(archivní odkaz) Přepis části anglické přednášky předsedy Institutu sv. Josefa Michala Semína na konferenci Last Chance for World Peace pořádané Fatimským centrem, která se konala ve dnech 6. – 13. října 2006, najdete zde.

Otevřít článek Antichrist Rising

Radomír Malý (archivní text) Žádný publicista nevzpomenul, že letos na podzim (2005) uplynulo sto let od tzv. Judovy aféry, která se bezprostředně dotýká prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Je třeba, aby o tomto muži zazněly i trochu jiné hlasy, než jaké obvykle slyšíme. Není pochyb o tom, že Masaryk se zasloužil o vznik […]

Otevřít článek „Tatíček“ Masaryk o tzv. Judově aféře

Peter Frišo (archivní text) Nie, nebojte sa. Tento článok nemá s Halíkovo knižkou nič spoločné. Pre mňa je inšpiratívna scéna z Biblie, kde bohatý Zachej túži vidieť Ježiša, ktorého jeho povesť ďaleko predchádza. Jeho túžba je veľká, vyštverá sa na strom, aby na Ježiša videl. Pán, ktorý na inom mieste hovorí, že skôr prejde ťava […]

Otevřít článek Osloviť Zacheja

Matthew Brooks (archivní text) Když už si je člověk ochoten přiznat, že v dnešním světě probíhá soustavný a neúprosný útok na katolickou rodinu a její morální hodnoty, pak z toho plyne, že takový domov musí být náležitě opevněn, aby se tomuto útoku ubránil. Ne však ocelí, ostnatým drátem a kulomety, protože k čemu ty by […]

Otevřít článek Katolický domov a náboženské umění

Lukáš Tomko (archivní článek) „Vláda vytvoří podmínky pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému a umožní větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené a posílení role otce při péči o děti. Prosadí větší možnosti flexibilních pracovních úvazků a bude více motivovat zaměstnavatele k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti. Vláda podpoří zlepšení služeb […]

Otevřít článek Vládní balík a rodina

Radomír Malý (archivní text) Co je to rodina? Kdyby tuto otázku někdo položil ještě před sto lety, dočkal by se patrně poklepání na čelo. Jenže dnes se tímto kdysi samozřejmým pojmem zabývají i legislativci. Např. německé zákonodárství definuje rodinu jako libovolné společenství lidí, kde jsou děti. Že do této „definice“ se dá vměstnat téměř vše […]

Otevřít článek Rodina a liberalismus

Sv. Petr Julián Eymard (archivní text) Jelikož byl svatý Josef úzce spjat s Pannou Marií v jejích slavných přislíbeních, trpěl jako ona a jeho srdce rovněž proniklo sedm mečů. Těchto sedm velkých bolestí bylo jako zastavení bolestné cesty, kterou kráčel společně s Ježíšem. Trpěl neustále ve svém srdci; avšak v jistých chvílích jeho agónie nabírala […]

Otevřít článek Sedm bolestných ran sv. Josefa

Thaddeus Kozinski (archivní text) „Co je špatného na světě?“ Na tuto otázku, položenou formou esejistické soutěže, nabídl G. K. Chesterton výstižnou odpověď: „Já jsem to, co je špatného na světě.“ Vy a já jsme tím problémem. Jestliže my hříšníci jsme sami důvodem toho, co je na světě špatné, pak důvodem pro to, co je na […]

Otevřít článek Vtělení a západní civilizace

P. John A. Hardon SJ (archivní text) Snad nejdůležitějším aspektem ve výchově dětí je utváření jejich svědomí. Utvářet svědomí dítěte je veliké umění. Dotkneme se ho ve čtyřech oblastech: 1) význam umění, 2) význam svědomí, 3) utváření svědomí dítěte a 4) pravidla a směrnice pro formování svědomí člověka od nejútlejšího dětství po celý jeho následující […]

Otevřít článek Umění utvářet svědomí dítěte

P. Yves Toucheboeuf (archivní text) V současné době potřebujeme utvářet charakterní muže, kteří budou opravdovými duchovními vůdci svých rodin. Liberalismus naneštěstí nakazil náš rozum do té míry, že opravdoví muži jsou vzácní dokonce i mezi tradičními katolíky. Cílem tohoto článku bude poskytnout několik pomocných rad k jednomu z nejvážnějších problémů našeho moderního světa. Vezmeme si […]

Otevřít článek Otcové, jaké potřebujeme