Už 500 let hnije, mokvá a krvácí otevřená rána protestantismu na těle křesťanství. Čím více času nás dělí od těch neblahých století, která zplodila onen ohavný blud, tím snadněji se daří falsifikátorům dějin zaměňovat vulgární, agresivní, šílenou a vražednou realitu původu protestantismu za mdlou a nasládlou realitu protestantské duchovní anarchie 19. a 20. století. Tato […]

Otevřít článek Protestanti vlastními slovy

Michal Semín Přednáška na Konferenci Katolík revue, 21. 5. 2005  V předchozích dvou příspěvcích jsme si vyslechli dostatek důkazů pro oprávněnost tvrzení, že Druhý vatikánský koncil nepřinesl Církvi reformu, ale revoluci. Ekumenismus, zpochybňující jedinost a výlučnost katolické církve jako společnosti spásy, popření společenského království Ježíše Krista, rozvrat liturgického života, pronásledování věřících věrných katolické tradici, to […]

Otevřít článek Manželství a rodina po II. vatikánském koncilu

V argentinském městě Posadas se 11. října uskutečnila takřka orgiastická demonstrace feministek a propotratových aktivistek. Účastnice demonstrace křičely, plivaly a stříkaly barevnými spreji na katolíky, kteří vlastním tělem bránili místní katedrálu. Incident byl zachycen přítomnými novináři na videozáznam. Každoroční „Národní setkání žen“ je nechvalně proslulé pro notorické projevy vandalismu a další útoky na katolickou církev. […]

Otevřít článek Katolíci napadeni feministkami při obraně katedrály

„Vzdal své srdce od všech věcí, hledej a najdeš Boha.“ Dnes slavíme svátek sv. Terezie z Avily. RADY PRO DUCHOVNÍ UŽITEK SPOLUSESTER Neobdělávaná země, ať sebeúrodnější, bude rodit jen bodláčí a trní. Tak je to i s myslí člověka. Vždycky mluv dobře o duchovních věcech, o řeholnících a řeholnicích, o kněžích a poustevnících. Mezi mnoha […]

Otevřít článek Svatá Terezie od Ježíše

P. Frederick W. Faber Ukázka ze čtvrtého letošního čísla časopisu Te Deum, které vyjde v nejbližších dnech. Nenávidíme-li hřích tak, jak jej máme nenávidět, tj. upřímně, ze všech sil, odhodlaně, měli bychom činit více pokání, ukládat si více sebezáporů a bez ustání litovat svých hříchů. Vrcholnou zradou Boha je pak hereze. Je to hřích hříchů, […]

Otevřít článek Kde není nenávisti k herezi, tam není svatosti

Do třetice vám přinášíme přednášku ze Setkání duší spřízněných v Bělči nad Orlicí 2. 6. 2012 (reportáž). Tato přednáška pojednává o velmi zajímavé, u nás však téměř neznámé, historické epizodě: o boji mexických katolíků proti kruté ateistické diktatuře ve 20. letech 20. století. Do záznamu jsou doplněny audiovizuální materiály promítané během přednášky (obrázky, trailer k […]

Otevřít článek Michal Semín: CRISTEROS

Uplynulou sobotu a neděli proběhla v Brně tradiční (každoroční) růžencová slavnost. Jako vždy tuto mimořádnou příležitost k modlitbě, adoraci, ale i rozšíření obzorů, debatám a zábavě, využilo mnoho desítek katolických věřících z Čech, Moravy a Slezska (nechyběli ani zahraniční hosté). Někteří účastníci se sešli již na mši svaté k mariánské sobotě (první sobota v měsíci […]

Otevřít článek Panna Maria, Přemožitelka herezí – i těch současných.

Michal Semín, předseda Akce D.O.S.T., ředitel Institutu sv. Josefa Vyšlo v Lidových novinách. Úvaha Martina C. Putny („Svatý Václave, vyžeň fašisty“, Orientace, 29. 9., online) o údajné renesanci českého předválečného fašismu v souvislosti s postoji a počínáním prezidenta Klause či Akce D.O.S.T. je povýtce nevydařeným nahromaděním slov a asociací, majících s realitou máloco společného. Jednu […]

Otevřít článek Svatý Václave, uchovej nás při zdravém rozumu!

Dnes slavíme svátek svatého Bruna, vyznavače, zakladatele řádu kartuziánů. Bruno (česky Břetislav) se narodil snad v roce 1035 v Kolíně nad Rýnem do šlechtické rodiny Hartenfaust. Jako mladý jinoch šel do slavné školy v Remeši, kde se stal po studiích profesorem gramatiky, teologie, filozofie, latiny, řečtiny a hebrejštiny. Jeho nadání a inteligence si získaly obdiv […]

Otevřít článek Mlčení a půst

Dnes slavíme svátek svaté Terezie z Lisieux.  „ODEVZDANOST!“ „Ale protože jsem nevěděla, jak si získat přízeň tvorů, nedařilo se mi to. Šťastná nevědomost! Jak velkých zel mě uchránila! Jak děkuji Ježíši, že mi dával nalézt „jen hořkost v pozemských přátelstvích“! Se srdcem, jako je mé, bych se byla nechala polapit a byla bych si nechala […]

Otevřít článek Svatá Terezie Ježíškova