Sv. Josef a některé jeho předobrazy v Starém zákoně. Giovanni Sandigliano  Oněm mužům národa vyvoleného, kteří vystupují na prvních stranách jeho dějin jako hlavy velikých rodin, zachovávajících věrnost Bohu uprostřed všeobecné zkázy, dává posvátné písemnictví název patriarchů. Byli jaksi králi a kněžími současně, byli obdařeni vynikajícími ctnostmi a měli zcela jedinečný úkol v provádění záměrů […]

Otevřít článek Světlo patriarchů, oroduj za nás!

Michal Semín Na přelomu svatopostního a velikonočního času si na své přišli také zdejší ateisti, když do České republiky zavítal jeden z dnes nejpopulárnějších kazatelů jejich vyznání Lawrence M. Krauss. Příslušníci místní astrofyzikální obce se předháněli v oslavných komentářích na jeho adresu, Jiřího Grygara nevyjímaje. V čem tkví jádro Kraussova poselství? Bůh není, vesmír vznikl z ničeho. Jak je […]

Otevřít článek Vědecký ateismus v novém balení aneb proč je na něj i Jiří Grygar krátký

Evžen Kindler Už jsme probrali dost o podstatných a přídavných jménech v singuláru (i když ne zcela všecko), a tak si od nich nyní odpočineme a budeme se věnovat slovesům. Ta přinášejí některé komplikace, které v češtině žádnou analogii nemají. Komplikací je více, a my se s nimi budeme postupně seznamovat, protože pro porozumění latinským textům je nutné […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 25 – slovesa: imperativ

P. Konrád M. Kubeš T. J. Svátost našeho znovuzrození. I. A) Radostná oktáva novokřtěnců skončila včera. Po celý velikonoční týden byli středem pozornosti a předmětem radosti křesťanské obce. V bílém rouchu stáli při mši sv. na vyhrazeném místě, v Římě je vodila církev každodenně k bohoslužbám do nejstarobylejších a největších basilik, těšíc se upřímně z […]

Otevřít článek Bílá neděle

Radomír Malý Vídeňský kardinál Schoenborn zveřejnil nedávno v článku „Judentum und Christentum“, který vyšel v židovském časopise „Das juedische Echo“ stanovisko, že prý proces s Ježíšem a rozsudek smrti nad ním byly podle židovského práva „plně regulérní“ (srvn. kreuz-net.info), protože židovské právo stanovilo trest smrti pro toho, kdo se vydával za Boha. Oni prý podle […]

Otevřít článek Zvítězil Kaifáš a ne Galilejský?

Jeho slavné jméno. Giovanni Sandigliano Posvátné i světské dějiny mají na svých stranách jména opravdu znamenitá a slavná. Jsou to jména dobyvatelů, učenců, umělců, jména spisovatelů, jména hrdinů, jména světců. Tato jména se vtiskují nesmazatelně do mysli i do srdce a my je vyslovujeme jen s pocitem obdivu a hluboké úcty. Jsouť nám tato jména […]

Otevřít článek Svatý Josefe, oroduj za nás!

Vincenc Kramoliš Pietro Antonio Novelli: Křest (1779) – klikněte pro plnou velikost Jedním z velmi nebezpečných hesel, jimiž se ohání dnešní nevěra při školní reformě, je ono, jež praví, že dítě nemá býti připisováno určitému vyznání. Na důkaz uvádějí, že náboženství je to, co nás dělí v kulturním životě, zato mravouka to, co nás spojuje. […]

Otevřít článek Dítě nemá býti připisováno určitému vyznání?

P. Konrád M. Kubeš T. J. Alleluja! Paolo Veronese: Vzkříšení (1570) »Z hrobu slavně Kristus vstal, kříž jenž pro nás na se vzal, alleluja, aleluja…« Tak jásá dnes církev v kněžských hodinkách… »Vesel se, nebes Královno, plesej, světů všech koruno; jehož mrtvéhos plakala, vstal z mrtvých, Matko přemilá; rány jeho jsou zhojeny, skví se jak […]

Otevřít článek Velikonoční neděle

P. Konrád M. Kubeš T. J. Veliká noc v Lateráně. Michelangelo Buonarroti: Pieta (1498-1499) – klikněte pro plnou velikost Liturgie. A) V hlubokém smutku jsme včera odcházeli od Božího hrobu jako od čerstvého rovu těch, které jsme milovali; nezapomněli jsme při tom ani Matky Sedmibolestné. S jakými pocity opouštěla onoho pátečního večera zahradu Josefa Arimatejského […]

Otevřít článek Bílá sobota

P. Konrád M. Kubeš T. J. Zhaslo Světlo světa, odešel Pastýř dobrý… Hans Holbein starší: Trním korunovaný Kristus (mezi 1494 a 1500) Liturgie Nejsvětější a nejtruchlivější den celého církevního roku… Den našeho vykoupení, našeho vysvobození, našeho smíření s Otcem… »Otče, dokonal jsem dílo, které jsi mi uložil…, dílo, pro které jsem přišel na svět…« A) Nic […]

Otevřít článek Velký pátek