Radomír Malý Odpad od katolické víry u duchovních, kteří by měli být našimi pastýři, je stále zřejmější a čím dál větší. Jako by dokonce platilo, že čím vyšší hodnostáři, tím větší odpad. Dokladem je generální sekretář Italské biskupské konference mons. Nunzio Galantino, který napadá odpůrce potratů a dožaduje se diskuse o „právech“ homosexuálů a cizoložníků. […]

Otevřít článek Sekretář Italské biskupské konference napadá obránce nenarozeného života

Evžen Kindler Dosud jsme pro jednoduchost psali o imperativu, ale on to byl jen jeden z imperativů, totiž druhé osoby singuláru (jednotného čísla). V češtině máme ještě další dva, a to pro první a druhou osobu plurálu (množného čísla). Latina imperativ první osoby nemá (ten se nahrazuje konjunktivem, tj. přacím způsobem – k němu se dostaneme v 29. […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 27 – Imperativ: plurál

(Křížová neboli prosebná.) P. Konrád M. Kubeš T. J. Modleme se jeden za druhého! I. A) Sv. Jakub, jenž se v liturgii ujal před týdnem slova, jest i tyto dny naším kazatelem. Jakub, apoštol blíženské, účinné lásky a dobrých skutků, a zároveň apoštol modlitby. Modlitba, nezbytný činitel v duchovním životě, jeden z nejdůležitějších a nevyhnutelných […]

Otevřít článek Pátá neděle po Velikonocích

Katecheze papeže Františka na generální audienci, 21. 5. 2014 „V Božích očích jsme tím nejkrásnějším, největším a nejlepším z celého stvoření. I andělé jsou pod námi, jsme více než andělé, jak jsme dnes slyšeli v Žalmu. Pán nás má rád!“  *** Žalm 8 „Co je člověk, že si ho všímáš, nebo smrtelník, že o něj […]

Otevřít článek Pověz mi, zrcadlo, kdo je tu z nás nejskvělejší!

Libor Rösner Na svět přišel někdy kolem r. 1150 v Kolíně, přesný rok však neznáme. Jako syn chudých rodičů neměl nějaké přehnané iluze o blyštivé kariéře, před očima měl jen školu a hlavně kostel. Už odmala setrvával na kolenou před sochou Panny Marie s Dítětem Ježíškem a s veškerou svou dětskou důvěřivostí Jim sděloval, co měl na srdíčku. […]

Otevřít článek Heřman Josef

Pěstoun Ježíšův. Giovanni Sandigliano Podle plánů Prozřetelnosti mělo býti vykonáno vykoupení lidstva vtělením Slova Božího. Syn Adamův vykoupí své bratry z otroctví satanova a učiní je svobodnými dítkami Božími. Pravý syn Adamův předpokládá nutně matku, a to matku pravou, poněvadž předpokládá odění tělem ne zvláštně stvořeným, nýbrž vzatým z těla té, kterou nazývá matkou. Tajemství […]

Otevřít článek Pěstoune Syna Božího, oroduj za nás!

Podle Latinského (tj. římskokatolického) patriarchátu v Jeruzalém, uvádí reportáž AFP ze 7.5, kdosi u vchodu do sídla Shromáždění biskupů při Panně Marii Jeruzalémské nastříkal hebrejsky psaný nápis se slovy „Smrt Arabům, křesťanům a všem, kteří nenávidí Izrael“ a Davidovu hvězdu. Latinský patriarcha Jeruzaléma Fouad Twal nad tímto aktem vandalismu vyjádřil pohoršení: „Le Centre Notre-Dame je majetkem […]

Otevřít článek Před cestou papeže do Svaté země přibývá projevů vandalismu a násilných útoků proti křesťanům

P. Konrád M. Kubeš T. J. Cesta k nebi: život z víry, život v Kristu. A) »Jestliže jste s Kristem povstali, věcí nebeských vyhledávejte, nelněte k zemi…« Tak znělo kázání sv. Pavla na Bílou sobotu; jeho slova opakuje církev denně po celou dobu velikonoční v kněžských hodinkách. Naše duchovní vzkříšení a duchovní obnova jest předmětem […]

Otevřít článek Čtvrtá neděle po Velikonocích

Michal Semín Jsem čtenáři těchto stránek průběžně vyzýván, abych se vyjádřil k tomu či onomu výroku či činu papeže Františka. Jak jsem již dříve napsal, kdykoli se v tomto smyslu vyjadřuji, nečiní mi to sebemenší potěšení. O co raději zde dávám prostor pro pozitivní prezentaci katolické nauky a „návody“, jak si v současné církevní krizi, jež se nepřestává […]

Otevřít článek Teologie falešného milosrdenství

Ochránce Mariin. Giovanni Sandigliano  K branám pozemského ráje postavil Bůh anděla, aby jej střehl a zabránil do něho vstup nohám hříšným. U archy úmluvy bděli synové Leviho a nikdo jiný nesměl se k ní přiblížit. Jednoho dne byla archa vezena na voze. Kterýsi muž, jménem Oza, pokusil se ji zachytiti, když padala. Klesl však mrtev […]

Otevřít článek Cudný ochránce přesvaté Panny, oroduj za nás!