Otevřít článek Hovory na pravici XII

Michal Semín Víme, že papež František má nejen svým temperamentem, ale i teologickým směřováním blízko k charismatismu. Ještě jako kardinál Bergoglio klečel před letničním pastorem, vkládajícím na něj ruce. Svatý stolec nedávno oznámil, že se jako první papež v dějinách Církve hodlá František zúčastnit charismatické konference. Vzhledem k protestantským kořenům tohoto duchovního proudu, vykazujícího i jisté démonické aspekty, […]

Otevřít článek Františkovo mluvení v nekatolických jazycích

P. Štěp. Masiák O. P. Žijeme v době, kdy každé nadšení pro věc katolickou, pro svědomité plnění svých náboženských povinností, pro víru, pro rozkvět Církve, nejen nevěrci, ale bohužel i vlažní katolíci nazývají fanatismem a šmahem všechno odsuzují. Kořen tohoto jejich počínání tkví v nesprávném neb jednostranném pojmu fanatismu, který byl většině lidí naočkován od […]

Otevřít článek Fanatismus jest špatná vlastnost katolíků?

Před 559 lety, 18. února 1455, odešel na věčnost fenomenální Fra Angelico. Libor Rösner „Nikdy jsem nedosáhl toho, co Beatus Angelicus, protože jsem neměl v sobě takovou čistotu jako on,“ prohlásil veliký Michelangelo. Možná by k povídání o dnešním světci stačila jediná věta tohoto velikána světového umění. Řekne-li to totiž tento gigant zanechavší za sebou tak mimořádné, […]

Otevřít článek Fra Angelico

Evžen Kindler Během druhé světové války sloužil v chrámu sv. Ludmily v Praze na Vinohradech každý den u postranního oltáře mši svatou františkánský kněz a při tom důstojník duchovní služby dřívější československé armády, za protektorátu penzionovaný. My, malí ministranti, v jejichž výhledu ležela oblbovačka vojenské služby ještě za horizontem poznání, jsme rádi přijímali v týdenním rozpise funkci ministrovat […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny – exkurs 2: římská výslovnost

Michal Semín Jednání českých a moravských biskupů s papežem Františkem má i pro tradičně smýšlející katolíky zajímavý rozměr. Zatímco světská média obsesivně referují o sporech o ukradený církevní majetek, Rádio Vatikán zprostředkovalo tento výrok arcibiskupa Jana Graubnera: „Zaujala mne ještě jiná věc. Například, když byla řeč o těch, kteří mají rádi starou liturgii a vrací se […]

Otevřít článek K čertu, proč ta tradice tolik frčí?

Michal Semín „Církev si nikdy nestála tak dobře jako nyní“, pravil papež František (Radio Vaticana). Asi mi dá většina čtenářů za pravdu, že se jedná o tvrzení troufalé, a to bez ohledu na to, zda má papež pravdu nebo se mýlí. Nikdo z nás přeci neumí zcela spravedlivě zhodnotit všechny etapy dosavadního života Církve, aby mohl […]

Otevřít článek Církev si nikdy nestála tak dobře jako nyní aneb kdy už to nepodařené cirkusové představení skončí?

Michal Kretschmer > První část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ > Druhá část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ > Třetí část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ (1. část tohoto článku) Ekumenický dialog „Odloučení bratři“ jsou objektivně vzato buď bludaři nebo schizmatici, jakkoli se z jejich strany nemusí jednat o […]

Otevřít článek Dialog v pojetí papeže Františka – 2. část

Jedenáctého února si připomínáme Zjevení Panny Marie v Lurdech. P. Karl Stehlin K zjevení Panny Marie v Lurdech došlo v době, kdy zednářstvo šířilo po celém světě svou proradnou a zhoubnou ideologii o uskutečnění ráje na zemi, o neomezeném štěstí, jehož člověk může dosáhnout již zde a nyní, o velikosti lidského „já“ a nutnosti ukájet jeho veškeré choutky. Podá-li […]

Otevřít článek Lurdy – poselství nebe

Dnes slavíme svátek sv. Scholastiky. Libor Rösner „Byla čistá jak anděl; v nebi ji vidím bílou jak padlý sníh. Mimo Marii a Magdalenu neznám zjevu líbeznějšího,“ uvedla blah. Kateřina Emmerichová v jednom svém vidění života světců. Tento nad jiné líbezný zjev mohly lidské oči spatřit poprvé někdy kolem roku 480, když v Nursii přišel na svět. Ale nepřišel […]

Otevřít článek Scholastika