeho mene budú dúfať národy.“

 17. Jan Ježek napsal:

  Promiňte, ale to je pořád dokola. Jaký radikalismus? Pouze důslednost. Nelze být poloviční katolík. Nelze bojovat zároveň v praporu Kristově i v praporu ďáblově. Nelze být lhostejný ke zlu. Spatřování radikalismu s kategorickém a poctivém poukazování na Pravdu je známka dnešního chorobného, kompromisního a filosoficky naprosto pochybeného myšlení.
  Navíc – nikdo tu netvrdí, že je bez hříchu. To ale neznamená, že nesmíme na hřích a zlo poukazovat – naopak, je to naše povinnost, ať jsou naše vlastní skryté hříchy jakékoli! Řekne vám to každý dobrý zpovědník, řeknou vám to církevní otcové.
  Tak proč pořád tohle současné (a s prominutím – předposrané!) sebeumlčování? Proberme se všichni konečně! Varovat před zlem a hříchem je projev lásky, být k tomu lhostejný či pasivní je projev nelásky.
  Je strašné, jak moc má většina dnešních věřících vymyté mozky hyperkorektní kvaziláskovou propagandou.

 18. Radegast napsal:

  Pane Ježku bravo !! Taky to tak vidím a cítím. Světový mocenský systém jede proti Ježíšově Církvi jako o život ( taky mu o život jde..) Dobře ví, že Církev je jediný fenomén ve vesmíru, který má nadpřirozenou a zjevenou pravdu. Jestliže chtějí instalovat NWO, musí zničit Církev, nebo zahnat do katakomb.
  Jejich metody jsou čím dál víc agresivní ( představitel slovenských gayů a jiných anomálů“ reagoval na pastýřský list z podzimu 2013 tím, že katolíci si tím řekli o válku!!) Uvědomme si konečně co se děje! Ovlivnili veřejné mínění světa natolik, že lidi klidně nasadí kosy nastojato“ a půjdou na katolíky“ a ještě budou mít dobrý pocit. Ani nemusí být restituce a ta nenávist se dá krájet! Reaguji tady znovu na hlavní článek pana Malého. Má samozřejmě s tou Sýrií pravdu a nakonec- mluvil o tom přesně i Kristus. Nemůžeme dělat současně pro svět“ i pro nebe.Vylučuje se to, prostě je to zákon.
  A co můžeme dělat my? Co se má stát se stane. Ale my nejsme beztvaré a bezhlavé stádo, my máme jiné řešení, než frustrovaná a agresivní většina..V rámci možností se můžeme a máme bránit! V historii miliony křesťanů daly život za pravdu, právo a víru. Toto je největší hodnota ve vesmíru. A my se bojázlivě chvějem, jestli náhodou můžeme vůbec mluvit, jestli je dovoleno vůbec něco rozumně a rozhodně posoudit, prostě naprostá ztráta sebevědomí a aktivity. Držet pusu, však se to nějak utřepe…Pochopme že je to ďábelsky narafičené, dějou se zásadní věci, a nám bylo podsunuto že je to OK a fér. Hrou na humanismus“ jsme byli zbaveni účinné obrany, neustále sy sypeme popel na hlavu, nadáváme na křižáky, inkvizici atd. až máme pocit že jsme členy zločinecké organizace“. To tak skutečně je! Přitom tomu nikdo nerozumí, křižácké války dnes nemůžeme pochopit. A co nám to vše přineslo? Přišel za vámi někdo s tím, že si naší sebekritiky váží, že už stačilo“ a Církev je nyní na nové cestě a je vše OK? Né, nepřišel, ani mě se to nestalo! Naopak máme jiné zkušenosti, pochopme že za těmi nenávistníky je Zlý, a tomu budou stačit naše dnešní omluvy?“ Nebuďme dětmi, tak to nefunguje !! Reflexe a poctivé vědomí hříšnosti je normální a nutné. Ale co teď děláme my, je nenormální, hříšné a zbabělé !!I náš Učitelský úřad už musí být jen pozitivní….Co to znamená? Má ještě plnost učení a víry? K čemu nás to svět nutí? Spoustu věcí už jsme jim splnili“ mají ekumenismus, diskuse, potraty, homosexuály, pedofily…všechno musíme pozitivně zkousnout…i to co učí naše státní děti“ a staví je proti nám… a ještě se stydíme mluvit a bránit? Učedníky koho to vlastně jsme? Čím máme solit tuto zemi? Vsugerovali nám po letech představu katolíka- hodného, tichého, chudého, bez nároků, bez názorů, volícího KDU, bez protestu, klečícího a bijícího hlavou o zem….To je realita! Tohle udělala světová elita za věrné spolupráce“ části našich církevních představených. Až přjde na lámání chleba, taky na ně ukážeme jako Adam na Evu?“ Měli bysme možná půl pravdy, stejně jako Adam“. A jaký byl výsledek? To přece víme…S takovým postojem nejsme ani plní křesťané, studujme Evangelia a epištoly, jak tvrdé obrany tam jsou! Né to není nános tvrdé doby starověku….ti apoštolové to takto dělali i mysleli. Mladá Církev byla ve speciální situaci..ale dnes nejsme? Máme snad období Svaté říše římské a za námi stojí celá evropská moc? Né, tato moc je celá proti nám, Církvi, Kristu a Pravdě. A my? Zahodili jsme Pravdu i obranné mechanismy a bezbranní se ještě obviňujeme z toho že si moc vyskakujem? Jsme normální? Svět se musí smát…na co je taková církev, která si není sama sebe vědoma a kněží a biskupové v rádiu a TV se stydí říct Pravdu a vykládají bludy? A takoví lidé chtějí po nás platy“ a dokonce restituce? Ty restituce si mocní dávají SOBĚ, Církvi zbude jen hanba a opovržení s nenávistí. Kolik dalšího popela si zase vysypeme na hlavu?“ Právní nárok na rest. zde určitě je, ale ten způsob a přístup je katastrofa..
  Na závěr dám jeden extrémní příklad: dejme tomu že za čas budou mít pedofilové volné pole “ a zákonnou podporu..Přijdou k vám a požádají o vaše dítě ( je pěkné a má právo se rozhodnout…)
  Co teď uděláte? Teď už je to na vás, žádná Eva není…. Pokrčíte rameny a půjdete se oběsit? Nebo do kina na Statečné srdce“ pro zvednutí sebedůvěry? Odpověď je třeba řešit dneska !! Modlitbou, slovem, postojem, činem.