Teodor Križka Dějiny Evropy, jestliže je odabstrahujeme od lidských slabostí a vášní jako paralelní – s největší pravděpodobností pouze druhotné – pohnutky, jsou v posledních dvou tisíciletích dějinami boje za Krista a proti Kristu. Později se tento zápas personifikuje do zápasu za a proti papeži. Kristus je v této fázi ještě příliš těžký soupeř. Papež […]

Otevřít článek Pozvání k tradici

Členské státy EU a USA hlasovaly v OSN proti rezoluci o pozitivním vztahu tradičních morálních hodnot a lidských práv, již iniciovalo Rusko. Michal Semín Článek psaný pro čtenáře České pozice > Dle zprávy C-FAM Rada OSN pro lidská práva přijala v září rezoluci potvrzující pozitivní vztah mezi tradičními morálními hodnotami a lidskými právy. Výslovně se […]

Otevřít článek Vítězové studené války prosazují ideály radikální levice

2. listopadu si připomínáme Památku všech věrných zemřelých (dušiček). /…/ Bože, otevři mi. Bože, pusť mne k teplu; bojím se zimy. Jdou všichni v tebe; děti tvé, ne hosti. Jen já jsem venku. Draví, tiší jdou a prostí. Bože, otevři mi. A ne v spánek: do Radosti… Bože, otevři mi do Radosti. Nea Marie Kuchařová […]

Otevřít článek Památka všech věrných zemřelých