Michal Semín „Vzdávám hold pevnému odhodlání Nelsona Mandely hájit lidskou důstojnost všech občanů své země i tomu, že vytvořil novou Jihoafrickou republiku na pevných základech nenásilí, usmíření a pravdy. Modlím se za to, aby vzor zesnulého prezidenta inspiroval dnešní Jihoafričany k tomu, aby kladli spravedlnost a obecné dobro na první místo svých politických tužeb.“ z kondolence […]

Otevřít článek Svatý Nelson?

Michal Semín „Každý má svou vizi dobra a zla a je povinen dobro následovat a bojovat se zlem podle toho, jak si je představuje. Již to by stačilo k tomu, aby se stal svět lepším“. Těmito slovy tlumočil postoj papeže Františka Eugenio Scalfari v deníku La Repubblica. Ať už se jedná o doslovnou citaci papežových slov […]

Otevřít článek Hořící František