Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka při oběti mše svaté na svátek Svaté rodiny, 11. 1. 2009. [stáhnout MP3]

Otevřít článek Svatá rodina

Karel IV. a „česká otázka“ Zvukový záznam přednášky předsedy Lipového kříže Mgr. Petra Bahníka ze 7. října 2008. [stáhnout MP3]

Otevřít článek Interpretace klíčových témat českých dějin II.

Spor o sv. Václava a jeho dědictví Zvukový záznam přednášky předsedy Lipového kříže Mgr. Petra Bahníka ze 7. října 2008. [stáhnout MP3]

Otevřít článek Interpretace klíčových témat českých dějin I.

Zvukový záznam tlumočené přednášky Johna Vennariho (šéfredaktor Catholic Family News) na konferenci Te Deum v prosinci 2007. [stáhnout MP3]

Otevřít článek Proč dnes vítězí kultura smrti

Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka při oběti mše svaté v závěru poutě do Staré Boleslavi, 27. 9. 2008. [stáhnout MP3]

Otevřít článek Svatý Václav a „osudové osmičky“ českých dějin

Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka při oběti mše svaté na svátek sv. Václava, 28. 9. 2008. [stáhnout MP3]

Otevřít článek Svatý Václav a idea křesťanského státu

Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka při oběti mše svaté na svátek Povýšení sv. Kříze, 14. 9. 2008. [stáhnout MP3]

Otevřít článek V Kříži Kristově je naše spása, život i vzkříšení

Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX při oběti mše svaté v Praze, 25. 5. 2008. [stáhnout MP3]

Otevřít článek Svatý Jan Nepomucký – vzor katolického kněžství

Zvukový záznam kázání P. Tomáše Stritzka FSSPX při oběti mše svaté v Praze, 27. 4. 2008. [stáhnout MP3]

Otevřít článek Uvádějte slovo ve skutek! (Jak 1,22)

Zvukový záznam přednášky Michala Semína pro Lipový kříž (8. 1. 2008). [stáhnout MP3]

Otevřít článek Mýtus náboženské svobody