Michal Kretschmer Čeští a moravští biskupové vydali 25. dubna dopis nazvaný Slovo biskupů k situaci ve společnosti, kterým se obrací na všechny občany, na něž v současné době doléhá složitá ekonomická situace. Jeho text je k disposici zde. Plně chápu zájem a starost biskupů zvláště o ty, na které tíživě dopadá současná ekonomická situace. Přesto […]

Otevřít článek Poznámka ke Slovu biskupů k situaci ve společnosti

Evropský parlament (EP) přijal 13. března usnesení o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii. Odvolává se v něm mimo jiné na zprávu Agentury pro základní práva o homofobii, transfobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a pohlavní identity z roku 2010. EP v usnesení požaduje větší zapojení žen do pracovního procesu, aby do roku […]

Otevřít článek Leninské aspirace Evropského parlamentu aneb Jak zničit rodinu

Michal Semín Po poledni 19. dubna nalezl procházející se pár na trávníku na Černém mostě v Praze pohozené tříměsíční lidské embryo. Nález mrtvého plodu ohlásil policii, načež kriminalisté vyhlásili pátrání po jeho matce. V té záplavě zpráv, jež na nás internetové servery denně chrlí, si význam této události asi málokdo uvědomí. Nespočívá však v tom, […]

Otevřít článek Česká protipotratová policie?

Počasí, které panovalo v den, kdy se konal čtyřiatřicátý výlet by přesvědčilo i největšího skeptika o přízni a náklonnosti svatého Josefa našemu podniku. Za podmanivé jarní atmosféry jsme 14. dubna 2012 prošli přírodním unikátem, kam je za běžných okolností vstup zakázán: Císařskou roklí. Poté jsme příjemnou procházkou přes Kodské polesí dospěli zpět do vísky Srbsko. […]

Otevřít článek 34. výlet – Jeskyně v okolí Srbska

Otevřít článek Surrexit Dominus vere, alleluia!

Velikonoce souvisí s naší hospodářskou a politickou krizí. Společnost bez ochoty k oběti je společností bez budoucnosti. [článek Michala Semína na České pozici]

Otevřít článek Naděje Evropy: Vrátit se po desetiletích bloudění k velikonočnímu poselství

Podle Michala Semína odstranění současných mocenských struktur neposkytuje záruku, že jejich náhrada umožní důstojnější život. [článek Michala Semína na České pozici]

Otevřít článek Proč Akce D.O.S.T. odmítla blíže spolupracovat s Holešovskou výzvou