Michal Semín Tak nám skončil další Týden za jednotu křesťanů, dříve nazývaný Oktáv jednoty s Petrovým stolcem. Rozdíl v pojmenování je opodstatněný: zatímco původní Oktáv směřoval k vyprošení si milostí pro obrácení nekatolických křesťanů a jejich návrat do lůna jediné Církve Kristovy, totiž církve katolické, současný Týden volá po jednotě Církve ve „smířené různosti“, jejíž výslednou podobu, jak […]

Otevřít článek Týden církevního rozvratu

Louie Verrecchio Jak se dalo očekávat, v útoku na „holubice míru“ jde patrně o víc než jen o prostý souboj ptáků. Tisková zpráva, Vatikán: Na dotazy reportérů, směřující k osudu „holubic míru“, vypuštěných dětmi tuto neděli v přítomnosti papeže Františka, nebude tiskové středisko Svatého stolce reagovat. Rovněž tak nebude komentovat fámy o jistých „restauračních skupinách“, jež měly […]

Otevřít článek Temné pozadí ptačího incidentu

Michal Semín Je všeobecně známo, že Jan Pavel II. políbil v přítomnosti islámské delegace Korán a při jedné ze svých cest prohlásil „Ať sv. Jan Křtitel ochraňuje islám“. Bohužel se zdá, že hříchy proti 1. Božímu přikázání jsou v pokoncilním Římě stále považovány za legitimní. V neděli 20. ledna navštívil papež František římskou farnost Nejsvětějšího Srdce […]

Otevřít článek Františkův „polibek“ Koránu

Radomír Malý Díval jsem se ve čtvrtek 16.1. na pořad M. Jílkové „Máte slovo“. Tentokrát byl o církevních restitucích. O nich ale teď nechci hovořit, i když jsem samozřejmě pro. Co považuji v této diskusi za závažnější, je něco jiného. Zcela mne šokovala ta míra fanatické, přímo satanské nenávisti proti Katolické církvi – a to […]

Otevřít článek Bude Česko novou Sýrií?

Evžen Kindler Latina má podobný jev, jako jsou v češtině maskulina skloňovaná podle vzoru předseda. Ta se s výjimkou 3. a 6. pádu skloňují jako feminina (podle vzoru žena). Také latina má substantiva, která podléhají a-skloňování, na rozdíl od češtiny dokonce ve všech pádech a přece to jsou maskulina. Příkladem je nauta (námořník, starší čtenáři si pamatují […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 24 – Baptista, scriba, Luca

Michal Kretschmer > První část úvah nad exhortací Evangelii Gaudium na stránkách ISJ V apoštolské exhortaci Evangelii gaudium papeže Františka jsou jednou z problémových částí její body 234 až 237 nacházející se pod nadpisem „Celek je nadřazen části“ [1]. V bodě 234 píše papež: „Mezi globalizací a lokalizací vzniká tenze.“ Není jasné, v jakém významu ta slova používá. Zdá […]

Otevřít článek Zamyšlení nad dalšími spornými myšlenkami papežské exhortace

Hojně navštěvovaná setkání Ve škole sv. Josefa (reportáže a fotogalerie: 2007, 2011, 2012), probíhající v letech 2005 – 2012, přinesla mnoho dobrých plodů. Pro některé dnes tradičně smýšlející katolíky byla prvním kontaktem s apoštolátem katolické tradice a místem, kde se mohli seznámit s věřícími z různých koutů naší vlasti, aktivně vzdorujících morové nákaze neomodernismu. Zvláště díky […]

Otevřít článek Ve škole sv. Josefa – ohlédnutí a nahrávky přednášek

Brian McCall Bratři františkáni Neposkvrněné Panny Marie nebyli a nejsou tradicionalisty. Nezaložil je arcibiskup Lefebvre, nikdy dokonce ani neměli formální či neformální styky s Kněžským bratrstvem sv. Pia X. (dále jen FSSPX). Od svého založení přijali a používali nový mešní ritus. Františkáni Neposkvrněné se ale hlásí k duchovnímu odkazu sv. Maxmiliána Kolbeho. Věrnost skutečnému duchu sv. Maxmiliána […]

Otevřít článek Pronásledování dětí Neposkvrněné

Michal Semín Arcibiskup Gerhard Müller, prefekt Kongregace pro nauku víry, naděloval tradičním katolíkům již krátce před Štědrým dnem. V rozhovoru pro italský deník Corriere dela Sera na otázku, „jaké je církevní postavení lefebvristů“, odpověděl takto: „Kanonická exkomunikace, způsobená nedovoleným biskupským svěcením, byla z biskupů FSSPX sňata, exkomunikace svátostná však de facto, z důvodu schismatu, trvá.“ Nehodlám zde polemizovat […]

Otevřít článek Církevní dada prefekta Müllera

Michal Semín Když po 3 letech urputných bojů, včetně právních sporů, vyrostl v roce 2012 před budovou státního parlamentu v Oklahoma City pomník, nesoucí desky Desatera, vyvolalo to hněvivou reakci ze strany lidsko-právních organizací a samozvaných strážců náboženské svobody, protestujících proti údajnému zvýhodňování křesťanství před jinými vyznáními. Společensky vlivný liberální ACLU (Americký svaz pro občanské svobody) podal […]

Otevřít článek Pekelné kontury náboženské svobody