Evžen Kindler V liturgických textech (a nejen v nich) se vyskytuje řada nelatinských slov, zejména vlastních jmen, a to v první řadě řeckých a hebrejských. V novějších textech, jmenovitě v oracích liturgických formulářů ke cti svatých kanonizovaných zhruba po roce 1000, se pak vyskytují i jiná jména, např. germánská, slovanská, japonská atd. A tak vyvstávají otázky, jak příslušná slova číst. […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 5: Výslovnost nelatinských slov

P. Konrád M. Kubeš T. J. Milosrdný, odpouštějící Soudce na tomto světě. Sv. zpověď. Giuseppe Molteni: Zpověď (1838) – klikněte pro plnou velikost A) Věřící vědí, že tak zvaná doba velikonoční, kdy jsme povinni přijmout sv. svátostí, začíná v našich krajích Popeleční středou a končí svátkem nejsv. Trojice. Nevolníci dostávali na Popeleční středu volno, aby […]

Otevřít článek Čtvrtá neděle svatopostní

Michal Semín Přestože jsou některé dosavadní činnosti Institutu sv. Josefa utlumeny, tak na jiném poli, zvláště pak publicistickém, je živěji než kdykoli předtím. A pevně doufám, že se oživení projeví i na poli turisticko-vlastivědném, a to díky „svatojosefským výletům“, jejichž frekvence v poslední době poněkud poklesla. Proto mám upřímnou radost, že se jeden z nich, v pořadí již […]

Otevřít článek Výlety minulé i budoucí

Radomír Malý Dnes již není žádnou výjimkou, že mnoho biskupů je organizováno v Rotary klubech, koneckonců sám papež František ještě jako arcibiskup Buenos Aires byl čestným prezidentem místní rotariánské organizace. V sousedním Německu náleží k rotariánům celkem 5 biskupů (kardinálové Marx z Mnichova a Lehmann z Mohuče, biskupové Fuerst ze Stuttgartu a Algermissen z Fuldy […]

Otevřít článek Pastýři nebo draví vlci?

Milosti a výsady. Giovanni Sandigliano Velikost sv. Josefa je závratná. Mluvíme ovšem jen o pravé velikosti, totiž o té, jež činí duše velikými před Bohem, o velikosti milosti a ctnosti. Máme mnohdy nesprávný pojem o velikosti. Nazýváme velikými ty lidi, kteří provádějí podniky budící úžas. Říkáme: Veliký Napoleon, Alexander Veliký, veliký Julius Caesar. Lze zajisté […]

Otevřít článek Otče s nebes, Bože… Synu, Vykupiteli světa, Bože… Duše svatý, Bože, smiluj se nad námi!

Michal Semín Jedním z důkazů, že současný konflikt „Západu“ s Ruskem o Krym nemá výlučně geostrategickou povahu, ale že je v něm skryt i hlubší, kulturně civilizační aspekt, je seznam osob, na něž Obamova administrativa uvalila sankce. Bez ohledu na to, co si o těchto sankcích myslím, uznávám, že mají logické opodstatnění ve vztahu k osobám, jež se […]

Otevřít článek Obamovy duhové sankce aneb proč ve sporu o Krym nejde jen o Krym

P. Konrád M. Kubeš T. J. Spravedlivý trestající soudce na onom světě. Poslední soud dle představ Pietera Huyse (mezi 1555 a 1560) – klikněte pro plnou velikost Již v prvním postním týdnu jsme slyšeli hlásnou polnici andělů, volajících všecko lidstvo před soudní tribunál Kristův. Dvakrát nás burcoval její hromový hlas — v pondělí a v kvatembrovou […]

Otevřít článek Třetí neděle svatopostní

O pravé pobožnosti k sv. Josefu Giovanni Sandigliano Onu řadu proseb, jíž říkáme litanie, začínáme vždy překrásnými projevy touhy: Kyrie eleison, Christe eleison… Pane, smiluj se nad námi, Kriste, smiluj se nad námi! Není to bez hlubokého významu, že se s nimi shledáváme i v čele litanie k sv. Josefu. Umožňují nám poznati podstatu křesťanské […]

Otevřít článek Pane, smiluj se nad námi, Kriste, smiluj se nad námi…!

Michal Semín Článek, v němž reaguji na skandální výroky P. Vladimíra Málka v pořadu Hyde park, vzbudil ohlas nejen u pravidelných přispěvatelů do diskusí na tomto portálu, ale i u řady dalších čtenářů, kteří před účastí v diskusi dali přednost osobní korespondenci. Jeden z těchto dopisů mne oslovil do té míry, že jsem se jej rozhodl, se souhlasem autora, […]

Otevřít článek Dopis, který by neměl skončit v koši

Evžen Kindler V prvních třech exkursech jsme popsali tři hlavní druhy výslovnosti latiny. Je to množství informací, ty se mohou plést, a tak v tomto exkursu nabízíme čtenáři jejich porovnání ve formě tabulek. Každý řádek tabulky má 5 míst. Na prvním místě je písmeno resp. skupina písmen, kterou budeme dále nazývat reprezentantem. Ten porovnáváme obecně s nějakým úsekem […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 4: porovnání výslovností