Radomír Malý Potkal jsem starého známého, praktikujícího katolíka. Když jsme se loučili, řekl jsem: „Tak kéž bychom se takhle sešli v nebi!“ Odpověděl mi poněkud udiveně: „No to se určitě sejdeme, jsme přece zapsáni v knize života…“ Namítl jsem: „Tím si nemůžeme být jisti.“ On na to: „Jak to, že ne, všichni přece přijdeme do […]

Otevřít článek O Adventu a Vánocích trochu jinak

Radomír Malý Vážení čtenáři! Pokud očekáváte, že kniha, kterou prá­vě dostáváte do rukou, je „vědecky fundovanou“ a „vyváženě objektivní“ studií, tak jste na omylu. Právě tím toto dílo být nechce a není. Proč? Důvod je jednoduchý. Babylonské zmatení jazyků v rámci současného protikatolického newspeaku dává totiž termínům „vědecky fundovaný“ a „vyváženě objektivní“ jiný obsah, než […]

Otevřít článek Nejkrvavější genocida minulosti a současnosti

Martin R. Čejka Oslavy padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu nebyly nakonec nikterak bujaré. Někteří se sice snažili vzbudit zdání, že by se mělo něco slavit, ale nedokázali si přesně vzpomenout co, a tak povětšinou zůstalo jen u obvyklých frází. Začalo se také mluvit o „nové evangelizaci“, asi proto, že ta dosavadní za moc nestála. […]

Otevřít článek Ozvěny pokoncilních ozvěn

Přednáška Michala Semína, ředitele Institutu sv. Josefa, z cyklu Malý kurs apologetiky.   Přímý odkaz ke stažení: MP3 (90 MB).  Přednáškový cyklus spolu s ISJ pořádá monarchistické občanské sdružení MONOS. Další přednáška se uskuteční 11. 12. 2012 (viz kalendář).

Otevřít článek Lze dokázat Boží existenci?

Libor Rösner Příští rok bude v zemích Eurozóny dána do oběhu mince v hodnotě 2 Euro s vyobrazením sv. Cyrila a Metoděje. Jeden by zaplesal, kdyby ovšem nevěděl, že oba bratři na doporučení Evropské komise přijdou o svatozáře a dokonce i o kříže na svých ornátech. Podle EK je totiž třeba dodržovat v EU „náboženskou neutralitu“. Není to […]

Otevřít článek Svatí Cyril a Metoděj přijdou o kříže a svatozáře

Dnes slavíme svátek obětování Panny Marie. Třetí rok se rychle blížil ke konci. Svaté dítě se zatím stalo miláčkem všech a již pouhá myšlenka na brzké rozloučení hluboce zraňovala citlivou duši sv. Anny. Ale pokaždé jí napadla vážná slova Písma sv.: „Slíbil jsi-li co Bohu, neprodlévej to splnit.“ (Kaz. 5. 3.) V hluboké pokoře sklonila […]

Otevřít článek Obětování blahoslavené Panny Marie

Dnes slavíme svátek sv. Alžběty Durynské (též sv. Alžběta Uherská). V červenci léta Páně 1207 se na bratislavském hradě narodila uherské královně Gertrudě a jejímu muži Ondřeji II. dcera Alžbětka. U rodičů však moc dlouho nepobyla – ve čtyřech letech ji zasnoubili s následníkem durynského lankraběcího stolce Heřmanem, k němuž ji vyslanci-vyjednávači jeho otce obratem přivezli. Domů se […]

Otevřít článek Alžběta Durynská

Dnes slavíme svátek sv. Gertrudy. Gertruda je první poselkyní lásky nejsvětějšího Srdce Páně, předchůdkyní svaté Markéty Marii Alacoque. Třetí omilostěnou ženou, které Pán Ježíš odhalil své Srdce plné lásky se stala sestra Faustýna Kowalská.  Svatá Gertruda se stala přední středověkou učitelkou vnitřního života, přičemž pro její mystické spojení a nazíraní Ježíšova láskyplného srdce jí po […]

Otevřít článek Svatá Gertruda Veliká, Panna

Dnes slavíme svátek svatého Josafata. Josafat Kuncevič se narodil ve šlechtické rodině katolickým rodičům Vladimirovým ve Volyni. Jednou, když byl dítětem a jeho matka mu vyprávěla o utrpení Krista Pána, vystřelil z místa krucifixu visícího na zdi oštěp a ranil chlapcovo srdce. Od té doby vzplanul láskou k Bohu, zasvětil se modlitbám a skutkům milosrdenství […]

Otevřít článek Svatý Josafat

Michal Semín Nikdo nepochybuje o tom, že Druhý vatikánský koncil hraje v moderních dějinách Církve zcela zásadní roli. Progresivně smýšlející kardinál Suenens, průkopník z protestantismu vzešlé „charismatické obnovy“, o něm prohlásil, že je Francouzskou revolucí v Církvi, kardinál Ratzinger, tedy dnešní papež Benedikt XVI. na adresu koncilového dokumentu Gaudium et spes, vymezujícího postoj Církve k modernímu světu, řekl, že […]

Otevřít článek Druhý vatikánský koncil ve světle poselství Panny Marie z Fatimy