Karel I. Šimek Ovládnutí lidské reprodukce v daném teritoriu je základním pilířem sociálního inženýrství. Současné porodnictví je přes svoji nepopiratelnou potřebnost nástrojem plodícím mnohé zlo – a co především: je udržované v pohotovosti pro ještě větší zlo konané v budoucnosti. Je nad jakoukoli pochybnost, že mezi lékaři či zdravotními sestrami je dlouhá řada světlých výjimek. […]

Otevřít článek Naše porodnictví je původcem traumat a nástrojem totality

Jaroslav Durych Naše věčné povolání jest velkolepou chválou Stvořitele. Jen Bůh sám mohl nám dáti takový cíl a takový účel, jaký máme, a mohl nám tento účel a cíl dáti jen s tou podmínkou, že sám se o nás staral a pouze sám a bezprostředně to tak určil. Žádný z duchů nebeských, kteří se nalézají […]

Otevřít článek Sešli Ducha svého!

P. Silvestr Maria Braito OP Kolikráte dere se nám na rty slovo: „Ten život je těžký!“ Dokud jsme mladí a dokud jdeme kvetoucími lučinami, ani se nám to nezdá pravdou, když to slyšíme, a považujeme to za frázi starých, za frázi, která má omluviti a zastříti zpohodlnění neb lenost nebo stárnutí. Ale čím dál tím […]

Otevřít článek Dej nám svou sílu!

Jaroslav Durych Duch svatý jest láskou Otcovou a láskou Synovou. Jím Otec miluje Syna, jím Syn miluje Otce. Chceme-li, aby roznítil v srdcích oheň své lásky, chceme, aby v našich srdcích roznítil oheň té lásky, jakou Otec miluje Syna a jakou Syn miluje Otce, tedy té lásky, která panuje mezi osobami Nejsvětější Trojice. Chceme, aby […]

Otevřít článek Oheň lásky

Přednáška Michala Semína, ředitele Institutu sv. Josefa, z cyklu Malý kurs apologetiky.   Přímý odkaz ke stažení: MP3 (68 MB).  Přednáškový cyklus spolu s ISJ pořádá monarchistické občanské sdružení MONOS. Další přednáška v rámci tohoto cyklu (na téma „Jóga jako filosofie smrti“) se uskuteční 21. 5. 2013 (viz kalendář).

Otevřít článek Proč nebýt buddhistou či hinduistou

Jaroslav Durych Všecko, co jest v našich srdcích podstatného, co má pravou hodnotu a pravou skutečnost, jest z Ducha svatého. Naše srdce jest k tomu, aby přijímalo Ducha svatého; to jest účel našeho srdce a toto naše srdce nemá účelu jiného. Vyhovuje-li tomuto účelu, stává se věcí drahocennou, stává se klenotem, který v sobě chová […]

Otevřít článek Naplň srdce svých věrných!

STUDIO VOX a Institut sv. Josefa vám přinášejí četbu na pokračování ve formátu MP3. Článek B. Michalky o knize i osobnosti autora, první a druhý díl četby na pokračování a prostor k diskusi naleznete zde. Další díly: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Doporučujeme též jedinečnou […]

Otevřít článek Pán světa – díl osmnáctý

Jaroslav Durych Voláme-li: Přijď, svatý Duše, znamená to tolik, jako bychom volali: Přijď, Lásko! Neboť sám Duch svatý jest Láska a Láska jest jeho jménem. Ale má ještě jedno jméno a to jest Dar. Láska tedy jest Darem. Duch svatý jakožto Láska jest poutem mezi Otcem a Synem; v Něm jest láska, kterou Otec chová […]

Otevřít článek Přijď, svatý Duše!

Evžen Kindler Zapamatujme si jedno pravidlo: koncovky latinských akusativů podstatných a přídavných jmen v jednotném čísle končí na souhlásku m – toto pravidlo platí, pokud ho nevytlačí pravidlo silnější [1]. Už jsme se setkali s koncovkou –um a teď se setkáváme s další, totiž –am: Mariam, Reginam, stellam,… V Credu máme hned pět příkladů u sebe: Et unam, sanctam, […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 6 – Akusativ feminin

-jvu- Karmelitánské nakladatelství vydalo loni knihu Louise de Wohla Svatá Jana z Arku. Je to druhé dílo tohoto autora, které se dočkalo českého překladu, neboť u stejného nakladatelství vyšel v roce 2011 jeho román o sv. Kateřině Sienské Dobývat nebe. Louis de Wohl (1903–1961) je bezesporu zajímavou postavou a dobrým spisovatelem, je tedy jistě záslužné, že se […]

Otevřít článek Louis de Wohl: Svatá Jana z Arku