Je už příslovečným nošením dříví do lesa zmiňovat se o tom, že i pro výlet do rozsáhlých křivoklátských lesů nám sv. Josef vyprosil přívětivé počasí. Z dosavadních 33 výletů nám pršelo toliko jedno dopoledne. Vystoupali jsme na nejvyšší vrchol pohoří Džbán Louštín, odkud je krásný výhled do kraje. Hledali jsme poklad v okolí Babinského kamene […]

Otevřít článek 33. výlet – Putování na Louštín

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur Puer: vocatum est nomen ejus Jesus. Když se naplnilo dní osm, aby Dítko bylo obřezáno, nazvali jméno jeho Ježíš. Důstojný Otče, drazí věřící, dnes je tomu právě osm dní, co jsme slavili narození Ježíše Krista. A právě osmého dne […]

Otevřít článek Kázání jáhna Luďka Čekavého na Obřezání Páně

Radomír Malý První prezident České republiky Václav Havel těsně před Vánocemi zemřel. Článků o jeho významu pro náš národní, duchovní i politický život již byla napsána spousta, nechci proto přidávat k nim další. Nelze si ale odpustit poněkud jinou reflexi, jež téměř nikde nezazněla. Nejprve však ono pavlovské „komu čest, tomu čest, komu úctu, tomu […]

Otevřít článek „Kanonizace“ Václava Havla

Michal Kretschmer P. Frank Pavone, ředitel organizace Kněží pro život (Priests for Life), napsal, že ti, kdo mají být trestáni vězením za provedení potratu, nejsou ženy, jež potrat podstoupily, ale jen ti, kdo potrat provedli. V této úvaze mi nejde o dokazování správnosti opačné these, ale o to, abych ukázal, že názor P. Pavoneho, kterému […]

Otevřít článek Trestat ženy za potrat?