Jak při našich výletech bývá zvykem, také na svátek sv. Silvestra se vyjasnila obloha a utišil vítr, abychom se mohli důstojně rozloučit se starým rokem a přivítat rok nový. Po výstupu na památný Říp byla přinesena oběť mše svaté na poděkování za obdržené milosti a Boží požehnání v roce 2011. Výlet končil v Ctiněvsi, místě údajného hrobu praotce Čecha. Hrob se nám najít nepodařilo a protože i místní hospůdka, po praotci Čechovi pojmenovaná, byla nedobytná, rozloučili jsme se dříve než obvykle, s přáním, aby i 33. a všechny následující výlety byly tak pěkné, jako tento. Fotografie z výletu jsou k vidění na stránkách Vlasty Fillera.