Dnes slavíme svátek svaté Juliány Falconieri – panny, služebnice a žákyně Panny Marie. Narodila se do rodiny zámožného měšťana r.1274 ve Florencii. Byla příbuzná Alexeje Falconieri, jednoho ze sedmi zakladatelů řádu servitů – Služebníků Panny Marie. Její otec nechal postavit pro tento řád chrám Zvěstování Panny Marie. Brzy zemřel, a tak, aby její matka Reguerdata […]

Otevřít článek sv. Juliána Falconieri

Dnes slavíme svátek sv. Efréma Syrského Efrém, rodem Syřan z Nisibis se ještě jako mladík svěřil biskupu svatému Jakubovi, který ho pokřtil, a zakrátko tak pokročil ve svatosti a v nauce, že byl ve kvetoucí škole ve mezopotamském městě Nisibis ustanoven učitelem. V edeském kostele byl vysvěcen na jáhna, z pokory odmítaje kněžsví, zářil jasem […]

Otevřít článek sv. Efrém Syrský

Michal Semín Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně. Snad každý z nás je obeznámen s důležitostí úcty k němu. Ježíšovo Srdce je sídlem jeho velkodušné a svaté lásky ke všem, které svou přesvatou obětí na kříži vykoupil. Pohled na jeho planoucí Srdce nás nemůže nechávat chladnými a netečnými ke zlu, které je zraňuje. Jeho […]

Otevřít článek Intronizace Božského Srdce v rodinách

Tento pátek, tedy 15. června l. P. 2012, se radujeme ze Svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. U příležitosti tohoto svátku uvádíme na stránkách ISJ podnětnou studii C. SS. R. Dr. Josefa K. Miklíka, otištěnou v Časopise katolického duchovenstva v roce 1936. Druhou část článku uveřejníme v nejbližších dnech. Původní poznámkový aparát k textu > Úcta Nejsvětějšího […]

Otevřít článek Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně (1)

Michal Semín Mnozí čekali, že se s příchodem Benedikta XVI. na papežský stolec dočkají utlumení ekumenických a mezináboženských výstředností předchozího pontifikátu. Jak to tak prozatím vypadá, doufali marně. V panreligiózních jamboree v Assisi se směle pokračuje a k dosavadní sestavě heretiků, schizmatiků a pohanů všeho druhu přibylo další vyznání – agnosticismus. Naděje se také upínaly […]

Otevřít článek Chybí modernímu Římu nadpřirozená láska k židům?

Článek D. Grofa, v němž se čtenářům svěřuje s výhradami proti některým postojům Benedikta XVI., nepřebírám lehkovážně. Na adresu papeže míří kritika z více stran, často nelítostná či neopodstatněná. To platí zvláště pro ty články, pocházející z dezorientovaného světského prostředí, od autorů, jimž jsou pověst a autorita Církve lhostejné či jsou vůči katolické víře a […]

Otevřít článek Hermeneutika kontinuity jako střed mezi pravdou a omylem?

Michal Semín Na svátek Božího Těla se v brněnské kapli Královny posvátného růžence konala mše svatá za účasti více jak 200 věřících, při níž přistoupilo 10 dětí k prvnímu svatému přijímání. Po mši svaté se konalo procesí po Faměrově náměstí a přilehlém okolí, kde byly rozmístěny další čtyři oltáře k uctěni svátostného Krista. V průběhu […]

Otevřít článek Slavnost Božího Těla 2012

Nea Marie Brkičová Mezi 1. a 3. červnem proběhlo druhé setkání duší spřízněných s katolickou tradicí organizované Institutem svatého Josefa a časopisem Te Deum (reportáž z minulé akce). Bylo lokalizováno do Bělče nad Orlicí ve východních Čechách, obklopeného krásnou přírodou – lesy, poli a rybníky – podobně, jako tomu bylo v případě setkání minulého. Navzdory nepříliš […]

Otevřít článek Setkání duší spřízněných v Bělči nad Orlicí 2012

Lipový kříž – Společnost pro kulturní identitu – Vás zve na přednášku Mgr. Michala Semína: Morální příčiny dnešní finanční krize. Přednáška se uskuteční v úterý 5. června 2012 v 18 hodin v sále 318, 3. patro, Český Svaz Vědeckotechnických Společností, Novotného lávka 5, Praha 1 (mapa). V rámci tohoto filosoficko-teologického cyklu budou další přednášky od […]

Otevřít článek Morální příčiny dnešní finanční krize