Radomír Malý Křivdili bychom vysoce postaveným církevním představitelům, kdybychom je označili za podporovatele potratů nebo za ty, kdo k tomuto nejstrašnějšímu novověkému zločinu mlčí. Hlasy proti interrupcím se z jejich řad bezpochyby ozývají, což se nedá popřít. Jak ale máme věřit jejich upřímnosti, když na portálu kath.net je možno si přečíst zprávu z 29. 10., […]

Otevřít článek Jak jim máme věřit?

Michal Semín Ve svém prvním příspěvku o ohlášeném zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie papežem Františkem jsem se zmínil o možném setkání papeže s P. Nicholasem Grunerem, stojícím v čele apoštolátu, šířícího fatimské poselství v jeho úplné a necenzurované podobě. Vše nakonec proběhlo úplně jinak, v duchu vysílání Rádia Jerevan – nejednalo se o úkon zasvěcení a […]

Otevřít článek Šikanování P. Grunera pravdu o fatimském poselství neumlčí

Evžen Kindler Pokud se v oblasti e-skloňování setkáme s nějakým podstatným či přídavným jménem končícím v nominativu na –is, můžeme vsadit na to, že v pádech lišících se koncovkou to is odpadne. Pro některá jména se pak taková pádová koncovka připojuje přímo, pro jiná se před ní ještě cosi přidá. Příkladem prvního způsobu je finis (konec), příkladem druhého způsobu […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 18 – Finis, sanguis

Michal Semín Spory mezi katolíky o to, zda a komu dát v těchto i jiných volbách svůj hlas, jsou veskrze pochopitelné. Neexistuje dnes jediné politické uskupení, jež by svým celkovým záběrem, programovým i personálním, dokázal katolický hlas sjednotit. Důvodů je pro to celá řada, zde jsou ty dva nejpodstatnější: Mezi katolíky, k nimž nepočítám věroučné či […]

Otevřít článek Když ve volbách chybí král

Toto číslo se věnuje dvěma podstatným tématům: víře a umírání. Víra je základem křesťanského života a hodina smrti jeho nejdůležitějším okamžikem. Třebaže umírání není ničím veselým, neměla by ani v této chvíli opouštět vnitřní radost, která čerpá právě z víry a naděje. Že to ale není lehké, o tom píší mistři duchovního života, kteří poukazují na řadu pokušení, jimž musí umírající […]

Otevřít článek Vychází čtvrté letošní Te Deum

„Chci se vám svěřit se dvěma starostmi. Jednou je pelagiánský směr, který se dnes v Církvi vyskytuje. Existují určité skupiny, říkám jim restaurátorské. Některé znám, zástupce jedné z nich jsem v Buenos Aires i přijal. Připadáte si, jako byste se vrátil o plných 60 let do minulosti! Před koncil… do roku 1940… Povím vám příběh, kterým bych to […]

Otevřít článek Františkův protipelagiánský růženec

Michal Kretschmer [1. část, 2. část] – dokončení. Theologie Dogmatika „Fascinovaly mne dějiny církve, ono drama srážek protikladů, z nichž se křesala dogmata“ (str. 53). Dogmata, které definovala církev, představují formulaci toho, co bylo zjeveno. Nevznikla na základě lidského úsilí. Mnohdy však k prohlášení dogmatu byly podnětem názory bludařů. Halíkův postoj připomíná větu 22 odsouzenou v dekretu […]

Otevřít článek Kritické poznámky ke knize Tomáše Halíka „Co je bez chvění, není pevné“ (III)

Michal Semín Mnoho věřících, zvláště pak z řad ctitelů Panny Marie Fatimské, s napětím vyhlíželo již dlouho předem ohlášený akt, jímž měl papež František zasvětit svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tím dnem, k němuž se upínaly naděje mnohých, byla právě uplynutá neděle. Ve svém předchozím příspěvku na toto téma jsem se zmínil o tom, že úkon zasvěcení nebude […]

Otevřít článek O zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jež se nekonalo

Michal Semín Až dosud jsem se bránil tomu, abych se na stránkách ISJ vyjadřoval o aktivitách Akce D.O.S.T., zvláště pak v souvislosti s předčasnými volbami do Sněmovny. Dnes činím pro mne dosti nepříjemnou výjimku. Stal jsem se terčem místy až nevybíravé kritiky na stránkách Duše a hvězdy za to, že Akce D.O.S.T., jejímž jsem aktuálně […]

Otevřít článek Několik slov k přestřelkám na Duších a hvězdách

Evžen Kindler V 12. lekci jsme se po prvé setkali se substantivy středního rodu (neutry) podléhajícími e-skloňování. V této lekci si probereme další skupinu neuter. V češtině se setkáváme s neutry jako jméno, vemeno, semeno, břemeno či plemeno, z nichž některá si až do moderní doby zachovala nám srozumitelný „starý“ nominativ jako sémě, břímě a plémě, jehož kmen se […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 17 – Nomen, lumen