Michal Semín „Vzdávám hold pevnému odhodlání Nelsona Mandely hájit lidskou důstojnost všech občanů své země i tomu, že vytvořil novou Jihoafrickou republiku na pevných základech nenásilí, usmíření a pravdy. Modlím se za to, aby vzor zesnulého prezidenta inspiroval dnešní Jihoafričany k tomu, aby kladli spravedlnost a obecné dobro na první místo svých politických tužeb.“ z kondolence […]

Otevřít článek Svatý Nelson?

Michal Semín „Každý má svou vizi dobra a zla a je povinen dobro následovat a bojovat se zlem podle toho, jak si je představuje. Již to by stačilo k tomu, aby se stal svět lepším“. Těmito slovy tlumočil postoj papeže Františka Eugenio Scalfari v deníku La Repubblica. Ať už se jedná o doslovnou citaci papežových slov […]

Otevřít článek Hořící František

První adventní nedělí vstupujeme nejen do doby, kdy vyhlížíme oslavu narození Našeho Pána Ježíše Krista, ale i do nového církevního roku. Přejeme všem čtenářům tohoto portálu, aby jim přinesl hojné duchovní dary a těm z nás, jež rok právě končící prožili, slovy Jana Zahradníčka, pod bičem milostným, vyprošujeme věrnost Církvi v plnosti víry a odevzdanost […]

Otevřít článek Požehnaný nový rok!

Jaroslav Durych Láska není zadarmo. Každá bytost, každá věc musí si ji nějak zasloužiti. Vždy pak si ji zaslouží svou krásou, kterou musí ukázat. Ne každá krása je zřejmá; některá je na první pohled, jiná až za dlouhý čas, a ta nejvzácnější je zastřena nejvíce. Tak i krása vlasti se zjevuje různým způsobem a různým […]

Otevřít článek Láska k vlasti

„Papež Jan Pavel II. žádal o pomoc nalézt „způsob, jak vykonávat primát; způsob, který by nezpochybnil to, co je pro toto poslání zásadní, ale který by byl otevřený nové situaci“. V tomto směru jsme učinili malý pokrok. Také papežství a centrální struktury všeobecné církve potřebují slyšet výzvu k pastorální konverzi. Druhý vatikánský koncil prohlásil, že […]

Otevřít článek Věřím v mnoho svatých biskupských konferencí…

Rozhovor s Mariannou Popiełuszkovou 19. listopadu zemřela ve věku třiadevadesáti let v Bělostoku Marianna Popiełuszková, matka bl. Jiřího Popiełuszka, kněze zavražděného polskou komunistickou tajnou službou. V této souvislosti přinášíme rozhovor, který s ní v roce 2009 vedly Katarzyna Soboraková (KS), tehdejší notářka beatifikačního procesu, a Małgorzata Rutkowska (MR), vedoucí archivu otce Popiełuszka. Ponecháváme lidový způsob vyjadřování paní Popiełuszkové, jen na […]

Otevřít článek Přijala jsem Boží vůli

Michal Semín Při letmém pohledu do konzervativně katolické blogosféry ve světě si nemohu nevšimnout autorských hlav, lehce posypaných popelem. Důvod? Unáhlená kritika dosavadních postojů a činů papeže Františka, snadno interpretovatelných v duchu „hermeneutiky zlomu“. Události posledních dvou týdnů prý tento jeho obraz zásadním způsobem zpochybnily a od této chvíle má být zřejmé, že naděje, jež do […]

Otevřít článek Papež ve středu aneb Tanec mezi pravdou a omylem

Evžen Kindler Pozorný čtenář mohl až dosud konstatovat, že přes příjemné tvrzení, že adjektiva (přídavná jména) se skloňují jako substantiva (podstatná jména), jsme jako příklady citovali vždy substantiva. Důvod je v tom, že adjektiva podléhající e-skloňování se – až na jisté výjimky [1] – od substantiv liší v jednom pádě, a to v ablativu: mají v něm koncovku –i  […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 20 – Přídavná jména

Libor Rösner V  Roszkowe Woli žil zemanský pár Adama a Cecilie Marianny Siedliských. Když se jim narodila 12. 11. 1842 dcera Františka, měli jasno: dcerka bude slavná umělkyně ve velkém světě, nezůstane přece dřepět někde tu mezi Mazurskými jezery. A tak zatímco sousedovic děti neměly co do žaludku, ona dostávala hodiny hudby či tance. S náboženskou […]

Otevřít článek Františka Siedliská

Libor Rösner Na svět přišel v červnu r. 1853 v italské vesničce Cappadocia.  Rodiče nechali na něm, jakou životní dráhu zvolí. A tak nebyli vůbec překvapeni, když jim jednoho dne L. P. 1870 oznámil, že chce být řeholníkem. Nebyli překvapeni proto, že jednu dceru  již Bohu odevzdali, a také proto, že to nebylo první povolání […]

Otevřít článek Salvatore Lilli