„Ó, vy všichni, kteří jdete cestou, pozorujte a vizte, je-li bolest, jako bolest má.“ (Pláč Jer. 2, 12) „Jest jako moře veliká pohroma tvá.“ (Pláč Jer. 2, 13) Dnes si připomínáme památku Panny Marie Bolestné. Památka Sedmibolestné Panny Marie se nejprve slavila v  pátek před Květnou nedělí – na „květný pátek“. Od poloviny 17. století […]

Otevřít článek Památka Panny Marie Bolestné

Dalajlámovým darem není náboženská tolerance, ale světonázorový relativismus, který je odrodilým obyvatelům křesťanské Evropy stále bližší. Článek psaný pro portál Česká pozice > Michal Semín Premiér Petr Nečas musel počítat s tím, že to od médií schytá – zejména od těch programově protiklausovských. Nevím, zda své politicky nekorektní výroky o anarchofeministických ruských děvách a o […]

Otevřít článek „Dalajlámismus“ a vášnivé odmítání vlastní kultury

Tento nevšední rozhovor pro polský server Religia se uskutečnil v polovině července letošního roku. V souvislosti s jeho zveřejněním v češtině na stránkách Institutu sv. Josefa je zapotřebí zdůraznit několik aspektů.  Odpovědi o. Dariusze obsahují mnoho zajímavých informací a podnětů k zamyšlení ohledně dění uvnitř Církve. Týkají se jevů, o kterých většina z nás ví nebo alespoň […]

Otevřít článek Homosexuální mafie v Církvi a skutečná příčina odvolání arcibiskupa Bezáka

Pokoj a dobro. Srdečně zveme všechny, kteří si uvědomují v jak hluboké duchovní i praktické krizi se nachází současné františkánství, na první setkání III. řádu sv. Františka v duchu katolické tradice. Toto setkání proběhne v sobotu 29. září 2012 v objektu FSSPX na Faměrově náměstí v Brně Černovicích. Příčina všeobecné krize řeholního života je bytostně spjata s vnitřní krizí Církve. […]

Otevřít článek První setkání III. řádu sv. Františka

Branislav Michalka Křesťanští muži by neměli podléhat v boji panice z trojího důvodu: z teologického, protože přesně vědí co je čeká v boji, či v míru – jejich tělo (smrt a vzkříšení na konci věků) a jejich duši (život věčný); z estetického, protože pohled na vyděšeného bojovníka a nízkou smrt je zahanbující; ze strategického, protože […]

Otevřít článek Jistota

Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX ze 14. neděle po sv. Duchu. Kázání P. Tomáše Stritzka obsahuje důležitá vodítka pro šíření katolické víry prostřednictvím internetu. V jejich duchu jsem se rozhodl omezit prostor pro diskusi, která bude nyní probíhat jen pod těmi články, jež se primárně nevěnují otázkám věroučným či teologickým. I nadále se […]

Otevřít článek K vnějšímu vyznávání Krista

Kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX z brněnské primice P. Luďka Čekavého „O milosrdenstvích Hospodinových na věky zpívati budu. Od národu do národu zvěstovati budu pravdu tvou ústy tvými“ (Ž 88, 2). Ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Důstojný otče superiore, drahý primiciante, drazí spolubratři v Kristu, drazí věřící, druhý verš žalmu osmaosmdesátého […]

Otevřít článek Nejhlubší pád v celých církevních dějinách

Několik postřehů k Mariánskému sloupu a smyslu českých dějin.  Petr Bahník  Již před několika měsíci vyrazil Miloslav Bednář (Prof. Miloslav Bednář je filosof a politik, zastávající masarykovské pojetí českých duchovních a politických dějin. Je zaměstnancem Akademii věd a učí na několika vysokých školách. Je místopředsedou Strany svobodných občanů, za níž kandiduje do Senátu. – Pozn. […]

Otevřít článek Zabedněnost, nebo schválnost?

My, členové níže uvedených občanských sdružení, jsme se spojili do občanské iniciativy Něco tu nepasuje. Zdravá rodina, založená na manželství muže a ženy, je nejlepším a tisíciletími ověřeným modelem na plození a výchovu dětí. Jsme proto znepokojeni opětovnou snahou některých politiků změnit zákony Slovenské republiky tak, aby byla registrovaná partnerství osob stejného pohlaví postavena na úroveň […]

Otevřít článek Něco tu nepasuje. A zákon to nezmění.

S počátkem nového školního roku si neškodí připomenout příčiny soudobého vzdělanostního úpadku. Všemožní školští reformátoři hledají nápravu stávajícího stavu v experimentech, vycházejících z novověkých omylů o člověku, popírajících lidskou přirozenost, přirozené odlišnosti mezi pohlavími i nadpřirozený cíl lidského života. Ztrácí se povědomí o hierarchickém uspořádání vědění, rozdílném postavení učitele a žáků, a místo klasických forem učení se […]

Otevřít článek Ztracené cesty učení