Michal Semín Existuje mnoho konzervativně smýšlejících katolíků, kteří se zuby nehty brání pomyšlení, že by na současném úpadku v Církvi mohl nést vinu i papež. Jejich obavám rozumím. Připustit si, že Kristův náměstek na zemi může ve skutečnosti jednat ke škodě Církve a svádět svěřené stádce z úrodné půdy pravé víry do smrtících bažin bludu a rozkolu, […]

Otevřít článek Bývalý sekretář kardinála Vlka tvrdí, že být „gayem“ je dar od Boha

P. Konrád M. Kubeš T. J. Zákonodárce a jeho zákon. Kodex království Kristova. Proč čte dnes církev evangelium o proměnění Páně? Z různých důvodů. Jedním z nich jest, aby nám ukázala, kam vede opravdové pokání. K oslavě… Vytrváme-li s Pánem na cestě kříže, budeme s ním jednou proměněni. Druhý důvod jest, aby nám slovy nebeského Otce […]

Otevřít článek Druhá neděle svatopostní

Martin R. Čejka V minulém čísle jsme psali o neshodách mezi prefektem Kongregace pro nauku víry Mons. Gerhardem Müllerem a některými německými biskupy, zejména pak předsedou Německé biskupské konference Mons. Robertem Zollitschem. Spor se vede především o přijímání rozvedených, kteří žijí v nových svazcích. Mons. Müller neustále ujišťuje, že k žádné změně v tomto ohledu nedojde a ani dojít […]

Otevřít článek Falešná láska aneb „nicht mehr zeitgemäß“

Giovanni Sandigliano Nebesa Církve sv. jsou poseta nesmírným počtem svatých, jako obloha bývá ozdobena nesmírným počtem hvězd. I o svatých můžeme užíti smělé výzvy, kterou učinil Hospodin kmetu Abrahamovi: »Vzhlédni k nebi a spočítej hvězdy, můžeš-li.« (Gen. 15, 5.) Svatí na nebesích dokazují nekonečností svého množství a rozmanitostí své krásy zázračnou plodnost krve Ježíše Krista. […]

Otevřít článek Jest třeba zvláštní úcty k sv. Josefu za našich dnů

Právě vychází nové číslo Te Deum. Doporučujeme.  Jsme časopis katolický, proto si uvědomujeme, že revoluce a války, jež v novověké éře až do současnosti proběhly a probíhají, se odehrávají nejen na poli hmotném, ale i duchovním. Také proto věnujeme první číslo letošního ročníku z velké části problematice působení svobodného zednářství a dalších tajných společností, P. […]

Otevřít článek Te Deum 1/14

 P. Konrád M. Kubeš T. J. »Pokání čiňte!« Jan Lievens: Pokání svatého Jeronýma (1630) A) V dnešním evangeliu provázíme božského Spasitele na poušť, abychom spolu s ním začali čtyřícetidenní půst. Pán se nám stává vzorem a učitelem pokání, a církev minulé čtyři dny nás ve mši svaté poučovala, v čem pokání záleží: v sebezáporu, v […]

Otevřít článek První neděle svatopostní

Michal Kretschmer Následující text se soustřeďuje na období života kardinála Mindszentyho od doby, kdy mu bylo poskytnuto útočiště na americkém velvyslanectví v Budapešti, po jeho odvolání z arcibiskupského úřadu papežem Pavlem VI. Nejprve stručně uveďme některá fakta z jeho života do té doby [1]. Mládí Budoucí kardinál se narodil 29. března 1892 v maďarské vesnici Mindszent ležící poblíž […]

Otevřít článek Kardinál Mindszenty – bojovník proti komunismu

Dnes slavíme svátek sv. Kazimíra. Libor Rösner „Byl to mládeneček nesmírně šlechetný, v němž se snoubilo mnoho vzácných vlastností,“ napsal krakovský kanovník o. Jan Długosz, jenž až do 19. stol. platil za nejvýznamnějšího polského historika, o svém žáku, princi Kazimírovi, synu polského krále Kazimíra IV. Jagellonského a jeho ženy Alžběty, dcery našeho Albrechta Habsburského. Kazimír […]

Otevřít článek Sv. Kazimír

Evžen Kindler Klasická výslovnost je ta, která existovala v době vrcholné tvorby římských autorů, tedy v době kolem Kristova narození, s rozptylem přibližně století před ním a po něm. Jde tedy o epochu, která má ke křesťanskému liturgickému jazyku velmi daleko, přesto se však o této výslovnosti podrobně rozepisujeme, a to zejména proto, abychom ukázali propastný rozdíl […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 3: klasická výslovnost

Michal Semín Blížící se kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II. nás nutí klást si otázku, zda pod pojmem svatořečení myslí koncilová teologie a její církevní reprezentanti totéž, co Církev učící v průběhu předchozích staletí. Oficiální stvrzení dosažení spásy svatořečeného se vždy vázalo nejen na jistě prokázané zázraky, učiněné na jeho přímluvu, ale i na doložitelné […]

Otevřít článek Kdo je tu vlastně svatořečen? Papežové, nebo koncil i s jeho trpkými plody?