Evžen Kindler Nyní už jsme schopni shrnout i koncovky pro substantivum Spiritus: 1. pád –us, 2. pád –u (dlouhé), 3. pád –ui, 4. pád –um, 5. pád–um, a 6. pád –u (dlouhé). Ale nejde jen o Spiritus. Pomocí tohoto slova jsme se postupně dostali k dalšímu skloňování, zvanému u-skloňování. Ono skutečně existuje a podléhá mu několik […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 16 – Spiritus, ritus

„Účastníci Prague Pride se nevěnovali jen poslechu a tanci. Mohli se třeba připojit k petici za přijetí novely, která by registrovaným partnerům umožňovala adoptovat vlastní dítě svého protějšku. Podepsat mohli také petici, která odsuzuje zákon proti propagaci homosexuality v Rusku. Podpisovou akci zahájil profesor Martin C. Putna. Ten také vyzval prezidenta Miloše Zemana, předsedkyni sněmovny […]

Otevřít článek Raději Putna než Putin?

Radomír Malý „Nemůžeme klást důraz jenom na otázky interrupce, homosexuálních manželství a antikoncepci. To nelze. Já jsem nemluvil o těchto věcech mnoho a bylo mi to vyčítáno. Avšak, mluví-li se o nich, je třeba to činit v určitém kontextu. Názor Církve je ostatně znám a já jsem synem Církve, ale není nezbytné mluvit o tom […]

Otevřít článek Katolická nauka nebo rána pod pás?

Romano Amerio Pro novou teologii se víra nevyznačuje ani tak pevností, jako spíše neustálým hledáním. Někteří jdou dokonce tak daleko, že skutečná víra podle nich musí procházet krizí, pokušeními a má se vyvarovat, jak jen to je možné, klidné stálosti. Výhrady vůči víře jsou vnímány jako cosi žádoucího, protože nás podněcují k „neustálému přezkoumávání a […]

Otevřít článek Kritika víry jakožto hledání

Evžen Kindler Teď nám ze singuláru (jednotného čísla) zbývá už jen genitiv maskulin a neuter, čili genitiv o-skloňování a genitiv e-skloňování. Když řekneme, že v o-skloňování má koncovku –i a v e-skloňování má koncovku –is, může se někomu zatmít před očima z toho, jak se to plete: v o-skloňování patří ta koncovka genitivu, v e-skloňování dativu, zatím co […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 15 – Dei, caeli, patris, matris

Michal Semín Jak víme z Ria, římský biskup František nesoudí gaye. Stejně tak nesoudí heretiky či vyznavače falešných náboženství, jejichž odlišná přesvědčení nejen respektuje, ale i vítá („Mnozí z vás jsou muslimové, či příslušníci jiných náboženství, pocházíte z různých zemí a různých situací. Nesmíme mít strach z odlišností! Bratrství nám odhaluje, že tyto rozdíly jsou bohatstvím […]

Otevřít článek Kdo jsem já, abych soudil pelagiány a triumfalisty?

David Hibsch (1. část, 2. část) Svatý František byl člověkem úcty k řádu věcí. Nikdy nezpochybňoval politické a hierarchické uspořádání světa. Nikdy nezpochybňoval ani úřady světské, natož pak duchovní. Jeho ideál chudoby nikdy nebyl výrazem civilizační revolty ve stylu hippies, přestože je dnes takto mnohdy chápán v moderních františkánských kruzích. To se pak projevuje určitou socializací ideálu […]

Otevřít článek Svatý František (3) – chudoba

Radomír Malý Hloupá otázka, že ano. Jenže dvě nejnovější zprávy k ní přímo navádějí. Jedna z nich je z Velké Británie. Primas anglikánské církve Welby se totiž vyjádřil, že křesťané by se měli stydět za svůj minulý mnohasetletý odmítavý postoj k homosexuálům a lesbám a prosit je za odpuštění. Pak ovšem opravdu nezbývá, než se […]

Otevřít článek Budou křesťané pálit bible?

David Hibsch (1. část) Nyní se zaměřme, na to kým byl sv. František z hlediska katolické víry, chudoby a vztahu ke stvoření a jak je dnes v těchto rovinách prezentován. Dnes je totiž sv. František interpretován ve všech těchto rovinách poněkud groteskně, přičemž v katolickém prostředí jde o důsledek odkatoličtění víry po II. vatikánském koncilu (viz filmy o […]

Otevřít článek Svatý František (2) – víra, apoštolát, ekumenismus

Evžen Kindler Pro dativ singuláru nám tedy zbývá k výkladu, jak je to v a-skloňování. Už ho známe u příkladů ostiariae a suae, s nimiž jsme se setkali v minulé lekci. Kromě nich uveďme beatae Mariae, jak říkáme v Confiteor. Avšak v a-skloňování má stejnou koncovku –ae jako dativ i genitiv (druhý pád). Víme ovšem už z 3. lekce, že […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 14 – Mariae, suae, ostiariae