Michal Semín Zítra, v den výročí slunečního zázraku ve Fatimě, zasvětí papež František svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Ať už jsou naše dojmy z nového pontifikátu jakékoli, tento zásvětný akt lze určitě přivítat. Věřme, že přinese Církvi i světu požehnání. Bohužel i v tomto případě však nemůže být naše radost úplná. Zásvětný akt nesplňuje požadavky, sdělené Pannou Marií, […]

Otevřít článek Zasvěcení

Michal Kretschmer [1. část] Omyly ohledně toho, co je víra Víra není cesta a hledání Tomáš Halík píše: „Víra je především cesta“ (str. 15 a podobně i na str. 251). Jít po cestě však znamená, že ještě nejsme u cíle, který teprve hledáme. Podobně víra není „hledání a tázání“ (str. 48). Tertulián v De praescriptione […]

Otevřít článek Kritické poznámky ke knize Tomáše Halíka „Co je bez chvění, není pevné“ (II)

Michal Kretschmer Poznámka ISJ: Přestože se jedná o knihu vydanou před jedenácti lety, její obsah vyjadřuje dlouhodobé smýšlení prof. Halíka (které s ním navíc v různé míře sdílí řada dalších věřících). Proto je a bude tato nově provedená kritická analýza bezesporu stále aktuální. Úvod V tomto textu se budu zabývat uvedenou knihou Tomáš Halík: Co […]

Otevřít článek Kritické poznámky ke knize Tomáše Halíka „Co je bez chvění, není pevné“ (I)

David Hibsch (1. část, 2. část, 3. část) Jan Pavel II. prohlásil 29. listopadu 1979 sv. Františka z Assisi patronem ekologů. Toto lze chápat jako výraz naprostého nepochopení, redukování a „přiohnutí“ sv. Františka podle ducha současného světa. Je třeba si uvědomit, že sv. František nikdy do žádných konstitutivních spisů řádu nezakomponoval jakýsi požadavek, aby budoucí bratr řádu měl tzv. „zelené […]

Otevřít článek Svatý František (4) – stvoření, závěr

Michal Semín V posledním příspěvku jsem zmínil fakt rostoucího počtu široké veřejnosti známých katolíků v USA a Evropě, jež rozhodně nelze zařadit mezi tzv. tradicionalisty, odhazujících růžové brýle, jimiž až dosud nahlíželi na netradiční kroky a postoje papeže Františka. Bohužel mezi ně – zatím? – nepatří vedoucí české sekce Vatikánského rozhlasu P. Milan Glaser, jenž ve svém […]

Otevřít článek Františkova „pokorná ambice“ změnit Církev dostává zlověstné obrysy

Michal Semín Kritické zamyšlení Dr. Malého o dnes již proslulém rozhovoru papeže Františka pro La Civilta Cattolica (česky zde) je zcela na místě. Bylo by ovšem nesprávné omezit se v analýze rozhovoru pouze na tu část, v níž se papež vyjadřuje o otázkách mravoučných, konkrétně o potratech, antikoncepci a „homosexuálním manželství“ (v textu rozhovoru uvozovky chybí), jakkoli […]

Otevřít článek Je na Petrově stolci modernista?