P. Konrád M. Kubeš T. J. Den smrtelné úzkosti Páně. Jacopo  Tintoretto: Poslední večeře (1592 – 1594) – klikněte pro plnou velikost Liturgie. Navečer tohoto dne přišel Pán, provázen deseti apoštoly, z Bethanie do Jerusalema, S jakým srdcem vstupoval asi do jeho hradeb? Věděl, že svoboden už z něho nevyjde; po málo hodinách jej opustí […]

Otevřít článek Zelený čtvrtek

Pozemská sláva sv. Josefa. Giovanni Sandigliano Nejčistší sláva, pro niž smíme chovati svatou hrdost, je sláva plynoucí z ctnosti. Před ní je i sláva vědy a umění příliš nepatrná. Je-li pak samotná, neznamená nic, nebo téměř nic ta sláva, jež padá na čelo jistých lidí, protože se náhodou narodili v knížecím „zámku a nikoli v […]

Otevřít článek Slavný potomku Davidův, oroduj za nás!

Evžen Kindler  V situaci, kdy latinská slova jsou často i katolíky kladena na stejnou společenskou úroveň jako slova neslušná či vulgární, využívá kdejaký čtenář našeho časopisu příležitosti poslechnout si latinu z internetu, kompaktních disků a jiných nosičů přicházejících ze zahraničí. A tak musíme doplnit náš výklad několika poznámkami resp. varováními před specifickými rysy některých nahrávek. V češtině […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 6: Lokální a chybné výslovnosti

P. Konrád M. Kubeš T. J. Hosanna! – Ukřižuj! »Vezmi svůj kříž a následuj mne!« Liturgie »Hosanna… Sláva Synu Davidovu, ať žije Syn Davidův! « To jsou první slova dnešní bohoslužby, a my se při nich vybereme z temných předtuch, které v nás vzbudila evangelia posledních dnů. Nebe zatažené hrozivě černými mraky se vyjasnilo a […]

Otevřít článek Květná neděle

Michal Semín Obavy, že říjnová synoda o rodině zaútočí na nerozlučitelnost manželství, nejsou bohužel liché. Pokud k tomu dojde, nebude to však změnou katolického učení, k čemuž řádnou církevní cestou nikdy dojít nemůže, ale „posvěcením“ tzv. pastorační praxe, dnes již v některých nejprogresivnějších místních církvích rozšířené, usnadňující přístup ke svátostem pro rozvedené a „znovu sezdané“ osoby. V souladu s vizí […]

Otevřít článek Papežská rada pro demontáž víry aneb co je bludy rozloučeno, člověk nespojuj

Dnes slavíme svátek sv. papeže Lva Velikého. Pouze on a sv. Řehoř Veliký se mohou pyšnit přídomkem „Veliký“. Ze všech 264 nástupců sv. Petra pouze tito dva! Stručná historie jeho pontifikátu nenechá snad nikoho na pochybách, že to je v jeho případě více než oprávněné. Není známo, kdy se narodil, pocházel snad z Itálie nebo […]

Otevřít článek Svatý papež Lev Veliký

Maria Panna a sv. Josef. Giovanni Sandigliano Učení o tom, že Maria Panna zprostředkuje nám všechny milosti, je Církví uznáno a nemá dnes odpůrců, leda mezi nepřáteli úcty mariánské. Toto učení je vystiženo jasnými a stručnými slovy sv. Bernarda: Deus totum nos habere voluit per Mariam. Vše, co máme a co můžeme doufati od Hospodina, […]

Otevřít článek Svatá Maria, oroduj za nás!

P. Konrád M. Kubeš T. J. Půjdu, půjdu do Jerusalema… Liturgie. V minulých čtyřech týdnech volala k nám církev bez ustání: »Pokání čiňte, pokáním odčiňte své hříchy…« Přitom obracela náš zrak ke Kalvarii, s počátku jenom tu a tam, pak častěji, a v evangelních perikopách (úryvcích) nám předváděla rostoucí nepřátelství vedoucích kruhů proti nebeskému Učiteli. […]

Otevřít článek Neděle smrtelná

Martin R. Čejka „Podle mě je to kniha šílence.“ Katolický spisovatel Hilaire Belloc o díle protizednářské autorky Nesty Websterové Na otázku, jak se ze zednářů nezbláznit, je celkem snadná odpověď: nevzdávat se velikého daru, kterého se nám od Pána Boha dostalo, tj. rozumu, uvědomit si pravý význam věcí v Božím řádu, nepropadat nectnostem, jakými jsou např. […]

Otevřít článek Jak se ze zednářů nezbláznit

Sv. Josef a tajemství nejsv. Trojice. Giovanni Sandigliano Křesťanské náboženství je náboženstvím hlu­bokých tajemství; jeho učení předkládá nám pravdy, které třeba přijmouti bez rozumování. Naši protivníci předstírají proto úžas, ba jeví po­bouření a říkají dokonce, že tato tajemství zna­menají urážku rozumu. Z toho činí pak závěr, že musí odmítnouti náboženství, ježto nemohou věřiti tomu, co […]

Otevřít článek Svatá Trojice, jeden Bože: smiluj se nad námi!