Evžen Kindler V této lekci dokončíme výklad toho, jak chápat vztah mezi nominativem a ablativem (ale i genitivem, dativem a u maskulin a feminin i akusativem) substantiv podléhajících e-skloňování. Upozorňujeme čtenáře, aby si nedělali starost, když nebudou schopni si skloňování některých konkrétních slov z této lekce zapamatovat; jde v ní spíše o ilustraci různorodosti v oblasti e-skloňování a […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 19 – Miles, cor, lac, mel

Martin R. Čejka Nad hlavou baron potřásá svým dřevcem, obrací hrot výš do modrého nebe. Na dřevci bílá korouhev se chvěje, o pěst mu bijí třásně drahocenné. Je ztepilý, jasného obličeje. (Popis Rolanda těsně před poslední bitvou s pohany, když prve přijal rozhřešení od arcibiskupa Turpina. Píseň o Rolandovi, 1155–1158) Pod pojmem ars moriendi („umění umírání“) […]

Otevřít článek Poslední umění Rolandovo