Je už příslovečným nošením dříví do lesa zmiňovat se o tom, že i pro výlet do rozsáhlých křivoklátských lesů nám sv. Josef vyprosil přívětivé počasí. Z dosavadních 33 výletů nám pršelo toliko jedno dopoledne.

Vystoupali jsme na nejvyšší vrchol pohoří Džbán Louštín, odkud je krásný výhled do kraje. Hledali jsme poklad v okolí Babinského kamene a pili železitou vodu z pramene sv. Jiljí v bývalých lázních Merkovka.

Fotografie z výletu >>