Encyklika Cyrillo-Methodějská sv. otce Lva XIII. zvaná „Grande munus“ Cyrillo-Methodějská knihtiskárna V. Kotrba 1901.  Ctihodným bratřím patriarchům, primatům, arci­biskupům a všechněm biskupům katolického světa oboru v lásce a společenství s Apoštolskou stolicí se nalézajícím Lev XIII. papež. Ctihodní bratři! Pozdravení a požehnání apoštolské! Vznešený úkol – šířiti křesťanství, kterýž především připadl knížeti apoštolskému Petrovi a […]

Otevřít článek Grande munus

Dnes slavíme svátek svatého Prokopa, patrona českého.  „…všecko čiňte k slávě Boží!„ (1. Kor. 10, 31) Sv. Prokop se narodil kolem r. 985 v Chotouni u města Kouřimi v zemanské rodině. Již v mládí si umínil vstoupit do stavu duchovního. Tehdy byli v Čechách kněží obřadu latinského i slovanského. Prokop se rozhodl pro kněžství podle způsobu slovanského. Vzdělával […]

Otevřít článek Svatý Prokop

Dnes slavíme svátek Navštívení Panny Marie. Homilie svatého Ambrože, biskupa milánského Lib. 2. Comment. in Luc. cap. 1. post initium. Je třeba si povšimnout, že větší přichází k menšímu, aby menšímu bylo pomoženo: Maria k Alžbětě, Kristus k Janovi. Také později přichází Pán ke křtu, aby Janův křest posvětil. Požehnání z Mariina příchodu a přítomnosti Boží […]

Otevřít článek Navštívení Panny Marie