Michal Kretschmer > První část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ > Druhá část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ V tomto článku budu komentovat některá vyjádření papeže, obsažená v bodech 238 až 258 jeho apoštolské exhortace Evangelii gaudium [1]. Nepůjde však o nějaké vyčerpávající posouzení jeho textu, spíš jen o vybrané poznámky […]

Otevřít článek Dialog v pojetí papeže Františka – 1. část

Evžen Kindler Dostávali jsme mnohé žádosti o vysvětlení správné výslovnosti latiny. Jelikož se nyní lekce na stránkách ISJ předcházejí vůči článkům tištěným v časopise Te Deum, rozhodli jsme se vlastní tok lekcí přerušit a přerušení využít k tomu, abychom uvedeným žádostem vyšli vstříc. Výslovnost přece také paří k jazyku, to každý uzná. Hned v úvodu musíme upozornit, že s latinskou […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 1: tradiční výslovnost v českých zemích