Karel I. Šimek Žena ať se neobleče v roucho mužské a muž ať neužije roucha ženského; jeť ohavný u Boha, kdo takové věci činí. (Deuteronomium 22:5) Setkal jsem se s názorem hovořícím zhruba o tom, že deset ran egyptských nebylo ničím proti „nožní pandemii“, která se po celém světě rozšířila během 20. století. A s […]

Otevřít článek Ženy nepatří do kalhot

Evžen Kindler Vraťme se ke Credu. Setkali jsme se hned na jeho začátku se slovem Patrem, evidentně akusativem od Pater (otec), a jen trochu dále se slovem Factorem, zřejmě akusativem od Factor (Stvořitel). Přesně vzato, factor je cosi jako „dělač“ od slovesa dělati, dejme tomu činitel, zatím co Stvořitel je v latině přesně Creator – čtenáře […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 9 – Pater, Salvator

Vážení přátelé mluveného slova! Rád využívám možnosti Vás oslovit prostřednictvím portálu ISJ. Naše internetové stránky napadl před časem virus a je třeba je celé znovu vytvořit. Jsou nyní zcela odstavené. A ač jsme to neplánovali, tak trochu „odstavená“ je i naše práce na čtení z knihy Pán světa, které si získalo na stránkách ISJ takovou […]

Otevřít článek Pán světa

Roman Marek Nelze dosáhnout dokonalosti bez námahy. Ale pokud se budeme snažit stát svatými, jednou jimi budeme. P. Emil J. Kapaun Dne 11. dubna udělil prezident Barack Obama jménem amerického kongresu posmrtně P. Emilu Josephu Kapaunovi nejvyšší vojenské vyznamenání USA – Medaili cti. A byť se jedná o poctu pozemskou, která nebyla pohnutkou ani cílem […]

Otevřít článek Bitevní pole P. Emila J. Kapauna

Sv. Tomáš Akvinský Při čtvrté se postupuje takto: Zdá se, že pochybné se nemá vykládat v lepším smyslu. Soud totiž má být spíše o tom, co se stává obyčejně. Avšak obyčejně se stává, že lidé jednají špatně, protože „hloupých je nekonečný počet“, jak se praví Sír. 1; „lidské smysly jsou totiž nakloněny ke zlému od […]

Otevřít článek Zda se má pochybnost vykládat v lepším smyslu

Hilary Whiteová Skotská vláda přišla s návrhem zákona, který zavádí státní dohled nad každým dítětem v zemi od chvíle jeho narození. Ministryně pro děti a mládež Aileen Campbellová uvedla, že podle Zákona o dětech a mladistvých bude za určení „pověřené osoby“ dozírající nad dítětem od jeho narození zodpovědná místně příslušná zdravotní rada (Health Board). Tyto […]

Otevřít článek Skotsko chystá státní dohled nad každým dítětem

Evžen Kindler Platí pravidlo: Substantiva v nominativu ukončená na –io jsou feminina a koncovky ostatních pádů připojujeme za to –io, za které ještě bezprostředně vložíme –n–: nám už známé pády akusativ a ablativ tedy končí –ionem a –ione. Hláska o je ve všech pádech dlouhá Vyjděme z posledního úryvku předcházející lekce. Jsou tam mj. slova jubilatio (jásání) […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 8 – benedictio, remissio, ascensio, homo

Vladimíra G. Šimková Zprvu jsem chtěla napsat, že se mi poštěstilo zúčastnit se krásného setkání. Jenomže tím bych míru svého nadšení ilustrovala naprosto nedostatečně. Tedy lépe: považuji za mimořádnou Boží milost a rovněž za jeden ze svých vůbec nejkrásnějších zážitků, že jsme se mohli já i moje rodina účastnit letošního Setkání duší spřízněných spolupořádaného Institutem […]

Otevřít článek Setkání duší spřízněných v Bělči nad Orlicí 2013

Michal Kretschmer Mezi latinsky píšícími církevními spisovateli nejstarších dob vynikal Tertulián (Quintus Septimus Tertullianus Florens) svým břitkým stylem, pevností svého charakteru a rozsahem svého díla. Byl konvertitou z pohanství, působil jako učitel katechumenů a později se stal příslušníkem sekty montanistů vyznačující se nejen příchylností k některým proroctvím, ale především nepřiměřeným rigorismem v některých morálních otázkách (odmítání druhého manželství […]

Otevřít článek Tertullianus píše manželce