Martin R. Čejka Předseda Papežského výboru pro organizaci mezinárodních eucharistických kongresů arcibiskup Piero Marini poskytl u příležitosti IV. národního eucharistického kongresu v Kostarice místnímu deníku La Nación rozhovor, jehož některé věty vzbudily údiv.[1] Tento bývalý ceremoniář papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI.[2] nejprve v souvislosti s nástupem nového papeže dosti nevybíravými slovy zhodnotil předchozí […]

Otevřít článek Přední církevní činitelé pro uznání homosexuálních svazků

Dnes slavíme svátek svaté Kateřiny Sienské. List jistému vznešenému prelátovi Jménem Ježíše Krista ukřižovaného a sladké Marie. Důstojný a nejdražší otče v Kristu sladkém Ježíši, já Kateřina, služebnice a otrokyně sluhů Ježíše Krista ukřižovaného, píšu vám v drahocenné Krvi jeho, přejíc si viděti vás hladovým po pokrmu tvorstva pro čest Boží, učícím se od prvotní […]

Otevřít článek Sv. Kateřina Sienská: List jistému vznešenému prelátovi

Kázání P. Tomáše Stritzka z 21. dubna 2013 (Praha, fsspx.cz). Přímé stažení >>>.  

Otevřít článek Mravní zodpovědnost za své postoje

Evžen Kindler Každý čtenář zná jméno Maria, ví, že je ženského rodu (femininum) a snad ho i docela těší, že ta latinská koncovka –a je i „naše“ česká, totiž podobná koncovce mnoha feminin českých (žena, sestra, matka, květina,…) a že – právě když chceme vyjádřit, že jde o Matku Boží – tuto latinskou koncovku použijeme: […]

Otevřít článek Ponořme se do latiny 5 – Ženský rod

Branislav Michalka Pojem monarchie je jedním z nejzmatenějších mezi pojmy, které jsou dnes v nabídce a v oběhu na politologicko-žurnalistických fórech. Co si pod ním máme představit? Směšné karnevalové republiky a demokracie, které se pyšní označením „monarchie“ asi tak, jako se stará herka z televizní plošiny pyšní umělotinou v dekoltu? Nebo dobromyslné pohádkové slinty o […]

Otevřít článek Monarchie jako princip (I.)

David Hibsch Před časem se k nebi zvedl bílý kouř ze Sixtinské kaple. Je to tradiční symbol oznamující světu „habemus papam“ – máme papeže. Bylo to opět rychlé jako blesk, rychlé jako revoluce. Dav shromážděný na Svatopetrském náměstí po oznámení jména nového papeže ztichl a mnozí si kladli otázku „kdo je to ten Jorge Bergoglio“? […]

Otevřít článek Kouřové signály vatikánské administrativy

Dnes slavíme svátek sv. Jiřího, mučedníka. Z epištoly svatého Cypriána, biskupa a mučedníka, k mučedníkům a vyznavačům: Jakou bych vám jen vzdal chválu, přesilní Mučedníci? Jakým chvalozpěvem oslavím sílu vaší hrudi a vytrvalost ve víře? Snášeli jste až do smrti nejtvrdší mučení, ale nevzdali jste se trýznitelům, nýbrž jste je přemohli. Když utrpení nebralo konce, […]

Otevřít článek Svatý Jiří, mučedník

STUDIO VOX a Institut sv. Josefa vám přinášejí četbu na pokračování ve formátu MP3. Článek B. Michalky o knize i osobnosti autora, první a druhý díl četby na pokračování a prostor k diskusi naleznete zde. Další díly: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Doporučujeme též jedinečnou produkci […]

Otevřít článek Pán světa – díl sedmnáctý

Sv. František z Assisi Vzhledem k tomu, že se nám v poslední době jaksi rozmohly výzvy k chudobě v Církvi, obzvláště radostně přijímané a doporučované různými zanícenými milovníky katolicismu, jako jsou například v bídě a chudobě žijící pisatelé úvodníků renomovaných časopisů, strádající herci a pop-rockové hvězdy, zubožené pracovnice nevládních organizací, vyhladovělí nádeníci parlamentní otročiny a […]

Otevřít článek O potřebě vznešenosti a bohatství při bohopoctě

STUDIO VOX a Institut sv. Josefa vám přinášejí četbu na pokračování ve formátu MP3. Článek B. Michalky o knize i osobnosti autora, první a druhý díl četby na pokračování a prostor k diskusi naleznete zde. Další díly: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doporučujeme též jedinečnou produkci Studia […]

Otevřít článek Pán světa – díl šestnáctý