Dnes si připomínáme památku bl. Libora (Liborius) Wagnera. Libor znamená lat. libý, líbezný a Liborové jsou na oltáři zatím (!) jen dva. První z „Líbezných“ je biskup ze 4. stol. a přítel sv. Martina. Druhým je blahoslavený mučedník připomínající tak trochu taky našeho sv. Jana Sarkandra. V prosinci roku 1593 povila Sibylla Wagnerová svému muži Pavlovi, krejčímu […]

Otevřít článek Libor Wagner

Stephen Dupuy Zpravodajská agentura Allium Cepa právě obdržela žhavou zprávu z Vatikánu. Papež v těchto hodinách vydal motu proprio. Tento dlouho očekávaný dokument má ukončit spory ohledně využití tancujících medvědů v řádné liturgii, tj. dle nového mešního řádu. Nejprve však zmiňme krátké pozadí celého sporu. První nasazení tancujících medvědů do liturgie bylo zaznamenáno 12. srpna […]

Otevřít článek Otázka liturgických medvědů vyřešena!

Otevřít článek Sv. Mikuláš kontra Arius

Minulé číslo Te Deum věnované II. vatikánskému koncilu se u vás setkalo s velkým ohlasem. Někteří si dokonce napsali o další výtisky, kterými pak obdarovávali své příbuzné a známé. Výsledkem těchto živelných aktivit byl v dějinách našeho časopisu dosud nevídaný nárůst nových předplatitelů. Mezi stálé odběratele se zařadili i mnozí z těch, kterým jsme na […]

Otevřít článek Vyšlo nové Te Deum nabádající k úctě k Neposkvrněné

Čeněk Tomíško O thematě, jak se katolická žena má chovati ke knězi, nebylo by vlastně třeba pojednávati, kdyby nebylo úpadku živé víry. Vždyť ženě hluboce věřící, která chápe kněžství v plném obsahu, jest zcela zřejmý důsledek, který z toho pro ni vyplývá. Řekněte si a promyslete větu: „Kněz – druhý Kristus“, a máte tím řečeno, jaký má […]

Otevřít článek Žena a kněz

Radomír Malý Potkal jsem starého známého, praktikujícího katolíka. Když jsme se loučili, řekl jsem: „Tak kéž bychom se takhle sešli v nebi!“ Odpověděl mi poněkud udiveně: „No to se určitě sejdeme, jsme přece zapsáni v knize života…“ Namítl jsem: „Tím si nemůžeme být jisti.“ On na to: „Jak to, že ne, všichni přece přijdeme do […]

Otevřít článek O Adventu a Vánocích trochu jinak

Radomír Malý Vážení čtenáři! Pokud očekáváte, že kniha, kterou prá­vě dostáváte do rukou, je „vědecky fundovanou“ a „vyváženě objektivní“ studií, tak jste na omylu. Právě tím toto dílo být nechce a není. Proč? Důvod je jednoduchý. Babylonské zmatení jazyků v rámci současného protikatolického newspeaku dává totiž termínům „vědecky fundovaný“ a „vyváženě objektivní“ jiný obsah, než […]

Otevřít článek Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti

Martin R. Čejka Oslavy padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu nebyly nakonec nikterak bujaré. Někteří se sice snažili vzbudit zdání, že by se mělo něco slavit, ale nedokázali si přesně vzpomenout co, a tak povětšinou zůstalo jen u obvyklých frází. Začalo se také mluvit o „nové evangelizaci“, asi proto, že ta dosavadní za moc nestála. […]

Otevřít článek Ozvěny pokoncilních ozvěn

Přednáška Michala Semína, ředitele Institutu sv. Josefa, z cyklu Malý kurs apologetiky.   Přímý odkaz ke stažení: MP3 (90 MB).  Přednáškový cyklus spolu s ISJ pořádá monarchistické občanské sdružení MONOS. Další přednáška se uskuteční 11. 12. 2012 (viz kalendář).

Otevřít článek Lze dokázat Boží existenci?

Libor Rösner Příští rok bude v zemích Eurozóny dána do oběhu mince v hodnotě 2 Euro s vyobrazením sv. Cyrila a Metoděje. Jeden by zaplesal, kdyby ovšem nevěděl, že oba bratři na doporučení Evropské komise přijdou o svatozáře a dokonce i o kříže na svých ornátech. Podle EK je totiž třeba dodržovat v EU „náboženskou neutralitu“. Není to […]

Otevřít článek Svatí Cyril a Metoděj přijdou o kříže a svatozáře