Sv. Ivan je asi nejméně známým patronem naší vlasti. Také proto jsme se tentokrát vypravili do Svatého Jana pod Skalou, kde přes 40 let poustevničil. Jak je na akcích ISJ dobrým zvykem, obešel se i tento výlet bez deště. Ostatně i kdyby nějaké srážky hrozily, vzhledem k teplotě vzduchu by s největší pravděpodobností byly sněhové.

Po návštěvě jeskyně v níž sv. Ivan přebýval, zakončené litaniemi k jeho cti u svatoivanského pramene, nás ve Svatém Janu pod Skalou žijící spolubojovník za práva nenaŕozených dětí Míla Pletánek vyvedl na vrch Mramor, odkud je krásný výhled na protější vrch s křížem a údolí Kačáku. Zde nás učil jedné ze svých mnoha zálesáckých dovedností – rozdělávání ohně třením dřev. Po příjemné zastávce v hostimské hospodě u Krobiána jsme pokračovali podél Kačáku až k Berounce a proti jejímu toku jsme dokráčeli do cíle, jímž byla vlaková zastávka v malebném a námi již vícekrát navštíveném Srbsku.

Můžete se podívat na videozáznam, malou fotodokumentaci či na galerii níže.

Foto: Vlasta Filler