Radomír Malý Cyklus Výročí Rok 2013 bude rokem několika jubilejí. Jedním z nich, které bude patrně slaveno v celé Evropě s velkou pompou, se nepochybně stane 200. výročí bitvy národů u Lipska v říjnu r. 1813, což znamenalo konec Napoleonových dobyvačných válek v Evropě. Lipsko bylo jen poslední epizodou diktátorova „ústupu ze slávy“, který započal […]

Otevřít článek Je co slavit?

Michal Kretschmer P. Michal Němeček je ředitelem Pastoračního střediska v Praze 6 a biskupským vikářem pro pastoraci v pražské arcidiecézi, [1] a to na základě jmenování arcibiskupem Dominikem Dukou OP. V minulosti působil jako farář v Dobříši. Jedná se tedy o dosti významnou osobu v pražské arcidiecézi. Dotyčný napsal článek nazvaný „Bůh nás uzdravuje z […]

Otevřít článek „Ideál“ předmanželské čistoty P. Michala Němečka