Miroslava Čejková Je přímo s podivem, jak v dnešní mediální společnosti zaplavené nejrůznějšími podružnými informacemi ty závažné zůstávají nepovšimnuty nebo jsou záměrně diskreditovány. Nejinak tomu chodí i v Církvi, pouze s tím rozdílem, že je tím mimo jiné dávána v sázku spása duší. O utajovaném třetím fatimském proroctví zde není třeba hovořit, alespoň se o […]

Otevřít článek Proroctví Panny Marie z Quito pro dnešní časy

na svátek Seslání Ducha Svatého (19. 5. 2013)   Drazí poutníci, přestože prší a je nám zima, uvnitř nás samotných hoří láska Ducha Svatého! Naše myšlenky jsou se svatým Josefem na cestě do Egypta, který u vědomí toho, že je adoptivním a právoplatným otcem Syna Božího, nuceně uprostřed noci opouští Betlém a odchází do vyhnanství. […]

Otevřít článek Kázání biskupa Bernarda Tissiera de Mallerais při pontifikální mši svaté

Evžen Kindler Credo evidentně obsahuje nominativy, akusativy a ablativy jednotného čísla, které neodpovídají zatím vysvětleným tvarům. Proberme si je nyní (za každým z nich připomeneme pro srozumitelnost pád příslušnou zkratkou nom, ak, ab a rod zkratkou M – mužský, F – ženský a N – střední): Patrem (ak, M, Otce), omnipotentem (ak, M, všemohoucího), Factorem (ak, […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 7 – Další vzor skloňování

Martin R. Čejka Již v samotném názvu „Svody moderní kultury“ je skryt oříšek, nebo, chcete-li, zakopán pes. Není totiž zas až tak jasné, co to kultura je. Pojem v tom smyslu, jak se dnes používá, vznikl až v osmnáctém století. Jeho původní latinský význam je spíše pěstování, zušlechťování. Pochopitelně to neznamená, že by v současné […]

Otevřít článek Svody moderní kultury

…takhle to však s určitostí nedopadlo: Sodomitská propaganda na cestě ke zničení lidské přirozenosti dobývá v současných dnech v naší zemi další metu. Na základě dobrovolných finančních příspěvků se podařilo nakladatelství Meandr vydat „pohádku“ pro nejmenší jménem Princ a Princ doprovázenou ilustracemi diskutabilní úrovně. Příběh začíná tak, jak je u mnoha klasických pohádek zvykem – […]

Otevřít článek Byli jednou dva princové. Jeden ze Sodomy, druhý z Gomory…

Radomír Malý Obstrukce prezidenta Miloše Zemana jmenovat literárního historika M. C. Putnu univerzitním profesorem je samozřejmě z jeho strany demonstrací síly a moci, kterou nebudeme komentovat. Pravé pohnutky prezidentova odmítání jsou zahaleny tajemstvím a je zbytečné o nich spekulovat. Podívejme se ale na problematiku z jiného úhlu pohledu: Zaslouží si literární vědec Putna profesuru? Z […]

Otevřít článek Zaslouží si M. C. Putna profesuru?

Tento týden vychází druhé letošní číslo časopisu Te Deum. Bude nejlépe, když necháme jeho obsah nastínit samotného šéfredaktora Martina R. Čejku: V aktuálních článcích se v mírně revisionistickém textu vracíme k P. Emilu J. Kapaunovi, kterému se nedávno dostalo posmrtně nejvyššího vojenského vyznamenání Spojených států amerických. Ve svém příspěvku se pak věnuji výrokům některých předních […]

Otevřít článek Vychází další skvělé číslo Te Deum

Jaroslav Durych Sesláním Ducha svatého se dokonává naše stvoření. Pádem prvních lidí padli jsme všichni do stavu nedokonalosti. Co Bůh původně stvořil, bylo všecko dokonalé. Ztrátou dokonalosti stali jsme se neúplnými, jako by naše stvoření bylo přerušeno a zůstalo nedokonáno; zůstali jsme tak jen polovičními bytostmi proti prvním lidem, dokud bydlili v ráji. Neměl-li nás […]

Otevřít článek A obnovíš tvář země

…aneb Podej liberálům prst… Karel I. Šimek V sobotu zveřejněný článek Naše porodnictví je původcem traumat a nástrojem totality vzbudil značnou pozornost i mezi  těmi, kteří stránky ISJ obvykle nenavštěvují. Svědčí o tom statistika čtenosti, zprávy poslané přímo autorovi, hodnotná diskuse pod článkem a v neposlední řadě i několik diskusí na sociálních sítích. Jedna taková dala vzniknout […]

Otevřít článek Lež a pokrytectví i na „naší“ straně sporu o porody

Jaroslav Durych Stává se někdy, že staří lidé usnou v kostele; stává se někdy, že člověk v noci usne mezi modlitbou; stává se někdy, že mysl je tak těžká, tupá a mdlá, že člověk uprostřed modlitby zapomene na to, co se modlil, a když to zpozoruje, musí začínati znova. Tak třebas růženec, jehož každý jednotlivý […]

Otevřít článek A stvořeni budou